คนเคยนอ กใจ ทำยังไง เขาก็มีวันซื่อสัตย์ได้

หากวันนี้คุณนั้นกำลังสับสนตัวเองว่าจะให้อภั ยคนรักของคุณที่เขานอ กใจคุณไป แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการนอ กใจครั้งแรก และเมื่อเขากล้าทำครั้งแรก ยังไงเขาก็กล้าทำครั้งที่สอง และมีครั้งต่อๆ ไปอยู่ดี วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ คนเคยนอ กใจ ทำยังไง เขาก็มีวันซื่อสัตย์ได้

คนเคยนอ กใจกัน ทำยังไงก็ไม่มีทางซื่อสัตย์มีครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไป หากจะให้พูดถึงเรื่องความรักแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ใคร ก็คงไม่ อ ย า ก ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นก็คือในเรื่องของ ‘การนอ กใจ’ เพราะมันเป็นเครื่องที่สื่อว่าการที่ คนเรารักกันแล้วแสดงอาการนอ กใจนั้น

มันเป็นการทำ ร้ า ย จิตใจซึ่งกัน และ กัน มาก เส้นทางการวิจัยได้เปิดเผย และ ให้ข้อมูลทราบมาว่า หากคนเราเคยนอ กใจ 1 ครั้งแน่นอนว่าย่อมมีครั้งต่อ ๆ ไป ต ามมาอย่ างแน่ และ สิ่งที่จะได้กลับคืน มานั่นก็คือ ความซื่อสัตย์อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องระแวงไปตลอ ด และ จ้องจับผิดไปตลอ ดเราไปดูรายละเอียด

เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้อ่าน ได้ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วโดยเว็บไซต์ Nature ได้รายงานผลจากงานวิจัยที่ใช้ชื่อว่า ‘The Brain Adapts To Dishonesty’ ของ Neil Garret และ ทีมงาน จากสถาบันวิจัย และ ทดลองด้าน จิ ต วิ ท ย า แห่งกรุงลอนดอน

พวกเขามีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ นำอาสาสมัครที่เป็นคู่รักกัน มาแบ่ง เป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งมองเห็นภาพไม่ชัด จึงต้องคอยเดาว่ามีเหรียญในขวดโหล อยู่กี่เหรียญส่วนอีกฝั่งที่มองเห็นภาพชัด จะต้องคอยช่วยเหลือคนรักที่เป็นคนเดาจำนวนเหรียญ

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ตั้งข้อแม้ไว้ว่าถ้าหากอาสาสมัคร ฝั่งที่ต้องเดาจำนวนเหรียญทายผิดอีกฝั่งหนึ่ง จะได้รางวัลเยอะกว่าแน่นอนว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ เลือ กที่จะพูดโกหกคนรักของตัวเองมากกว่า จากการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว และ การเฝ้าสังเกตผลการทำงานของสมองส่วน

Amygdala ทำให้ทีมวิจัยได้คำอธิบาย ถึง พ ฤ ติ ก ร ร ม ของผู้ที่มีนิสัยขี้โกหกคู่รักว่า เมื่อคนเรารู้จักที่จะโกหกครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปเมื่อพวกเขาโกหกจะรู้สึกผิดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานในสมอง ของส่วนที่เรียกว่า Amygdala ซึ่งเป็นส่วนที่

คอยตอบสนองต่อปฏิ ก ริ ย า และ พ ฤ ติ ก ร ร ม ในเชิงลบของมนุษย์ทุกครั้งที่เราพูดโกหก งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าบริเวณส่วนนี้ของสมอง จะมี ป ฏิ ก ริ ย า ตอบสนองที่ด้อยลงเรื่อย ๆ

ที่มา : yimkaowai