การให้อภั ย กับให่โอกาศอีกครั้ง ในชีวิตจริงมันอยู่คนละส่วนกัน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การให้อภั ยใครสักคน และการให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงตัวอีกครั้ง กับบทความ การให้อภั ย กับให่โอกาศอีกครั้ง ในชีวิตจริงมันอยู่คนละส่วนกัน ไปดูกันว่าทำไมการให้อภั ย กับการให้โอกาสนั้นถึงเป็นคนละเรื่องกัน

ให้อภั ยกับให้โอกาสนั้นคนละเรื่องกัน การให้อภั ยคือ การยกโทษทางจิตใจในสิ่งผิด ที่เขาทำต่อเรา

การให้อภั ยมีสองระดับ

ระดับแรกคือ ให้อภั ยเมื่อรู้สึกว่า เขารับผิดและแก้ไขอย่ างดีแล้ว เมื่อคนคนหนึ่งทำไม่ดีกับเรา และเขาได้รับโทษของความผิดนั้น เขาพย าย ามชดใช้ ต่อสิ่งนั้น เขาขอโทษ เขาแก้ไข เขาชดใช้ เขาเสียใจ ทำให้ความรู้สึกของความโ ก ร ธแค้นของเราบรรเทา เรารู้สึกว่า เราให้อภั ยเขาได้เราจึงให้อภั ย

ระดับที่สองคือ ให้อภั ยโดยไม่ขึ้นกับว่า คนที่ทำผิดนั้นจะเป็นอย่ างไร

จะเสียใจจะชดใช้จะรับโทษหรือเปล่า แต่เราก็ให้อภั ยเขาได้ ทั้งสองอย่ างนี้ล้วนต้องใช้เวลา และการตัดสินใจด้วยกันทั้งนั้น แต่อย่ างที่สองย ากกว่า บางครั้งเราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้ มันย ากเกินไป มันหนักหนาเกินไป หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโ ก ร ธแค้นนี้ไว้ เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่า จิตใจที่โ ก ร ธแค้นนั้น มาพร้อมกับการกัดกินหัวใจ

และมันทำร้ ายเราเสมอ ไม่เคยทำร้ ายคนที่ทำผิดกับเราเลย มันคือย าพิ ษที่เราดื่มเข้าไปทุกวัน และตั้งจิตปณิธานว่าทุกครั้ง ที่เราดื่มย าพิ ษนั้น จะทำให้คนที่เราโ ก ร ธแค้นนั้นต า ย ซึ่งมันไม่ใช่การให้อภั ยไม่ได้ ทำให้เขาพ้นผิด แต่ทำให้เราพ้นจากจิตใจที่เคียดแค้น และเ จ็ บป ว ดต่างหาก มันแก้ไขอ ดีตไม่ได้ แต่มันปลดปล่อยเราจากที่คุมขัง จองจำไปสู่อนาคตที่สดใสกว่า

คนที่ทำได้คือ คนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆแล้วการให้อภั ย กับการให้โอกาส เป็นคนละส่วนกัน เราให้อภั ยแต่ไม่ให้โอกาสได้ เพราะการให้อภั ย คือ การยกโทษทางจิตใจ ที่ปลดปล่อยตัวเราจากการถูกทำร้า ยทางใจ แต่การให้โอกาส ต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเอง ของคนทำผิด ถ้าคนทำผิด ไม่ได้กลับใจไ ม่ได้เสียใจ เราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเสมอไป

และบางครั้ง เขา ยังต้องรับโทษจากความผิดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่เดินออ กมาแล้วยกโทษให้เขา ออ กจากที่คุมขังแห่งความแค้นใจ เอาชีวิตของเรากลับคืน มาใหม่เป็นของเรา และเอาไปใช้ให้มีความสุข กับการเริ่มต้นใหม่ดีกว่า การให้อภั ยทำให้เราได้ชีวิตของเรากลับมา

ที่มา gangbeauty, yakrookaset