คน มีรถควรทำทุกปี ไหว้แม่ย่ านางรถถูกวิ ธี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้แม่ย่ านางรถที่ถูกวิธี เพื่อเสริมโชคลาภ และการเดินทางที่ปลอ ดภั ย กับบทความ คน มีรถควรทำทุกปี ไหว้แม่ย่ านางรถถูกวิ ธี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อชีวิตที่ดีของเราและครอบครัว

การกราบไหว้แม่ ย่ า นางรถนั้น เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกันเป็นประจำทุกปี ด้วยความเชื่อที่ว่า จะสามารถปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาด ส่ งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พาโชคลาภเข้ามาสู่คนในครอบครัว ไม่ต้องคอยขัดสนเรื่องเงินๆทองๆ ให้ชีวิตมีแต่ความสงบสุข

คนส่วน มากก็มักจะทำการกราบไหว้แม่ ย่ า นางรถกันในช่วงปีใหม่ หรือในช่วงสงกรานต์ เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับปีใหม่ๆ แม้จะเป็นพิธีปฏิบัติกัน มาช้านาน แต่ก็ยังคงสืบทอ ดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงทุกวันนี้ แม้บางคนยังไม่เคยทำพิธีกราบไหว้เลย เราก็ขอเสนอให้คุณทำเสีย เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต อีกทั้งยังช่วยปกปัก รั ก ษ า ให้เดินทางได้อ ย่ า งแคล้วคลาด ปราศจากอุ บั ติ เ ห ตุทั้งปวง

สิ่งของที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

1 ข้าวเปล่า 1 ถ้วย

2 สิ่งที่อ ย่ า ลืม ธูป 9 ด อ ก

3 น้ำดื่ม แก้ว

4 หมาก ,พลู , ย า เส้นสีฟั น 3 คำ

5 ย า สูบ 3 มวน

6 ผลไม้ 5 อ ย่ า ง กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี ( อันนี้บังคับต้องมี ) แล้วก็ผลไม้อ ย่ า งอื่นอีก 4 อ ย่ า ง

เวลาไหว้ควรไหว้ช่วงเช้า เราจะจัดโต๊ะไหว้บริเวณหน้ารถ โดยจัดเตรียมโต๊ะไหว้ด้วยการปูด้วยผ้าสะอาดสีขาว จากนั้นให้นำของไหว้ที่เราได้เตรียมไว้มาจัดวางบนโต๊ะให้สวยงาม ในช่วงถวายคำบูช าแม่ ย่ า นาง ควรที่จะสต าร์ทรถทิ้งไว้ ก่อนจะมาทำพิธี ก็บีบแตรเอาฤกษ์ก่อนสัก 3 ที จากนั้นก็เริ่มจุดธูป 9 ด อ ก และถวายคำบูช าแม่ ย่ า นาง

คำถวายบูช าแม่ ย่ า น า ง

เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้กล่าวต ามนี้

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ ,ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ , ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ ต่อมากล่าวว่า ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้ให้แก่แม่ ย่ า นางรถที่คุมครองและปกปัก รั ก ษ า ลูกขอให้ท่านจงรับสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ลูกหลานทั้งหล ายด้วยเทอญ สาธุ จากนั้นก็พูดกล่าวขอพรให้แก่ตัวเราและครอบครัว

ขอได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ ความร่ำร ว ย ความสุขสงบ หรืออะไรก็แล้วแต่ อ ย า กได้ก็ขอแม่ ย่ า นางรถนี้ เสร็จแล้วก็ปักธูป รอจนเวลาผ่ านไปประมาณ 20 นาที ก็ทำการจุด ย า สูบจำนวน 3 มวนที่เตรียมไว้ เพื่อเป็นการไหว้เจ้าที่ จากนั้นรออีก 3 นาทีก็กล่าวคำลาได้

คำลาของไหว้

เริ่มด้วยการตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้กล่าวต ามนี้

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็น ย า รั ก ษ า โ ร ค อ ย่ า ให้เกิดโทษ เสสัง มังคะลา ย า จามะ

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี การกราบไหว้แม่ ย่ า นางรถนั้น ควรทำเป็นประจำทุกปี ให้ทำก่อนสิ้นปีจะดีมาก เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และให้ท่านช่วยปกปัก รั ก ษ า ใน ย า มที่เราขับรถ ให้แคล้วคลาดจากอุบัติภั ยทั้งปวง ให้การเดินทางปลอ ดภั ยในทุกเส้นทาง อีกทั้งยังช่วยเรียกโชคลาภ เงินทองเข้ามาสู่ตนด้วย

ที่มา postsod, Krustory.com