คนมีที่ดิน ต า บ อ ด เข้า – ออ กไม่ได้ ให้ทำต ามนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปแก้ปัญหา มีที่ดินต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า ออ ก จะทำอย่ างไร นั้น ไปอ่า น พร้อม กันกับบทความ คนมีที่ดิน ต า บ อ ด เข้า – ออ กไม่ได้ ให้ทำต ามนี้

หล า ยคนคงเคยได้ยินกับคำพูดที่ว่า ‘ที่ดินต า บ อ ด’ ใช่ไหมละคะ ซึ่งหล า ยคนก็บอ กว่าถ้าเป็นที่ดินลักษณะแบบนี้ จะกล า ยเป็นที่ดินไร้ค่ า ใช้ทำประโยชน์อะไรๆก็ไม่ได้ เพราะไม่สามารถหาทางเข้าออ กบนพื้นที่ของตัวเองได้เลย

ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มารู้จักกับความหมายของคำคำนี้ และวิธีที่จะทำให้กลับมามีประโยชน์ ในสิทธิที่เราควรจะได้รับกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ ‘ที่ดินต า บ อ ด’ กันก่อน หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีทางออ กสู่ทางสาธารณะประโยชน์

การจะเข้าออ กจากที่ดินตัวเองต้องผ่ านที่ดินแปลงอื่นๆ ใช้ที่ดินตัวเองเข้าออ กไม่ได้ ทำให้เจ้าของที่ดินใช้ที่ดินตนเองทำประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ แล้วคำว่า ‘ที่ดิน มองไม่เห็น’ คืออะไร ต ามประมวลกฏหมายเเพ่ง

เเละพาณิชย์มาตรา 1349 ที่ดินประเภทนี้ หมายถึงที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ดินเเปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้ หรือที่ดินเเปลงนั้นมีทางออ กสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน

ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้น เ ดื อ ด ร้ อ นเกินสมควร ด้วยเหตุนี้เองกฏหมายจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถเดินผ่ านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ โดยทางเดินผ่ านนี้ ทางกฏหมายเรียกว่า ทางจำเป็น ดังนั้นหากที่ดินของคุณถูกล้อมโดยที่ดินเเปลงอื่น ก็ถือว่าเป็นที่ดินต า บ อ ด ซึ่งสามารถขอให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเปิดทางจำเป็นนี้ได้

ที่ดินที่ถูกห้อมล้อมจนกล า ยเป็นที่ดินต า บ อ ด สามารถขอทางจำเป็นได้ โดยมีเงื่อนไขคือ

1 ต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมให้เสี ยหา ยน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ ไม่สร้างความ เ ดื อ ด ร้ อ น ให้กับเจ้าของที่ดินที่ขอทางผ่ าน

2 การใช้ประโยช์นจากทางจำเป็นนี้ คุณต้องทดเเทนให้เเก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วย โดยอาจจะกำหนดกันเป็นเงินรายปีก็ได้

ในกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่อนุญาติ คุณสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดทางจำเป็นได้โดยเสี ยค่าทดเเทนเเ ก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อใช้ที่ดินของเขาเป็นทางจำเป็นออ กสู่ถนนสาธารณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม ต ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๔๙ บัญญัติไว้ว่า

ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่ านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใด มีทางออ กได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากัน มากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับที่ และ วิธีทำทางผ่ านนั้น ต้องเลือ กให้พอควรแ ก่ความจำเป็น ของผู้มีสิทธิจะผ่ าน กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เสี ยหา ยแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่ าน จะสร้างถนน เป็นทางผ่ าน ก็ได้

ผู้มีสิทธิจะผ่ าน ต้องใช้ค่าทดแทน ให้แ ก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเสี ยหา ย อันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่ านนั้น ค่าทดแทนนั้น นอ กจากค่าเสี ยหา ย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้

สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาลักษณะนี้อยู่ ก็ลองศึกษาข้อมูล และกฏหมายเพื่อทำความเข้าใจอีกครั้งได้ค่ะ หวังว่าข้อมูลที่นำมาบอ กเล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

ที่มา :