จงจำไว้ ก ร ร มจะหมดลง เมื่อเราเดินออ กมาจากสิ่งนั้นได้แล้ว

ในวันที่ใครหล า ยๆคนทุ ก ข์ใจ และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่ างไรดี วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณกับวิธีที่จะทำให้คุณนั้นพ้นจากทุ ก ข์ในครั้งนี้กับบทความ จงจำไว้ ก ร ร มจะหมดลง เมื่อเราเดินออ กมาจากสิ่งนั้นได้แล้ว ไปดูกันว่าทำไมการที่คุณนั้นเลือ กที่จะเดินออ กมาจากสิ่งที่ทำให้คุณนั้นเป็นทุ ก ข์ใจได้ ชีวิตคุณถึงจะหมดก ร ร ม

ในสุดท้ายความสำคัญ ของชีวิตคู่มันไม่ได้สุด ที่การแต่งงานหรอ กแต่มันคือความสุข จากความสัมพันธ์ที่จะจับมือ พากันไปจนแก่ด้วยกัน คนรักไม่จำเป็นต้อง อยู่ด้วยกัน ตลอ ดเวลาแต่ในเวลาที่เขาต้องการเราต้องอยู่แต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราต้องการ เขาแล้วเขาไม่เคยอยู่ข้างๆ เราเลยมีแต่ทำให้เราทุ ก ข์เราก็ไม่จำเป็น

จะต้องอยู่ต่อ กรร ม ของคุณจะหมดลง หากคุณเดินออ กจากสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุ ก ข์ผมเชื่อว่า เมื่อบุญให้ผลเราก็จะพบคนดีคนจริงใจ คนที่มีความมั่นคงเข้ามา ทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิตและเมื่อ กรร ม ให้ผลเราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์เข้ามาทำให้มีความทุ ก ข์มากขึ้นในชีวิตถ้านิสัยของเราดีขึ้นในวันที่

พบคนดี จึงเรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้คือมีความพร้อมที่จะรักษ า ความรักถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดีแบบนี้แนวโน้มคือนิสัยเสียๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออ กไปจากชีวิตเราได้ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้ ายๆ ของตัวเองให้ดีขึ้นแนวโน้มคือชีวิตเราก็จะดึงดูดคนที่แ ย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิม

ที่ห่ ว ยๆ เข้ามาเหมือนเดิมถ้านิสัยของเราดีขึ้นในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดีความดีหรือ กรร ม ดี ของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะรับป ร ะ กั นได้ว่าจะสามารถเปลี่ยน ใครให้ดีขึ้นได้แต่ความดีนั้นจะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในวันหน้าแทนและมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วยการเจอคนดีแต่รักษ า คนดีไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพราะหวงนิสัยเสียๆ ของตน มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ การเจอคนร้ ายๆ แต่ยังยอมทนทุ ก ข์ อยู่ตรงนี้คือ การใช้กรร ม ในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุ ก ข์พอแล้วทนพอแล้วไม่อย ากเห็นตัวเองทนทุ ก ข์ซํ้ าซา กต่อไปคิดเดินออ กมาได้เมื่อไหร่จึงเรียกว่าหมด

กรร มเมื่อนั้นถ้าเราเป็นคนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเวลาจะพัดพาสิ่งดีๆออ กไปจากชีวิตเราเช่นนั้นเองจงเลือ กรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้นหรือมีทัศนคติที่ดีขึ้นไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุ ก ข์ใจหรือความระแวง เลือ กรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่าย

ไปเสียหมดอย่ าพย าย ามเป็นอีกคนเพราะเพียงแค่อ ย ากให้เขารักมากขึ้นเลยเพราะเราเองก็ต้องเข้าใจด้วย ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเลือ กคนที่ให้ความ สบายใจกับเราได้ตลอ ดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ต าม จะไม่มีการระเเวง กังวลจนพาชีวิตเราจมอยู่กับความรู้สึกเเย่ๆจนเสียเวลาชีวิต หรือเลือ กคนที่ให้กำลังใจ ส่ งเสริม

ความฝันกันและกันไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆถ้าเจอแล้วก็จงรักษ า ให้ดีประคองไว้ให้นานโตแล้ว มีความรักก็อย ากให้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้าไม่ใช่มาเสี ยน้ำต าร้องไห้ทุกวัน มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลย อย่ าหลอ กตัวเองว่าแบบนั้น มันคือความรักรักตัวเองให้มากทุกคนสมควร จะได้เจอความรักที่แสนดีทั้งนั้นแหล่ะและที่สำคัญมากๆเลย กอ ดคนข้างๆไว้ ให้แน่นๆ ด้วยนะถ้าคิดว่าเป็นคนที่ใช่แล้ว

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, fahhsai