การใช้ชีวิตคนเดียว มันดีกว่าที่คิด

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตโสดอยู่คนเดียวได้อย่างสบายๆ กับบทความ การใช้ชีวิตคนเดียว มันดีกว่าที่คิด ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตคนเดียวนั้นมันดีอย่างไร

หล า ยคนกลัวการอยู่คนเดียว เพราะคิดว่ามันคือความโดดเดี่ยว แต่หากมองให้ดีแล้ว การได้อยู่คนเดียว คือโอ กาสที่ดีที่สุด ที่เราจะได้พูดคุยทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้น ให้ดีขึ้น ทุกวันนี้ เราอยู่ในโลกแห่งข้อมูลข่าว ส า ร เราได้รับข้อมูลมากมาย จนดูเหมือนว่าเราจะรู้ทุกเรื่อง แต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าเรารู้ทุกเรื่อง ยกเว้นแต่เรื่องของตัวเอง จงใช้โอ กาส จงหาโอ กาส ที่ได้อยู่คนเดียว มาทำความรู้จักตัวเอง จริงอยู่ที่การอยู่คนเดียว

อาจจะรู้สึกเหงาในบางครั้ง แต่หากเรารู้จักหา กิ จ ก ร ร ม ให้ตัวเอง ก็จะช่วยบรรเทา ความเหงาให้ลดน้อยลง ถ้าเรามีงานอ ดิเรกที่ อ ย า ก ทำ แต่ไม่ได้ทำสักที ตอนนี้แหละคือโอ กาสดี ที่จะได้ลงมือทำ การได้อยู่คนเดียว จะทำให้เรามีความแข็งแกร่ง กล้าคิดและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมาคอยถาม รอ การตัดสินใจของคนอื่น จะไปไหนก็ได้ อิสระเสรี ไม่มีห่วง ไม่มี ภ า ร ะ มากมายนัก ในทางพุทธศาสนา การที่เราไม่มีครอบครัว

เหมือนว่าเราได้ ตั ด เ ว ร ตั ด ก ร ร ม ไปแล้วช าติหนึ่ง เพราะไม่ต้องสร้างห นี้ เ ว ร ห นี้ ก ร ร ม กับลูก สามี ภ ร ร ย า อีกในช าตินี้ ทุก อ ย่ า ง มีข้อ ดีในตัวเองเสมอ มองหาข้อ ดีของสิ่งที่เราเป็นอยู่ มีความสุขกับสิ่งตรงหน้า ถ้าเรามีครอบครัว ก็มีความสุขแบบหนึ่ง อยู่คนเดียว ก็เป็นสุขไปอีกแบบหนึ่ง ยิ้มรับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ รักตัวเอง หวังดีกับตัวเอง มีความสุขกับตัวเอง ไม่ต้องไปคาดหวังให้คนอื่น มาทำให้เรามีความสุข

ที่มา อ่านเพลิน, meeruk,sabuyjaijung