การให้คนอื่นยืมเงิน เหมือนเราจ่ายเงินซื้ อศัตรู

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการให้คนอื่นยืมเงินอยู่บ่อยๆ กับบทความ การให้คนอื่นยืมเงิน เหมือนเราจ่ายเงินซื้ อศัตรู ไปดูกันว่าทำไมการที่เราให้คนอื่นยืมเงิน เหมือนเป็นการจ่ายเงินซื้ อศัตรู

คนเรานั้นต่อให้สนิทกัน มากแค่ไหน แต่ถ้ามีเรื่องของ ‘เงิน’ มาเกี่ยวข้อง ก็อาจจะส่ งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ง่ายๆ บางครั้งการช่วยเหลือ ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ในบางครั้งเราก็ต้องคิดให้ดีก่อนจะช่วยเหลือใคร การให้ คนอื่นยืมเงิน ต่อให้เป็นเพื่อนสนิทมากแค่ไหน ก็ไม่ต่างอะไรกับการจ่ายเงินเพื่อซื้ อ ศั ต รู แรกๆ เขาจะยินยอม เราทุกอย่ าง เห็นเราเป็นดั่งพ่อพระ แต่เมื่อถึงตอนที่เราทวง เราจะกล า ยเป็นคนที่

น่ารำคาญที่สุดในชีวิตของเขาทันที เรียกได้ว่า เป็นคนที่เขาไม่อย ากเจอมากที่สุด หากเราเจอเพื่อนดี ยืมแล้วคืน รั ก ษ า สัจจะก็ดีไป แต่นั่น มันน้อยมากเลยนะ ที่จะเจอคนแบบนั้น เหมือนที่เขาได้กล่าวเอาไว้ว่า บางครั้งถ้าเราไม่ให้เงิน เพื่อนยืมเราอาจจะเสียแค่เพื่อนไปหนึ่งคน แต่เมื่อใด ก็ต ามที่เราเอาเงินให้เพื่อนยืม เราอาจจะเสียทั้งเงิน และเพื่อนไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้น คิดให้ดีๆ ก่อนทุกครั้ง ก่อนจะให้ใครยืมเงิน เพราะไม่อย่ างนั้น เราอาจจะต้องเสียเพื่อนและได้ ศั ต รู มาเพิ่มแทน

ที่มา b o h a t t o, y i n d e e y i n d e e