จงจำไว้ เราให้อภั ยได้ แต่เรากลับไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการให้อภั ยใครสักคนที่เรานั้นไว้ใจ แต่ความไว้ใจของเราก็ถูกทำล ายลงด้วยน้ำมือของเขา เราจึงเลือ กที่จะให้อภั ยแต่ไม่เอาชีวิตของเรานั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีก กับบทความ จงจำไว้ เราให้อภั ยได้ แต่เรากลับไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ ไปดูกันว่าทำไมเราถึงให้อภั ยได้ แต่ทำไมกลับไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้

ให้อภั ยกับให้โอกาสนั้นคนละเรื่องกัน การให้อภั ย คือ การยกโทษ ทางจิตใจในสิ่งผิด ที่เขาทำต่อเรา การให้อภั ย มีสองระดับ ระดับแรก คือให้อภั ยเมื่อรู้สึกว่า เขารับผิดและแก้ไขอย่ างดีแล้ว เมื่อคนคนหนึ่ง ทำไม่ดีกับเรา และเขาได้รับโทษของความผิดนั้น เขาพย าย ามชดใช้ ต่อสิ่งนั้น เขาขอโทษ เขาแก้ไข เขาชดใช้ เขาเสียใจ ทำให้ความรู้สึกของความโ ก รธแค้นของเรา บรรเทา เรารู้สึกว่า

เราให้อภั ยเขาได้ เราจึงให้อภั ย ระดับที่สอง คือ ให้อภั ยโดยไม่ขึ้นกับว่า คนที่ทำผิดนั้น จะเป็นอย่ างไร จะเสียใจจะชดใช้ จะรับโทษหรือเปล่า แต่เราก็ให้อภั ยเขาได้ ทั้งสองอย่ างนี้ ล้วนต้องใช้เวลา และการตัดสินใจด้วยกันทั้งนั้น แต่อย่ างที่สองย ากกว่า บางครั้งเราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้ มันย ากเกินไปมันหนักหนาเกินไป หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโ ก รธแค้นนี้ไว้

เพราะเขาไม่สมควร ได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่า จิตใจที่โ ก รธแค้นนั้น มาพร้อมกับ การกัดกินหัวใจ และมันทำร้ ายเราเสมอ ไม่เคยทำร้ ายคน ที่ทำผิดกับเราเลย มันคือย าพิ ษที่เราดื่มเข้าไปทุกวัน และตั้งจิตปณิธานว่า ทุกครั้งที่เราดื่มย าพิ ษนั้น จะทำให้คนที่เราโ ก รธแค้นนั้นต าย ซึ่งมันไม่ใช่การให้อภั ย

ไม่ได้ทำให้เขาพ้นผิด แต่ทำให้เราพ้นจากจิตใจ ที่เคียดแค้น และเ จ็ บป ว ดต่างหาก มันแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่มันปลดปล่อย เราจากที่คุมขัง จองจำไปสู่อนาคตที่สดใสกว่า คนที่ทำได้ คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆแล้วการให้อภั ย กับการให้โอกาสเป็นคนละส่วนกัน เราให้อภั ย แต่ไม่ให้โอกาสได้ เพราะการให้อภั ย

คือ การยกโทษทางจิตใจ ที่ปลดปล่อยตัวเรา จากการถูกทำร้ ายทางใจ แต่การให้โอกาส ต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเอง ของคนทำผิด ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ เราไม่จำเป็น ต้องให้โอกาสเสมอไป และบางครั้ง เขา ยังต้องรับโทษ จากความผิดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่เดินออ กมา แล้วยกโทษให้เขา ออ กจากที่คุมขัง แห่งความแค้นใจ เอาชีวิตของเรากลับคืน มาใหม่เป็นของเรา และเอาไปใช้ ให้มีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ดีกว่า การให้อภั ย ทำให้เราได้ชีวิตของเรากลับมา

ที่มา gangbeauty, stand-smiling