การหวังดีนั้น มีค่า แต่หวังดีกับเขาแล้ว ใช่ว่าเขาจะหวังดีกับเราตอบ

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นอยู่เสมอ ๆ กับบทความ การหวังดีนั้น มีค่า แต่หวังดีกับเขาแล้ว ใช่ว่าเขาจะหวังดีกับเราตอบ ไปดูกันว่าทำไมการที่เราหวังดีกับคนอื่น แต่เขาอาจไม่หวังดีกับเรากลับ

รู้แท้แน่ชัดแล้วว่า.. โลกมันไม่เคยยุติธรรมหรอ ก ‘หวังดีกับใคร’ ใช่ว่า.. คนอื่นจะหวังดีกับเรา ‘จริงใจกับใคร’ ใช่ว่า.. คนอื่นจะจริงใจกับเรา ทำดี แล้วได้ดี.. ก็มีให้เห็น ทำดี แต่ไม่เคยได้ดี.. ก็มีอยู่ถมไป การทำดีกับบางคน เขายังไม่เห็นว่าเราดีเลย

บางครั้งเขามองว่าเราโ ง่ด้วยซ้ำ โลกก็เป็นแบบนี้แหละ มันเป็น มานานแล้ว คนอ่อนแอ มันก็มักจะถูกรังแกเสมอ และอย่ ายึดติดว่า ทำดีต้องได้ดีเสมอไป แต่การทำดี ควรเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิต ฉะนั้น.. เอาพื้นฐานความดีเป็นที่ตั้ง แล้วก็ต้องรู้จักระวังตัว

การป้องกันตัวเอง ไม่ใช่การทำเลว การทำเลว คือ การไปเบียดเบียนคนอื่น เราไม่กินเสือ.. ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรา เราดีกับใครเขา.. อย่ าคิดว่าเขาจะดีกับเราทุกคน

ที่มา คิดกลับด้าน, aanplearn