คนแรกที่อย ากให้ลูกได้ดี ก็คือคำสอนของแม่

วันนี้เราอย ากที่จะพาลูกๆ ทุกคนไปเรียนรู้ความรักของแม่ให้ลึกซั้ง เพราะหากวันใดที่แม่ไม่อยู่แล้ว เพื่อนๆจะได้ไม่มาเสียใจและเสียดายเวลาที่ผ่าน มากับบทความ คนแรกที่อย ากให้ลูกได้ดี ก็คือคำสอนของแม่ ไปดูกันว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

แม่คงสอนให้ลูกฉลาดไม่ได้ลูกต้องเรียนรู้และฉลาดด้วยไหวพริบและกึ๋นของลูกเอง แม่อย ากให้ลูกคิด และมองโลกในแง่ดีอย่ าคิดว่าใต้ฟ้านี้มีแต่เรื่องทำไม่ได้ เป็นไม่ได้หัดคิดให้เป็นบวกไว้แหละดี แม่อย ากให้ลูกหัดฝันเมื่อไรลูกฝันเป็น ..ไม่ว่าจะเป็นใฝ่ฝัน หรือความฝันลูกจะรู้ว่าโลกนี้มันน่าอยู่เพียงไหน

แม่อย ากให้ลูกพูดแต่เรื่องดี พูดแต่เรื่องสวยงามจงเป็นคนสุดท้ายที่ให้ร้ า ยคนอื่น และจงเป็นคนแรกที่ให้กำลังใจและชื่นชม แม่อย ากให้ลูกทำเรื่องแปลกๆลูกไม่จำเป็นต้องเดินต ามชีวิตประจำวันของใครอย่ าเก็บความคิดแปลก เพียงเพราะเห็นว่ามันไม่เหมือนใคร

แม่อย ากสอนให้ลูกกล้าแดด กล้าฝนเพราะภายใต้ไออุ่นของดวงอาทิตย์ลูกจะได้รับวิต ามินดีและภายใต้ฟ้าที่มีฝน มันจะทำให้ลูกร้องไห้โดยไม่มีใครเห็นน้ำต า แม่อย ากสอนให้ลูกออ กกำลังกายทุกวันอย่ างน้อยคนเราก็ต้องเคลื่อนไหวทะมัดทะแมง ลูกได้ออ กแรงเสียบ้ างลูกจะแข็งแกร่งไม่อ่อนแอ

แม่อย ากให้ลูกยิ้ม และอยู่กับโลกด้วยความรักยิ้มอาจจะไม่ชนะทุกสิ่ง ยิ้มมากๆอาจจะดูเหมือนคนบ้ าแต่มันก็ดีกว่าหน้าบึ้งหน้างอเป็นไหนๆ แม่อย ากสอนให้ลูกรู้จักอ ดทนลูกต้องเรียนรู้ว่าลูกไม่มีทางได้ทุกๆอย่ างที่ลูกหวังไว้อ ดทนและอย่ าได้เสียกำลังใจ อย่ าท้อและขอให้
เริ่มใหม่อย่ างมีพ ลั ง

แม่อย ากสอนให้ลูกเขย่งขาขึ้นให้สูงไม่มีอะไรที่สูงไปกว่าสองมือเราจะเอื้อมคว้าเพียงแค่ว่าเรายืนยันที่จะไม่ยืนอยู่กับที่ แม่อย ากสอนให้เจ้ามีความสุข..แต่อย่ าลืมทุ ก ข์ด้วยล่ะลูกคนที่ไม่เคยมีความทุ ก ข์เขาสุขจริงๆไม่เป็นหรอ ก เจ้าเอย

ไอคิวมันติดมาแต่บนฟ้าลูกจ๋า ไม่ฉลาดก็มีความสุขได้ไม่ต้องห่วงอย่ าน้อยใจถ้าต ามใครเขาไม่ทัน อย่ าเสียขวัญถ้าเราช้ากว่าใครๆ อีคิวมันต้องหาเองบนโลกนี้ลูกเอ๋ย ไม่ฉลาดก็น่ารักและมีความสุขได้ ‘อย่ ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ลูกมีกำลังใจเป็นถุงจากแม่ ไม่ต้องกลัว’

ที่มา p a t t a n a k i t, j i n g j a i 9 9 9