คนนอนดึก ชอบเล่น มือถือ ควรรู้ 8 สิ่งเกิดจากการเล่น มือถือก่อนนอน

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ย ามตื่นนอน จนถึงย ามเข้านอน ก็จะมีมือถือเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้หล าย ๆ คนนั้นชอบนอนดึกขึ้นทุกวัน วันนี้เราก็อย ากที่จะมาแนะนำสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณนั้นได้เล่น มือถือก่อนเข้านอนในทุกๆ วัน กับบทความ คนนอนดึก ชอบเล่น มือถือ ควรรู้ 8 สิ่งเกิดจากการเล่น มือถือก่อนนอน ไปดูกันว่าการที่เล่น มือถือก่อนเข้านอนจะส่ งผลอะไรต่อตัวคุณบ้าง

1 เสี่ยงเป็นโ ร ค เครียดซึมเศร้าเรื้อรัง

การเล่นโซเชียลนั้น เป็นการที่ส ม อ งของเราต้องรับข้อมูลต่างๆ ที่มากมายตลอ ดเวลา โดยเราไม่สามารถคัดเลือ กข้อมูลที่ไม่ดีออ กไปได้ ทำให้ส ม อ งต้องทำงานหนัก และยังส่ งผลให้เราเป็นคนขี้วิตกกังวล เช่น การรอคอยข้อคว ามที่จะตอบกลับมา หรือหากวันไหนที่ลืมพ กโทรศัพท์มือถือไปด้วย ก็จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย ไม่เป็นอันทำอะไร เพราะมัวแต่ห่วงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ปกติ และจะส่ งผลต่อสุขภาพจิตในระยะย าวด้วย

2 สายต าเสีย

การใช้สายต าเพ่งจอมือถือนานๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่มีแสงน้อย ทำให้สายต าของเราแย่ลงอย่ างมาก เพราะด ว งต าต้องทำงานหนัก และการนอนตะแคงเล่น มือถือ ก็จะทำให้น้ำหนักไปกดทับต าอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้เลือ ดไปเลี้ยงบริเวณดวงต าไม่พอ ส่ งผลให้สายต าสั้นขึ้นได้

3 กรดไหลย้อน

การเล่น มือถือก่อนนอน นอ กจากจะส่ งผลต่อคุณภาพการนอนของคุณแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ในร่างกาย ที่อาจทำงานผิดเวลาไปด้วยได้ เช่น ระบบย่อยอาหาร เมื่อร่างกายยังไม่เข้าสู่ภาวะพักผ่อน สมองก็อาจสั่งให้กระเพาะอาหาร ปล่อยน้ำย่อยออ กมาในช่วงดึก ๆ และทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้เช่นกัน

4 ป ว ดคอ

การเล่น มือถือส่วน มาก มักอยู่ในท่าก้มหน้า บวกกับการทำงานของคนในยุคนี้ มักเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือมีการก้มบ่อยๆ อยู่แล้ว
หากเราติดการเล่น มือถือไปอีก ก็จะทำร้ า ยกล้ามเนื้อในส่วนของต้นคอ บ่า ไหล่

5 ทำให้กล าย เป็นโ ร ค ออฟฟิศซินโดรมที่รั ก ษ าให้ห า ยข า ดได้ย าก

ข้อ ดีของมือถือนั้น มีมากมาย เพราะสามารถใช้งานได้หลากหล าย ทั้งเรื่องการทำงาน และการหาความรู้ หาความบันเทิงใ นช่วงเวลาพักผ่อน หรือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

6 ความดันโลหิตสูง โ ร ค หัวใจ และหลอ ดเลือ ด

เมื่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายถูกรบกวนการทำงาน อันเนื่องมาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ความดันโลหิต และฮอร์โมนต่าง ๆ ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย ยิ่งคุณนอนน้อยเท่าไร ความดันก็จะพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดโ ร ค ภั ยมากมายต ามมาได้ง่าย

7 เป็นโ ร ค นอนไม่หลับ

หากเราเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้ไม่รู้สึกง่วงนอน และเมื่อทำเป็นปร ะจำจนกล าย เป็นนิสัย ร่างกายของเราก็จะเกิดความเคยชิน ทำให้เรากล าย เป็นคนนอนดึก หรือ กล าย เป็นคนที่นอนหลับย ากอีกด้ว

8 คุณภาพการนอนแย่

อย่ างที่รู้กันว่า เรื่องของสุขภาพนั้นเราต้องใส่ใจ 3 สิ่งคือ อาหาร การออ กกำลังกาย และการนอนหลับที่เพียงพอ การเล่น มือถือ การดูภาพยนต์ผ่ าน มือถือในช่วงกลางคืน จะทำให้เราติดนิสัยการนอนน้อย เพราะเวลาจะผ่านไปอย่ างรวดเร็ว เมื่อเราเข้าสู่โลกโซเชียล และที่สำคัญ แสงสีฟ้าจากจอมือถือ ก็จะทำให้ร่างกายของเร าไม่สามารถพักผ่อนได้อย่ างพอเพียง

แต่เราต้องคำนึงถึงข้อเสียของการใช้มือถือมากเกินไปด้วย เพราะข้อเสียของการใ ช้มือถือก็มีอยู่ไม่น้อย และส่ งผลต่อสุขภาพร่างก ายของเราในระยะย าวเช่นกัน

ที่มา : krustory, rooormai, poobpub