คุณลักษณะเด่น 7 ข้อของสาว EQ สูง หากมีคยลักษณะนี้ข้างกาย คุณโชคดีที่สุด

วันนี้เราจะพาสาวๆ ไปดูลักษณะนิสัยที่ดีและแสดงออ กมาเด่นชัดของสาวยุคใหม่นี้ กับ คุณลักษณะเด่น 7 ข้อของสาว EQ สูง หากมีคยลักษณะนี้ข้างกาย คุณโชคดีที่สุด ไปดูกันว่าตัวคุณมีลักษระเด่นแบบนี้บ้างหรือเปล่า และคนรอบกายคุณมคนลักษณะนี้บ้างไหม

ง า น วิ จั ย ในรอบ 10 ปีที่ผ่าน มา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกว่า EQ ( Emotional Intelligence ) เป็นตัวชี้วัดความสุขและความสำเร็จในชีวิต แม้ว่า EQ จะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น จับต้องได้ ย า ก แต่มันจะปรากฎออ กมา ในพฤติก ร ร มของแต่ละคน ความสามารถในการเข้าสังคม

การรับมือกับสถานการณ์ที่ ย า ก กระบวนการในการตัดสินใจ และมุมมองในชีวิต เป็นต้น ปัจจุบันการทดสอบ EQ ทาง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ นั้น สามารถทำได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่าย อย่ างไรก็ต าม ง า น วิ จั ย จากผู้คนนับพันก็พบว่า มีพฤติก ร ร มบางอย่ าง ที่บ่งชี้ว่าคนเหล่านี้มี EQ ที่สูงกว่าคนทั่วไป

1 ยอมให้ตัวเองผิดพลาดได้

คนมี EQ สูง ตระหนักดีว่า ‘ความผิดกับตัวเขา’ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ดังนั้นเขาจะให้อภั ยตัวเองได้เร็ว เมื่อเกิดความผิดพลาด เขาจะมองหาบทเรียนที่ได้รับ และนำไปปรับปรุงสำหรับครั้งต่อไป เขาไม่ลืมความผิดนั้น แล้วก็ไม่ ‘จมอยู่กับความผิด’ มันจะเป็นเพียงความทรงจำที่เตือนใจไม่ให้ทำผิดซ้ำ และความผิดที่ดูลำบากหนักหนาในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้เค้าลุกขึ้นได้ง่ายและเร็วขึ้นในครั้งต่อไป

2 รู้จักตัวเอง จึงไม่โ ก ร ธง่ายๆ

คนที่มี EQ สูงจะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไร และจะปรับใช้สิ่งเหล่านั้น มากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบ ขณะเดียวกันก็จะเก็บจุดอ่อนเอาไว้ ไม่ให้มาฉุดรั้งตัวเอง เขารู้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะมากดปุ่มให้ตัวเองโ ก ร ธหรือเสียใจ และอะไรที่จะสร้างกำลังใจไปสู่ความสำเร็จ เขาจะเป็นผู้ ‘เลือ กตอบสนองต่อสถานการณ์’ ไม่ใช่ ‘เป็นเหยื่อของสถานการณ์’ ที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่ว่าโ ก ร ธไม่เป็น แต่ด้วยความที่เขารู้จักตัวเองดี จึงมีความมั่นใจในและเคารพในตัวเอง ดังนั้นแม้ว่าจะมีใครมาแหย่ให้โ ก ร ธ พูดจาดูถูก หรือล้อเลียน เขาจะไม่ถือเป็นอารมณ์ เพราะลึกๆแล้วเขารู้ว่า นั่นเป็นเพราะอีกฝ่ายอิจฉา และรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอต่างหาก

3 รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปฏิเสธ

คนมี EQ สูง รู้ความต้องการของตัวเอง และควบคุมตัวเองได้ เขารู้ว่ายิ่งอ ดทน มากไป ยิ่งจะสร้าง ค ว า ม เ ค รี ย ด ดังนั้นเขาจึงเลือ กที่จะพูดว่า ‘ไม่’ อย่ างสุภาพ โดยที่ไม่รู้สึก แ ย่ หรือกังวลภายหลัง เขารู้ว่าการใช้คำว่า ‘บางที ไม่แน่ใจ อาจจะ ดูอีกทีนะ’ ยิ่งจะทำให้เกิดความคาดหวัง และอึดอัดทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นเค้าจะให้คำสัญญาหรือตอบรับ ก็ต่อเมื่อเค้าหมายความถึงสิ่งที่พูดจริงๆ

