ความเจ้าชู้ในตัวคุณ บอ กได้จากสีที่ชอบ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูระดับความเจ้าชู้ในตัวของคุณว่ามีมากน้อยแค่ไหน จากสีที่คุณนั้นชื่นชอบ ให้เลือ กสีที่ชอบมา 1 สี และไปอ่ า นคำทำน า ยความเจ้าชู้ของคุณพร้อมๆ กัน

เพื่อนๆรู้กันหรือไม่ว่า ในเรื่องของการทายลักษณะนิสัยต ามตัวบุคคลนั้น สามารถบ่งบอ กได้จากสีและการกระทำต่างๆ ซึ่งในวันนี้เราจะมาทายในเรื่องของสีที่คุณเลือ กกัน สีที่คุณเลือ กในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชอบมากเป็นพิเศษ

แต่เป็นการบ่งบอ กว่าในตอนนี้ คุณกำลังถูกใจหรือว่าชอบสีไหนในเวลานี้เป็นพิเศษมากกว่ากัน เลือ ก 1 สีที่ชอบมากเป็นพิเศษในตอนนี้ บ่งบอ กถึงลักษณะนิสัยลึกๆที่คุณแสดงให้บุคคลทั่วไปได้รู้

และเลือ กอีก 1สีที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบเลยในตอนนี้ สีนี้จะบ่งบอ กถึงลักษณะนิสัยลึกๆที่คุณไม่ค่อยแสดงออ กกับใคร

1 สีเขียว

คนที่เลือ กสีเขียว สีนี้มักจะบ่งบอ กถึงการที่มีความเยือ กเย็น เป็นคนที่มีความสม่ำเสมอ ไม่ใจแคบ มีแต่ใจกว้าง มีแต่การให้ รักในความซื่อสัตย์และยุติธรรม ไม่ชอบที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

บางสิ่งปล่อยวางได้ก็จะปล่อยวางโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น สีเขียวนั้นมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่โรแมนติกเอาเสียเลย เวลารักใครบางคนก็จะรักแบบซึ่งหน้า มีความตรงไปตรงมาไม่ค่อยหวือหวา รักใครแล้วรักจริงไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ สีเขียวนั้นเป็นสีของความนิ่ง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

ไม่ชอบอยู่กับใครเป็นจำนวน มากๆ ถ้าหากพูดถึงเรื่องการทำงานแล้วนั้น คนที่ชอบสีเขียวมักจะชอบทำงานซ้ำๆเดิมๆ แต่ไม่ชอบให้ใครมาพย าย ามขัดขวางหรือเอาเปรียบซ้ำๆเดิมๆเสมอมา คุณมักจะแสดงท่าทีสีหน้า และคำพูดออ กไปห้วนๆโดยไม่สนอะไรเลย คนที่เลือ กสีเขียวนี้ก็เป็นคนที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน

2 สีขาว

สำหรับคนที่ชอบสีขาว หรือว่าเลือ กสีขาวในบริบทนี้ บงบอ กถึงการว่า คนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสงบเสงี่ยมเจียมตัว เป็นคนที่เรียบร้อย มีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่ชอบหาเรื่องใส่ตัว เป็นคนที่มีความมั่นใจในความคิดของตัวเอง

ในระดับหนึ่ง หากพูดถึงในเรื่องของความรักนั้น หากคนเป็นผู้หญิง จะเป็นคนที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน มักจะชอบทำอาหาร ชอบเซอร์ไพรส์ ชอบทำบางสิ่งบางอย่ างให้กับบุคคลรอบข้างโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน หากคุณเป็นผู้ช ายที่ชอบสีขาว

คุณมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความดื้อรั้นในตัวเองสูงในระดับหนึ่ง แต่มักจะไม่ค่อยแสดงออ กให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้สักเท่าไหร่ ทำไมบางครั้งคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบ ไม่ค่อยยอมใครง่ายๆ

คนที่เลือ กสีขาวนี้ ส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว เวลาที่ได้รักใครสักคนนึงแล้วจะทุ่มเทความรักให้กับคนๆนั้นแบบหมดใจ และหวังไว้ลึกๆว่า จะได้รับความรักที่ดีกลับมา

3 สีฟ้า

สำหรับคนที่เลือ กสีฟ้า ส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะโรแมนติก รักเดียวใจเดียวเสมอมา เวลาคบกับใครก็คบแค่คนเดียว คุยกับใครก็คุยแค่คนเดียว มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโ ก ร ธง่ายเป็นพิเศษ

และห า ยเร็ว คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักความสงบเสงี่ยม มองโลกในแง่ดีเสมอ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมฟังอะไรเลยนะ คุณเป็นคนที่ฟังความหล า ยๆข้างก่อนที่จะตัดสินใจ ลักษณะของคุณนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุม รู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิด

เป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจได้เด็ดข า ด จิตใจไม่ค่อยหวั่นไหวกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าสักเท่าไหร่ แม้จะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่ างมากระทบจิตใจให้คุณรู้สึกเป็นทุ ก ข์ก็ต าม สุดท้ายแล้วคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นได้ด้วยตัวของคุณเองเสมอ

โดยรวมแล้วนั้นคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับการใช้ชีวิตเป็นอย่ างมาก มักจะวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิต การทำงาน การหาเงิน โดยมีระเบียบแบบแผน เวลาคุณคบใครสักคนนึงคุณมักจะพูดคุยถึงอนาคต ใน 10 ปี

เราควรจะเป็นอะไร ใน 5 ปีต่อจากนี้เราควรที่จะทำอะไร ในปีหน้าเราควรที่จะมีเป้าหมายอะไรในชีวิต คุณมักจะนึกถึงและพูดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนใกล้ตัวฟังเสมอ

4 สีแดง

สำหรับใครที่เลือ กสีแดง บอ กต ามตรงเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง แต่มีความใจร้อนด้วยเหมือนกัน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผย กล้าพูดกล้าคิดกล้าเจรจาโดย

ไม่สนใจถึงพลังอำนาจของผู้ใดก็ต าม ข้อเสียของคุณนั้นมักจะเป็นคนที่ดูก้าวร้าว เป็นคนที่ชัดเจนในความคิดและการพูดออ กไป ในบางครั้งก็อาจจะทำให้บุคคลรอบข้าง และบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดของคุณรู้สึกไม่ดีกับคำพูด

และการกระทำของคุณสักเท่าไหร่ แต่ต้องบอ กเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่ างที่คุณทำลงไปทำด้วยความซื่อสัตย์เสมอมา และไม่เคยพูดอ้อมค้อมให้บุคคลเหล่านั้นค่อยคุยในคำพูดและการกระทำเลย คนที่เลือ กสีแดงนั้นมักจะเป็นคนที่รักสนุกเฮฮา

เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้พอสมควรเลยแหละ มักจะใช้ชีวิตแบบผ่อนคล า ยไม่มีขีดจำกัด ทำอะไรก็จะทำด้วยตัวเอง กล้าได้กล้าตัดสินใจ แต่เรื่องเจ้าชู้นี่ให้ระวังเป็นพิเศษนะ เพราะว่าเวลาเจ้าชู้ใส่ใครสักคนนึงไปแล้ว เวลาที่ต้องการที่จะได้รับความรักดีๆกลับมานั้น มันจะเหนื่อยและลำบากพอตัว

ที่มา Postsod