คนชอบใช้รถยนต์เป็นประจำควรรู้ หากโดนใบสั่งกล้องวงจรปิด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดเกี่ยวกับการชอบขับรถยนต์ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด กับบทความ คนชอบใช้รถยนต์เป็นประจำควรรู้ หากโดนใบสั่งกล้องวงจรปิด ไปดูกันว่าหากเราโดนใบสั่งบ่อยครั้งเราต้องจัดการอย่ างไร

ปัจจุบันบนท้องถนนนั้น มีกล้องตรวจจับความเร็วไปเสียทุกที่ หากคุณขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าไฟแดง หรือทำอะไรผิดกฎจราจร กล้องเหล่านี้ก็จะจับภาพของคุณไว้ หลังจากนั้นจะมีใบสั่งมาถึงที่บ้านคุณในรูปแบบของจดหมาย ซึ่งในนั้นจะมีภาพหลักฐานซึ่งคุณไม่สามารถที่จะปฎิเสธได้ และแน่นอนคุณต้องเดินทางไปชำระค่าปรับภายในระยะเวลา 7 วัน หากไม่ไปชำระต ามกำหนดเวลาที่จดหมายกำหนดมา ก็จะมีค่าปรับเพิ่มขึ้น มาอีก

แล้วพอเราไม่ไปจ่ายต ามกำหนดเวลา จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือ ทางกรมตำรวจก็จะส่ งข้อมูลของเราไปยังกรมขนส่ งทางบกเพื่อให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการ ชั่ ว ค ร า ว มีผู้คนเป็นจำนวน มากที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ทันต ามเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อไปเสียค่าปรับเกินวันที่กำหนด ก็จะถูกปรับค่าชำระล่าช้าอีก 1,000 บาท ซึ่งมัน มากสำหรับประช าชนต าดำๆอ ย่ า งเราๆ บางคนหาเช้ากินค่ำด้วยซ้ำ แม้ใครอาจมองว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็มีอีกตั้งกี่คนที่ไม่มีเงินไปชำระค่าปรับในทันทีเหมือนใครเขา เงิน 1,000 บาท อาจเป็นเงินที่คนหล า ยคนต้องใช้จ่ายทั้งเดือนก็ได้

ทนาย เกิดผล แก้วเกิด

ก็ได้มีการแนะนำว่า ‘เห็นความพย า ย า ม ของตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายจราจรอ ย่ า งเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยีแทนเจ้าพนักงานจราจร บาง อ ย่ างแก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องและการโต้เถียงของประช าชนได้เพราะกล้องไม่โกหก แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท รวมเป็น 1,500 บาท มัน โ ห ด ร้ าย เกินไปไหมครับ ที่ตำรวจได้ค่าปรับและเปอร์เซ็นต์จากค่าปรับเพิ่มอีกเป็น 3 เท่า ภายในเวลา 30 วัน มันน่าเ ก ลี ย ดไปไหมครับ’

พูดอีกก็ถูกอีก คุณทนายยังแนะอีกว่าถ้ามีประช าชนจำนวน 1,600 คนที่โดนใบสั่ง พากันลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิธีทางกฎหมาย และใช้สิทธิทางศาลแทน ความผิดลหุโทษไม่ต้องประกันตัว พากันถือใบสั่งที่ทางตำรวจส่ งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ กพนักงานสอบสวนไปเลยว่าไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะขอไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน

แล้วเมื่อไปถึงขั้นตอนที่ต้องไปเสียค่าปรับที่ศาล หากเรายอมรับความผิด อ ย่ า ลืมนะว่าโทษจะลดลงครึ่งนึง และคุณไม่ต้องชำระค่าปรับใดใดเลยด้วย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องชำระค่าปรับที่ศาลเพียง 250 บาทเท่านั้น แล้วก็ไม่ต้องโดนอายัดทะเบียนอีกด้วย เพราะถือว่าชำระต ามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเลย ตำรวจจะไม่ได้เงินที่เราชำระต่อศาลเลยแม้สต างค์แดงเดียว เพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ชำระค่าปรับได้ดีและเหมาะสมที่สุดแล้ว

พวกเราลองช่วยกันลุกขึ้นสู้กันเถอะ แค่เสียเวลาขึ้นศาลไม่มากเท่าไหร่หรอ ก ดีกว่าต้องคอยเสียค่าปรับในส่วนที่เราไม่ควรจะเสีย เงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้ ไม่ใช่ง่ายๆ อ ย่ า ให้ใครมาเอาเปรียบบนหย า ด เหงื่อแรงงานของเราเลย เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ก็คงหาทางออ กกันได้แล้วนะ แต่ถึง อ ย่ า งไร กฎหมายจราจรก็ต้องเป็นกฎ ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันยึดถือและปฏิบัติต าม มิเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิ ด อุ บั ติ เหตุบนท้องถนน เพียงเพราะคนหนึ่งคนฝ่าฝืนกฎหมาย ในเมื่อเราไม่อ ย า กให้เขาเอาเปรียบเรา เราก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาด้วยเช่นกัน ขอให้เดินทางใช้รถกันให้ปลอ ด ภั ย กันทุกคนด้วย

ที่มา postsabaidee, krustory