ข้อควรรู้ หากโดนใบสั่งจากกล้องจับความเร็วอยู่บ่อยครั้ง

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอข้อความรู้เกี่ยวกับการใช้ความเร็วรถยนต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ กับบทความ ข้อควรรู้ หากโดนใบสั่งจากกล้องจับความเร็วอยู่บ่อยครั้ง ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เราเสียผลประโยชน์จากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกวัน

ทุกวันนี้ถนนเส้นหลักส่วน มากจะมีการจำกัดความพร้อมที่มาพร้อมกล้องจับภาพทะเบียนรถ และมีการส่ งจดหมายใบสั่งถึงบ้านโดยตรงเลยและให้เราไปชำระค่าปรับต ามกฎหมาย ระยะเวลาที่กำหนดนั้นก็สั้นเสียเหลือเกินแถมถ้าชำระช้ายังมีค่าปรับอีกด้วย ซึ่งบางคนก็ไม่ได้โดนใบเดียว

รวมกัน มันก็เป็นเงินไม่น้อยเลยนะ มาลองอ่านให้จบคุณจะมีวิธีที่ช่วยทำให้จ่ายได้น้อยลง ในแต่ละวัน มีคนไม่น้อยเลยที่ได้รับสั่งจากกล้องวงจรปิดบนถนน และต้องจ่ายใน 7 วันด้วย หรือหากไม่ทัน 7 วันก็จ่ายภายใน 30 วัน ถ้าหากไม่จ่ายจะถูกระงับใบขับขี่เพราะจะถูกส่ งข้อมูลไปที่กรมขนส่ งทางบกให้งดเว้นการต่อทะเบียนรถชั่ วคราวจนกว่าเราจะจ่ายค่าปรับ

และค่าจ่ายช้าอีก 1000 บาท ทนายเกิดผล แก้วเกิด เลยได้โพสต์ระบุไว้ว่า ‘ เห็นความพย าย ามของตำรวจ ที่บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่ างเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยีแทนเจ้าพนักงานจราจร (บางอย่ าง) แก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และ การโต้เถียงของประช าชนได้ เพราะ กล้องไม่โกหก

ยกเว้นตำรวจส่ งหมายใบสั่งผิดบ้าน และ ค่าปรับถูกนำเข้าระบบทำให้สามารถตรวจสอบได้ แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม 1,000 บาท และ อายัดทะเบียนไว้ สำหรับผม ผิดก็ว่าไปต ามผิด ผิดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎหมาย

แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันเกินไปไหมครับ…? คิดว่า 7 วัน จะทันไหม ยิ่งเราเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆ ไม่ได้อยู่บ้านหล ายวัน ใบแแจ้งค่าปรับถูกส่ งมาที่บ้านก็จริง แต่กว่าเราจะกลับจากต่างจังหวัดมาเห็นก็อาจจะเกิน 7 วันแล้ว นี่ยังไม่นับรวมกรณีส่ งผิดบ้าน ส่ งล่าช้า หรือ เหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นอีก’

ซึ่งตรงค่าปรับที่จ่ายนั้นเข้าตำรวจโดยตรงเลย จริง ๆ มันควรเป็นเงินที่เราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเลยด้วยซ้ำ เงินพันบางคนทานข้าวได้ตั้งหล ายมื้อเลย หากมีคนที่โดนด้วยกันรวมตัวกันไปสู้ที่ศาลมันจะคุ้มกว่า เป็นการใช้สิทธิทางศาล ทานที่จะเสียค่าปรับ 500 ค่าล่าช้า 1000 รวมกัน มันก็ 1500 บาทแล้ว

หากเราไปที่ศาลกรณีที่เราผิดจริงก็ ยอ ดรับผิดจะได้รับการลดค่าปรับให้อีก จาก 500 ก็จะเหลือเพียง 250 บาทเท่านั้นและไม่ต้องเสียค่าปรับล่าช้าด้วย ตำรวจจะไม่ได้อะไรจากเราสักบาทเลย โดยเราก็ถือใบสั่งนั้นไปที่สถานีตำรวจแล้วแจ้งเลยว่าจะไปสู้ที่ศาล ประช าชนค่อนประเทศเราไม่ได้มีฐานะร่ำร ว ยอะไร หาเช้ากินค่ำกันเสียส่วน มากกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมันไม่ได้ง่ายเลย อะไรที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินลงมาได้ก็ทำจะดีกว่าจะได้ไม่เสียไป

ที่มา krustory