คู่ชีวิต 15 ลักษณะนี้ ที่คบแล้วชีวิตเจริญ มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของคู่รัก คู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วชีวิตคู่เจริญรุ่งเรือง กับบทความ คู่ชีวิต 15 ลักษณะนี้ ที่คบแล้วชีวิตเจริญ มีความสุข ไปดูกันว่าคู่ชีวิตแบบไหนบ้าง ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เฒ่า

เวลาคนเราคบกับใครสักคน ก็หวังว่าจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตที่ดีของเราตลอ ดไปจริงไหมคะ ? ถึงแม้ว่ามันจะมีสุขบ้ างทุ ก ข์บ้ างปะปนกันไปแต่ยังไงมันก็คือความรักแหละ แต่หากวันหนึ่ง เธอมีความสงสัยว่าคนที่คบอยู่เป็นคู่ชีวิตที่ดีหรือไม่อย ากให้ลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ ถ้าหากเขามีครบแล้วล่ะก็เขาคือคู่ชีวิตที่ดีของเธอเลยล่ะ

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘เป็นคนเปิดเผย ให้เกียรติทั้งต่อหน้าและลับหลัง’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่อึดอัด’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘เป็นเพื่อนคู่คิด เป็น มิตรคู่ใจ’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ไม่เบื่อเราง่าย ๆ แม้ในวันที่เราทำตัวไม่น่ารัก’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ซื่อสัตย์ไม่นอ กใจ’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ทำให้เราไม่มีคำถามเกี่ยวกับการกระทำของเขา’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ดูแลเอาใจใส่ไม่ทิ้งกันย ามทุ ก ข์ย าก’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ประนีประนอม ยอมกันบ้ าง’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘เปิดใจให้เราเข้าไปเรียนรู้ความเป็นตัวเขา’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ยอมรับข้อเสียของเราได้’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ยอมรับฟัง ให้อภั ย และปรับตัวให้เข้ากับเราได้’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘คบแล้วพากันเจริญ’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘เคารพการตัดสินใจของเรา’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘ให้ความสำคัญกับเราอย่ างสม่ำเสมอ’

คู่ชีวิตที่ดีต้อง ‘มีเราอยู่ในอนาคต’

หากใครเจอคู่ชีวิตที่ดีขนาดนี้แล้วต้องบอ กเลยว่า อย่ าปล่อยให้หลุดมือเด็ ดขา ดนะคะ เพราะเราอาจจะหาเขาไม่ได้จากที่ไหนแล้ว ส่วนใครที่ยังโสดก็อย่ าเพิ่งหมดหวัง สักวันเราต้องเจอ กับคนที่พอ ดีอย่ างแน่นอน เป็นกำลังใจให้สาว ๆ ทุกคนนะคะ

ที่มา J e l l y, m y f r i e n d t h