การเลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นผลบุญใหญ่ที่ลูกจะได้รับ

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การส้รางบุญใหญ่กับพ่อแม่ของคุณเองกับบทความ การเลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นผลบุญใหญ่ที่ลูกจะได้รับ ไปดูกันว่าการที่คุณจะมีชีวิตที่ดี เจริญในหน้าที่การงานก็เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูแลพ่อแม่ผู้ให้กำเนินคุณ

การเลี้ยงดูบุพการี อย่ าคิดว่ามันเป็นภาระ เพราะ ท่านเลี้ยงเรามาก่อน ท่านยังเลี้ยงเราได้เลย พ่อแม่ คือ พระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้ าน โดยต ามความเชื่ อของทุกศ า ส น า มีการสั่งสอน ให้ทุกคนเป็นคนดี ทำดีต่อคนที่รักเราในครอบครัว เป็นอย่ างดี และการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ได้ดูท่าน ก็นับว่าเป็นความกตัญญู ที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตนเราเองด้วย เพราะมีแต่จะทำให้มี ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป วันนี้เรามีผลดี ที่คนเป็นลูก กตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ มาให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบ เพื่อแนวทางกา รปฏิบัติ สำหรับการใช้ชีวิตต่อ

และทั้งนี้ ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้ เป็น 2 ช่วงนั่นเอง

1 เมื่อท่าน มีชีวิ ตอยู่

คนเป็นลูก ก็จงดูแลเลี้ยงดู คอยช่วยท่าน ในการทำกิจการงานต่างๆ ดูแลปฏิบัติการกิน อยู่เป็นอย่ างดี เพื่อให้สะดวกสบาย เอาใจใส่ท่าน มีเวลาให้ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อย

2 เมื่อท่าน ล่วงลั บไป

คนเป็นลูกอย่ างเรา ก็ให้จัดพิ ธีให้ท่าน ทำบุญอุทิศส่ว นบุญส่วนกุศล ให้กับท่านอยู่เรื่อยๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่เราทำได้ เมื่อตอนท่านไม่อยู่กับเราแล้ว

และนี่ เป็นอานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูเรามา มีอยู่ 12 ประการด้วยกัน

1 ทำให้ ได้รับการยกย่อง การสรรเสริญ

2 ทำให้ มีความอ ดทน ทำกิจการงานได้ดี

3 ทำให้ พ้นภั ย พ้นทุ กข์ได้

4 ทำให้ แคล้วคล าด ในเวลาที่คับขัน

5 ทำให้ ได้ลาภ มีความโชคดี

6 ทำให้ มีความสุข กับการใช้ชีวิต

7 ทำให้ มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต

8 ทำให้ เป็นคนดี เป็นแบบอย่ างแก่อนุชนรุ่น ต่อไป

9 ทำให้ เป็นผู้มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็มีเหตุผลเสมอ

10 ทำให้ เทวดา ลงมาพิทักษ์ ผู้ที่ทำดี

11 ทำให้ เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี ดูแลพ่อแม่

12 ทำให้ มีสติ เป็นคนรอบคอบ ในการที่ จะคิดทำสิ่งใด ๆ

ที่มารูปภาพ  freepik

ที่มา bangpunsara, doungrasi