ของ 10 อย่ าง เรียกเงินทองไหลเข้าบ้าน มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ

วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจข้าวของภายในบ้านของคุณว่ามีสิ่งของเหล่านี้ในบ้านหรือเปล่า กับบทความ ของ 10 อย่ าง เรียกเงินทองไหลเข้าบ้าน มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ ไปดุกันว่ามีสิ่งของ ข้าวของอะไรที่จะช่วยเรียกเงินทองเข้าบ้านให้กับคุณ

อาจจะมองได้ว่าเป็นในเรื่องของความเชื่อก็ว่าได้ จะเป็นตัวช่วยในการเรียกท รั พ ย์เงินทองให้เข้ามาหาได้ เป็นวิธีที่หล า ยๆคนต่างได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องนี้ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มีเงินทองเข้ามาหาในหล า ยๆทาง และเราเองก็สามารถทำได้ไม่ย าก ต ามมาดูด้านล่างกันเลยว่า 10 วิธีในการเรียกท รั พ ย์ที่สามารถทำได้เองนั้นทำกันอย่ างไร

เรียกท รั พ ย์เงินทอง

1 อย่ างที่เราบอ กไปตั้งแต่ตอนต้นว่าห้องครัวเปรียบเสมือนกับเป็นขุมท รั พ ย์ ตำแหน่งของห้องครัวเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญ ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีนั้นไม่ควรตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้ า นหรือบริเวณของกลางบ้ า น ซึ่งนั่นจะทำให้มีเงินทองที่รั่วไหลออ กไปได้อย่ างง่ายดาย โชคดีเข้ามาอาจจะไปถึงคนอื่นก่อนถึงตัวคุณ

2 เขาว่ากันว่าต ามหลักของฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ในห้องครัวจะต้องมีข้าวส า รที่เต็มถังอยู่เสมอ อย่ าให้ข า ดอย่ าให้หมด เพราะเชื่อกันว่าหากมีข้าวส า รที่เต็มถังจะทำให้ตัวเจ้าของบ้ า นรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยมีกินมีใช้อย่ างไม่ติดขัด เงินทองก็จะราบรื่นเหมือนกับข้าวส า รที่เต็มอยู่ในถังเสมอ

3 คนโบราณมีความเชื่อกันว่าไข่ไก่นั้นจะเปรียบเสมือนกับทองคำ ให้วางไข่ไก่จำนวน 8 ฟองใส่ลงไปในตะกร้าแล้วเอาวางไว้บนโต๊ะอาหาร จะเปรียบเสมือนเป็นการวางทองคำไว้ในบ้ า นที่จะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของการเงินการงานให้มีความร่ำร ว ย มีกินมีใช้

4 หากได้ลองสังเกตต ามร้านอาหารใหญ่ๆ ต ามภัตต าคาร เขามักจะใช้จานทรงกลมสีขาว เพราะเชื่อกันว่าการที่ใช้จานทรงกลมสีขาวนั้นจะเป็นตัวแทนเป็นรากฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง ที่จะช่วยทำให้ฐานะทางการเงินมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

5 เต าไฟ ว่ากันว่าเป็นตัวแทนของโชค ลาภ คนภายในครอบครัว เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องมีการตั้งเต าไฟไว้ติดที่บริเวณกำแพงเป็นผนังทึบ หากมีการตั้งเต าไฟหรือเต าแก๊สเอาไว้ลอยๆบริเวณกลางห้องครัวไม่ติดที่ผนัง จะทำให้ข า ดพลังการเงิน จะมีปัญหาไม่มีโชคเข้ามา

5 รูปภาพ ช่วยเสริมโชค บารมี

1 ภาพช้าง

ช้างเป็นสั ต ว์ที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่ เป็นสั ต ว์ที่กินพืชเป็นอาหารจึงไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตสั ต ว์อื่นในโลก และทางด้านของฮวงจุ้ยนั้น นำช้างมาใช้ในเรื่องของความสูงใหญ่ซึ่งเปรียบเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ มีความมั่นคงต ามหลักของฮวงจุ้ย จะนำรูปปั้น มาวางไว้บนโต๊ะทำงานผู้บริหารรวมถึงเจ้าของกิจการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงหรือจะใช้เป็นรูปภาพช้างมาแขวนไว้ที่ผนัง จะส่ งผลให้มีความสำเร็จความสมบูรณ์ให้กับชีวิตตนเองและครอบครัว

2 ภาพวาดเรือสำเภา

เรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความรุ่งเรือง ในเรื่องของการค้าข า ย ซึ่งจะนำมาในเรื่องของเงินทองและจะช่วยให้มีโชคในด้านการเงิน การทำธุรกิจต่างๆ จะประสบผลความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

3 ภาพวาดมังกร

มังกรเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมง คลที่ดีที่สุด ความสำคัญของศาสตร์ฮวงจุ้ยและตำนานพื้นบ้ า น มังกรจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอำ นาจ หากมีการตั้งวางไว้บริเวณทิศตะวันออ กของบ้ า นจะนำพาในเรื่องของโชคอัน มหาศาลเข้ามาหาและนอ กจากนี้มังกรยังสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ในการทำธุรกิจการนำโชคที่ดีต่างๆ

4 ภาพม้า

ม้าเป็นสั ต ว์ธาตุ ไฟ มักจะมีความเชื่อกันว่า ม้าเป็นสั ต ว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังธาตุหย างและทิศประจำปีม้าหรือปีมะเมียคือทิศใต้ ม้าจะเป็นสัญลักษณ์ คนชั้นสูงมีวิถีชีวิตที่สุขสบาย และสื่อถึงความรวดเร็วว่องไว ซึ่งจะให้ผลที่ดีในการทำธุรกิจการค้า ข า ยต่างๆ

5 ภาพปลา

ปลาเป็นสั ต ว์มง คลที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจต่างๆ ปลาคราฟหรือปลาทองเลี้ยงเอาไว้ จะนำพาซึ่งความโชคดีต่างๆ เข้ามาสู่ตัวเจ้าของบ้ า นรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย

ที่มา Postsod