ควรเลิกทำ 9 นิสัยนี้ หากอย ากมีชีวิตที่สุขสบาย มีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไร จะซื้ อของอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆ เพราะเงินทองนั้นเริ่มห า ย ากขึ้นทุกวัน และหากคุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยพาจนอีก ก็ยิ่งแย่เข้าไปกันใหญ่เลยทีเดียว วันนี้เราก็จะพาคุรไปสำรวจนิสัยของตัวคุณว่ามีนิสัยลักษณะแบบนี้หรือเปล่า นิสัยที่จะทำให้คุณไม่มีเงินไม่มีทองใช้ กับบทความ ควรเลิกทำ 9 นิสัยนี้ หากอย ากมีชีวิตที่สุขสบาย มีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่านิสัยส่วนตัวอะไรบ้างที่ควรเลิกทำ

1 ชอบมาก ถึงไหนถึงกัน กับเรื่องปาร์ตี้ คนเหล่านี้มักจะประสบปัญหาเรื่องเงินหากคำนวณดูแล้วเงินที่เสีย ไปกับสิ่งพวกนี้ ไม่น้อยเลยนะ

2 เรื่องการพน้ น เพื่อความร ว ย เพราะคิดว่าตัวเองจน ไม่สามารถไปทำงานอะไรได้แล้ว

ไม่มีหนทางไม่มี ความสามารถจึงคิดไปว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นในเวลาที่รวดเร็วนั่นคือเล่นการพน้น การเสี่ยงหวังว่าถ้าตัวเองโชคดีก็จะสามารถร ว ยขึ้นซึ่งความจริงแล้วนั้นไม่เป็นอย่ างที่คิด นั่นเพราะการพน้นนอ กจากมันจะทำให้เสียเงิน มันยังก่อนิสัยขิ้เกียจให้กับตัวเองอีกด้วยนะ

3 ความคิดไกล แต่ไปไม่เคยถึง คนเหล่านี้ มักจะมีความฝันของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจ แต่ก็ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าแสดงออ กทางความคิดที่จะช่วยให้บริษั ทมีร ายได้เพิ่มขึ้น

4 การทำงานเพียงทางเดียว ไม่สนอะไร พวกเขาเลยไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในอาชีพไม่คิดถึงความไม่มั่นคงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้ตื่น มา คุณอาจไม่มีงานทำแล้ว

5 เรื่องความรัก ที่แลกมากับเงิน หล ายๆ คนเลยที่ต้องการการได้รับการยอมรับจากคู่รักทางฐานะว่าตัวเองมีฐานะดี ฉะนั้นทุกครั้งที่พบกันมักชวนกันไปรับประทานอาหารในร้านหรู ๆ การปฏิบัติตัวเช่นนี้ ทำจนชินติดเป็นนิสั ยจะทำให้การใช้จ่ายของตัวเองข ๅ ด สภาพคล่องได้

6 การลงทุนทั้งที่ไม่มีความรู้อะไรเลย ลงทุนในธุรกิจ ต ามกระแส โดยไม่ทำการศึกษาข้อมูล ผลที่ต ามมา คือ ไม่ประสบความสำเร็จเช่น พากันไปลงทุนซื้ อเฟรนไชน์มาเปิด ทั้งที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาดหรือรูปแบบการทำงานของมันเลย จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จ

7 รอแค่ดวง และโอ กาส หล า ยคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ นิยมทำคือ มักจะคอยให้โอ กาสให้มาหาตัวเอง ไม่เดินไปหามัน รอคอยว่าเมื่อไหร่ใครเขาบอ กอะไรไป ก็จะเชื่อจนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย เพราะแบบนี้จึงไม่รู้จักกับคำว่าร วยจริง ๆ เสี ยทีหรือมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้เรานั้นกล า ยเป็นคนเพ้อเจ้อ เพราะเพียงแค่คิดแต่ไม่เคยทำต าม

8 คิดได้แต่เรื่องการใช้เงิน คนพวกนี้จะคิดเพียงแค่การหาเงินใช้อย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น การแบ่ง ปั น นั่นเพราะเขาคิดแค่นำเงินรายได้ที่หามาได้เนี่ย เพื่อ ป ร น เ ป ร อตัวเองแค่นั้น

9 ชอบทำหน้าใหญ่ ใจโต พวกเขามักมีความคิด เอาเองว่าเมื่อเป็นคนร ว ยเราสามารถใช้จ่ายเลี้ยงใครก็ได้ทำให้มีคนอย ากร ว ยส่วนหนึ่งปฏิบัติตัวด้วยการใช้เงินที่มีอย่ างฟุ่ มเฟื อย

ที่มา forlifeth