คู่ครองที่ดี สามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น

วันนี้เราจะพาคุรไปดูว่าครอบครัวที่อบอุ่น และการเป็นคู่สามีภรรย าที่ดีต่อกันนั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง กับบทความ คู่ครองที่ดี สามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น

การใช้ชีวิตคู่การมีครอบครัวที่ดีนั้น คือสามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ ความหมายของการให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า คนเป็นสามีจะต้องให้เงินทองท รั พ ย์สินกับภรรย าเพียงอย่ างเดียว และเก็บนั่นก็ไม่ได้หมายความว่า คนเป็นภรรย าจะต้องเป็นคนเก็บเงินอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นหมายถึงเก็บอย่ างอื่นให้เป็นด้วย เพื่อที่จะช่วยทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จในชีวิต ประสบความสำเร็จในความรัก หากคุณอย า กเปลี่ยนชีวิตคู่ให้เป็นความสุขทั้งสองฝ่าย จะสามารถปฏิบัติต ามกันได้

สามีต้องให้ 4 อย่ างนี้แก่ภรรย า

1 ให้เกียรติภรรย าและครอบครัวในเรื่องของการยอมรับในสังคม เวลาจะไปไหนก็ต้องมีภรรย าไปด้วยอยู่เสมอ หากไปคนไหน มาไหนคนเดียวก็ต้องให้เกียรติภรรย า ทั้งในต่อหน้าและลับหลัง จงอย่ าลืมว่าเรามีครอบครัวแล้วไม่ควรที่จะทำตัวเหมือนตอนยังโสด

2 ให้ในเรื่องของความไว้วางใจกับภรรย า ยอมเปิดใจและถามข่าวหรือเรื่องราวต่างๆของภรรย า ไม่มีความลับต่อกัน เช่น วันนี้ไปไหน ทำอะไร หรือไปกับใคร จะต้องไม่พูดโกหก เพื่อที่จะไม่ให้มีความระแวงซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในภายหลัง

3 ให้เรื่องเงินแก่ครอบครัวต ามความสามารถที่คุณมี อย่ าให้ภรรย าแบบรับค่าใช้จ่ายหรือภาระเพียงผู้เดียว หากเป็นไปได้ก็ควรที่จะเลี้ยงดูภรรย าแบบที่คนเป็นสามีที่ดีเขาทำกัน

4 ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว เมื่อภรรย าต้องการสามี ลูกๆต้องการคุณพ่อ ควรที่จะหาเวลาให้กับภรรย าและลูก ไม่ใช่แค่วันๆทำแต่งาน กลับถึงบ้ านก็เข้านอนไม่มีเวลาให้ครอบครัว

ภรรย าก็ต้องเก็บได้ 4 อย่ างนี้

1 ต้องเก็บตัวเองได้ หากมีสามีแล้วอย่ าเป็นคนเปิดเผยมากนัก ใครชวนไปไหนก็อย่ าใจอ่อนต ามเขาไป หากช ายใดหรือคนไหน มาพูดมาจีบ มายิ้ม อย่ าไปเสนอหน้า แบบนี้เขาเรียกว่าจะนอ กใจสามี ต้องหนักแน่นว่าตัวเองมีสามีแล้ว ตัวเองแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้ว

2 ต้องเก็บให้ได้ หากมีสามีแล้วเวลามีปัญหาต้องเป็นคนหนักแน่น เริ่มต้นของชีวิตคู่จุดเริ่มต้นของความรัก การสร้างครอบครัวที่ดีนั้นไม่ใช่แค่เอาแต่ชนะ เราจะต้องสนใจในปัจจุบันและอนาคต เข้าใจซึ่งกันและกัน ให้อภั ยได้จงให้อภั ยกันอย่ าคิดแต่เอาชนะอยู่ฝ่ายเดียว

3 ต้องเก็บเงินที่สามีให้ เก็บเงินในที่นี้หมายถึงเก็บเงินให้เป็น บริหารเงินให้เป็น หากในจังหวะชีวิตที่ตกงาน เราก็จะสามารถมีเงินเก็บสะสมนำมาใช้หรือนำมาบริหารจัดการได้ดี เพื่อนำมาเป็นทุนในการหางานหรือหาอาชีพใหม่ในอนาคตได้

4 ต้องเก็บคำพูดไว้ให้ดี เวลามีเรื่องที่เข้าใจกันผิด หรือไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันหรือมีปัญหาในครอบครัว อย่ าประกาศเรื่องในครอบครัวให้ใครๆฟัง เพราะพวกเขาไม่ใช่เพียงฟังอย่ างเดียว เขาจะตำหนิและนำเรื่องราวไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้สามีของตัวเองเสียภาพลักษณ์เสียเครดิตเปล่า

ที่มา postsod