การใช้ชีวิตคู่ก็เหมือนเรือรั่ว เจอรอยรั่วต้องช่วยกันอุด ไม่ใช้ทิ้งกันกลางทาง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่ที่พบเจอ กับปัญหามากมายระหว่างทางกับบทความ การใช้ชีวิตคู่ก็เหมือนเรือรั่ว เจอรอยรั่วต้องช่วยกันอุด ไม่ใช้ทิ้งกันกลางทาง ไปดูกันว่าทำไมเวลาที่ชีวิตคู่เจอ กับปัญหาเราสองคนถึงจำเป็นต้องช่วยกันอุดรอยรั่วที่เรือ

ชีวิตคู่ก็เหมือนการ พ ายเรือ กลางทะเล ต้องรู้จักช่วยกันพ าย ไม่ใช่เอาเปรียบกัน ย ามเรือรั่วก็ต้องช่วยกันอุ ด ไม่ใช่สลະเรือหนีชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ใครหล า ย ๆ คน มองว่าสวยงามในตอนต้น แต่เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันไปสักพัก เจอปัญหาในชีวิตคู่เข้ามามากๆ เหมือนยิ่งล่ องเรือไปกลางทะเลเท่าไร ก็ยิ่งเจอพายุและคลื่นลมแร งเท่านั้น ก็ทำให้รู้สึกท้อแท้และไม่อย ากที่จะไปต่อ หรือละทิ้งกันกลางทาง

มองว่าการไปแบบตัวใครตัวมัน น่าจะทำให้ตนเองมีความสุขมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีเรือบางลำที่ต่อไม่เสร็จ ซึ่งเหมือนกับคนรักที่จากลากันไปก่อนที่จะลงหลักปักฐานร่วมกัน เรือบางลำอาจจะใช้เวลาต่อที่ไม่เท่ากัน คุณภาพที่ออ กมาก็ไม่เท่ากัน แต่เมื่อเรือต่อเสร็จแล้ว ก็เหมือนการที่คู่รักได้ตกลงปลงใจ ที่จะอยู่ร่วมกันหรือแต่งงานกันชีวิตคู่นั้นก็เหมือนเรือ กลางมหาสมุทร ในตอนที่เริ่มต่อเรือ ก็เหมือนตอนที่คุณและคนรัก

เริ่มทำความรู้จักกัน พวกคุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ค่อย ๆ รู้ในเรื่องของอีกฝ่ายและค่อย ๆ เพิ่มความรักของกันและกัน เหมือนกับเรือที่ช่วยกันต่ออย่ างประณีต เพื่อให้เรือนั้นเป็นเรือที่มีคุณภาพ พร้อ มที่จะออ กสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ หลังจากแต่งงานกัน ก็เหมือนเรือที่ต่อเสร็จแล้วพร้อ ม ออ กทะเล ช่วงแรกๆ ของการล่ องทะเลก็ยังล่ องไปได้อย่ างสงบ

เนื่องจากยังไม่ไปไกลช ายฝั่งนัก คลื่นลมยังสงบ เหมือนกับชีวิตหลังแต่งงานใหม่ๆ ที่มีความสุขหวานชื่น ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็พร้อ มที่จะช่วยกัน ผ่านไปได้อย่ างง่ายๆ สบายๆ หากไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ช่วยเหลือ กันให้รักกันต่อไปได้ ก็จะกล า ยเป็น เหมือนกับเรือที่ผุพังไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีลูกเรือคนไหนพย าย ามจะซ่อ มเรือลำนี้เลย จนสุดท้ายเรือลำนี้ก็จะล่มไป แต่เมื่อล่ องเรือไปไกล พ ายุก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และรุน แรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับชีวิตคู่ที่อยู่ไปสักพัก ก็เริ่มเจอปัญหาใหญ่ๆ เข้ามาในชีวิต

ทั้งปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่นๆ ที่เริ่มทำให้ความสัม พันธ์สั่นคลอนเมื่อล่ องเรือไปเป็นเวลานาน เรือก็จะเริ่ม ผุ กร่ อน และ สึกหรอไปเรื่อยๆ ต ามอายุการใช้งาน ซึ่งก็เหมือนกับความสัม พันธ์ ที่อยู่มานานจนถึงจุดที่เริ่มเบื่ อหน่าย ความรักที่มีให้กันก็เริ่มโรยรา ดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่ างนี้แล้ว จงช่วยกันซ่ อ มเรือแห่งชีวิตคู่ ประคับประคองให้อยู่กันไปตลอ ดรอ ดฝั่ง

จนไปถึงจุดหมายปล า ยทาง แล้วชีวิตรักของคุณจะไปรอ ด ได้อย่ างสวยงามถึงจะมีเหตุการณ์ที่ทุลั กทุเลไปบ้าง แต่ถ้าหากช่วยกันทำ ช่วยกันสร้าง ช่วยกันซ่อ มแซม ความสัม พันธ์ของคุณและคนรัก จะไปกันรอ ดอย่ างแน่นอน ความลับของชีวิตแต่งงานที่มีความสุข คือ จงยอมรับผิ ดเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิ ด แต่จงเงียบไว้เมื่อคุณเป็นฝ่ายถูก.. ความรักก็คือหนึ่งในธรรมช าติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเราจะปรับตัวเพื่ออยู่กับ ความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่ างไรต่างหาก..

ที่มา sabaisabuy