จงขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเป็นบทเรียนให้เราเติบโตได้มีทุกวันนี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้บทเรียนจากอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบให้เราได้เติบโตกับบทความ จงขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเป็นบทเรียนให้เราเติบโตได้มีทุกวันนี้ กับบทความ จงขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเป็นบทเรียนให้เราเติบโตได้มีทุกวันนี้ ไปดูกันว่าการขอบคุณบทเรียนต่างๆ ที่เข้ามานั้นจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่ างไร

ได้เกิดมาเป็น มนุษย์ ได้เห็นสีสันของโลก ได้กลิ่นหอมของดอ กไม้ ได้ลิ้มรสช าติอาหารที่อร่อย ได้เปล่งเสียงเป็นภาษา ที่ทำให้เราสื่อ กันได้เข้าใจ แค่นี้ก็ถือเป็นบุญโขแล้ว เพราะเราก็ไม่รู้ว่า ช าติหน้าจะได้เกิดมาเป็นคนแบบนี้อีกไหม ไม่แน่ช าติหน้า เราอาจจะเกิดมาเป็นสั ต ว์จำพวกอื่น ๆ เช่น เกิดมาเป็นไส้เดือน ที่ไม่ได้เห็นสีสันในโลก ว่าสวยงามแค่ไหน เกิดมาเป็นปลา ที่ไม่ได้สูดดมกลิ่นหอมของดอ กไม้ หรือเกิดมาเป็นงู ที่ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงดนตรีอันไพเราะ เกิดมาเป็นจิ้งจก ที่ไม่รู้รสของอาหาร

เกิดมาเป็นกิ้งกือ ที่ไม่มีภาษาใช้เป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้น เราควรจะแสวงหาความสุขใส่ตัวเอง ให้ได้มากที่สุด โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น และตอบแทนบุญคุณ ที่ทำให้เรามีจิตใต้สำนึกที่ดี นอ กเหนือจาก พ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง ครู อาจารย์ เพื่อน เราลองมาร่วมขอบคุณ กับสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข โดยคิดอย่ างให้มันเกิดสุขได้ดังนี้

จงขอบคุณ คนที่คอยเอารัดเอาเปรียบ จนทำให้คุณรู้จักการให้

จงขอบคุณ คนที่เห็นแก่ตัว จนทำให้คุณรู้จักเห็นแก่ส่วนรวม

จงขอบคุณ คนที่คอยคิดหลอ กลวง จนทำให้คุณรู้จักที่จะจริงใจ

จงขอบคุณ คนที่คอยนินทาว่าร้ า ย จนทำให้คุณรู้จักที่จะพูดกันตรง ๆ

จงขอบคุณ คนที่ชอบอิจฉาริษย า จนทำให้คุณรู้จักการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

จงขอบคุณ คนขี้ขโมย จนทำให้คุณรู้จักความพอใจในสิ่งที่มีอยู่

จงขอบคุณ คนที่ชอบโยนความผิดให้คนอื่น จนทำคุณให้รู้จักที่จะกล่าวคำขอโทษ

จงขอบคุณ คนที่อารมณ์ร้อนรุงแรง จนทำให้คุณรู้จักที่จะใจเย็นลง

และในสุดท้าย จงขอบคุณ คนที่หลอ กคุณให้รัก จนทำให้คุณรู้จักรักตัวเองมากยิ่งขึ้น

ที่มา meeruk