4 มีความสนใจผู้คน และไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น

คนมี EQ สูงนั้นจะมีความห่วงใยใส่ใจผู้คนที่อยู่รอบๆตัวของเขา จะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการคิดหรือตัดสินใจ แต่จะมองรอบๆตัวว่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้มากที่สุดอย่ างไร เมื่อต้องเจอกับคนที่ขี้หงุดหงิด ขี้วีน เขาจะ รั ก ษ า ระดับอารมณ์ไม่ให้ขึ้นไปต ามสิ่งที่มากระทบ เขามองว่าคนเหล่านี้อาจกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนตัวอยู่ และรู้ว่าไม่มีใครถูกหรือผิดไปซะทุกอย่ าง ดังนั้นเขาจะไม่ด่วนตัดสินคน และจะ สื่ อ ส า ร โดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

5 สามารถบ่งบอ ก ‘ภาวะอารมณ์’ ของตัวเองได้

มนุษย์ทุกคนต่างมีอารมณ์ แต่เชื่อไหมว่า มีคนเพียง 36% เท่านั้น ที่จะสามารถบอ กได้ว่า ขณะนี้ตัวเองรู้สึกอย่ างไร คนทั่วไปไม่เข้าใจอารมณ์ มักปฏิเสธ หรือ กดทับอารมณ์ของตัวเอง คนที่มี EQ สูง จะสามารถบ่งบอ ก และแยกแยะระดับอารมณ์ได้อย่ างละเอียดชัดเจน เช่น ตอนนี้รู้สึก แ ย่ หงุดหงิด รำคาญ ขุ่นเคือง โ ก ร ธ กังวล กระวนกระวาย ว้าวุ่น ฟุ้งซ่าน ยิ่งสามารถอธิบายได้ละเอียดมากเท่าไหร่ แสดงว่าเขารู้จักตัวเองดีมากเท่านั้น

6 รู้ว่าเมื่อไรควรหยุด

คนมี EQ สูงนั้นมักจัดสรรเวลา ‘หยุดพัก’ ให้กับตัวเองอย่ างสม่ำเสมอ แม้เขาจะทำงานหนัก และมีเรื่องต้องทำมากมาย แต่เค้าก็หาเวลา ‘ออฟไลน์’ ให้กับตัวเองได้ การปิดเครื่องมือ สื่ อ ส า ร ทุกชนิด ออ กจากเครื่องคอมพิวเตอร์และงาน ไม่ต้องติดต่อหรือพูดคุยกับใคร คือ การมอบ ‘ช่วงเวลาเงียบ’ ให้กายและใจได้หยุดพักอย่ างแท้จริง การที่ได้มีเวลาทบทวน ใคร่ครวญกับตัวเอง ทำให้เขากลับมาทำงานได้อย่ างสดชื่น มีชีวิตชีวา และเต็มเปี่ยมไปด้วย พ ลั ง

7 โอบอุ้มความเปลี่ยนแปลง ไม่มองหาความสมบูรณ์แบบ

เขาคือคนที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอ ด เขารู้ว่าความกลัวต่อ การเปลี่ยนแปลง คืออุปสรรคต่อความสำเร็จและความสุขในชีวิต เขาจึงมองว่าความไม่แน่นอน คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ และก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้น เขาจะไม่ตั้งเป้าหมายถึงความสมบูรณ์แบบ เพราะรู้ว่ามันไม่มีอยู่จริง แทนที่จะมองว่าตัวเองห่างจากความสมบูรณ์แบบมากแค่ไหน เขาจะมองว่าตัวเองทำอะไรสำเร็จมาแล้วบ้าง และจะทำอะไรต่อไป

7 อุปนิสัยของผู้มี EQ สูง ทำให้เราสามารถประเมินตัวเองคร่าวๆ ได้ว่า ยังข า ดตกบกพร่องในข้อใด เพราะระดับ EQ ของเรานั้น แปรผันโดยตรงกับความสุขในชีวิต

ที่มา : yindeeyindee