ขวดน้ำพลาสติกช่วยซักผ้าให้สะอาด น่าใช้ได้ แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาแม่บ้านไปเรียนรู้งานบ้าน กับการซักผ้าที่หล า ยคน มักจะป ว ดหัวกับการที่ซักผ้าแล้วได้ผ้าไม่สะอาด ไม่น่าใช้งาน และวันนี้ปัญหาเหล่านี้ของแม่บ้านจะหมดไปเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีมาช่วยให้งานซักผ้าเป็นเรื่องที่ง่ายและได้ผ้าสะอาด กับบทความ ขวดน้ำพลาสติกช่วยซักผ้าให้สะอาด น่าใช้ได้ แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าขวดน้ำพลาสติกจะช่วยซักผ้าได้อย่ างไร

ในช่วงหน้าฝนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการทำความสะอาด ซักเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่มบ่อยๆ เพราะถือเป็นช่วงที่มักจะต้องซักผ้าบ่อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ อีกหนึ่งปัญหาที่มักจะพบได้บ่อยครั้งสำหรับการซักผ้า โดยเฉพาะกับเครื่องซักผ้าแบบฝาบน ซึ่งเมื่อซักผ้าครบเวลาเรียบร้อย แม้ว่าผ้าจะสะอาดหมดจดก็ต าม แต่ปัญหาหลักคือ ผ้าที่ซักในเค รื่ อ ง ซั ก ผ้ า ถังซักผ้านั้น มักจะถู ก บิ ด

และหมุนจนบางครั้ง ผ้าอาจเสียรูปทรงจากเดิมด้วยซ้ำไป เพราะแรงปั่น และแรงหมุนของเครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นนั้นอาจแตกต่างกัน ซึ่งเทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้การซักผ้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และไม่ทำให้ผ้าพันกันจนผ้าเสียรูปทรง และทำให้ผ้ายับยู่ยี่เกินความจำเป็นนั้น ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1 หาอุปกรณ์อ ย่ า งขวดน้ำพ ล า ส ติ ก อ ย่ า งขวดน้ำอัดลมพลาสติกก็ได้ ล้างให้สะอาดเหลือเพียงขวดเปล่าเท่านั้น ปิดฝาขวดให้สนิทแน่น

2 เมื่อทำการซักผ้า ให้ใส่ขวดพลาสติกเปล่าลงไปด้วย แล้วกดตั้งโปรแกรมซักผ้าต ามปกติเท่านั้น

3 ผ้าที่ซักจะไม่ปั่นกันเป็นก้อน หรือเป็นเกลียว และไม่บิดจนเสียรูปทรงแล้ว แม้เครื่องจะหมุนแรงแค่ไหนก็ต าม

สาเหตุเพราะขวดพลาสติกนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยในการเปลี่ยนทิศทางไหลของน้ำได้อ ย่ า งง่ายดาย ทำให้ผ้าหมุนไปต ามทางของน้ำ ไปและกลับได้ดี ทำให้ผ้ า ไ ม่ หมุนพันกันเป็นเกลียว หรือเป็นก้อน เพราะขวดพลาสติกนั้นจะเข้าไปหมุนติดกับเสื้อผ้าแบบง่ายๆ

ดังนั้น หากซักผ้าในครั้งต่อไป แค่เพียงใส่ขวดพลาสติกลงไปในถังซักผ้าก็เท่ากับว่า ช่วยทำให้ผ้าไม่พันกัน ไม่ยับมากเกินไปเมื่อต าก และยังทำให้ผ้าไม่เสียรูปทรงอีกด้วย

ที่มา krustory