อย่ าปล่อยมือคนที่ดึงให้คุณลุกขึ้น แล้วอย่ าเสียน้ำต าให้กับคนที่ผลักให้คุณล้มลง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับบทความ …

Read More