จงอย่ าเป็นคนที่ดีเกินไป จนทำให้ตัวเองต้องเสียใจ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ข้อคิดการเป็นคนที่ดีมากจนเกินไป จนทำให้ชีวิตของตัวเองต้องเป็นคนเสียใจ กับบทความ จงอย่ าเป็นคนที่ดีเกินไป จนทำให้ตัวเองต้องเสียใจ ไปดูกันว่าทำไมการเป็นคนดีนั้นต้องเป็นเ จ็ บอยู่เสมอไป

‘มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบากใจ’ ผมเคยอ่านเจอประโยคนี้จากหนังสือเล่มไหนสักเล่ม เป็นประโยคที่ทำให้ผมซื้ อหนังสือเล่มนั้น และก็เป็นประโยคเดียวที่ผมจำได้จากหนังสือเล่มนั้น ผมไม่แน่ใจว่าประโยคดังกล่าว จริงทั้งหมดหรือเปล่า แต่ก็น่าจะมีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย ทั้งจากประสบการณ์ที่มีคน มาปรึกษาผม ด้วยความกลุ้มใจ และจากประสบการณ์ที่โดนกับตัวเอง

‘คนดี’ ในที่นี้ คงไม่ได้หมายถึงคนใจบุญใจกุศล ไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่คงหมายถึง คนที่จริง ๆ เป็นฝ่ายเสียเปรียบในสถานการณ์นั้น ๆ แต่กลับเป็นคนลำบากใจเสียเอง ที่จะกระทำการบางสิ่ง

ตัวอย่ างเช่น

คนให้ยืมเงินหล า ยคน จะลำบากใจในการทวงห นี้คนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน คนที่ถูกรบกวนให้ทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำ แต่ถูกขอร้องแบบปฏิเสธได้ลำบาก คนที่เห็นบางคนทำไม่ถูก แต่ก็ลำบากใจ ไม่อย ากตักเตือนให้เสียกำลังใจ แปลกดีมั้ยล่ะครับที่คนให้ยืมเงิน คนถูกรบกวน คนที่อย ากตักเตือน

ทั้งหมดนี้ต้องกล า ยเป็นคนลำบากใจเสียเอง ในขณะที่คนยืมเงินช าวบ้าน คน มารบกวน คนที่ทำไม่ถูก กลับสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องแบกอะไรสักอย่ าง แน่นอน ก็คงพูดไม่ได้หรอ กว่าคนเหล่านี้คือ ‘คนไม่ดี’ เขาอาจจะแค่ไม่แคร์ ไม่คิดถึงคนอื่น เท่าที่คนอื่นคิดถึงเขาเท่านั้นเอง และ ‘คนดี’ ในความหมายนี้ ก็อาจไม่ใช่คนดีเด่นอะไร

แต่อาจเป็นแค่คนขี้เกรงใจ ไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวเขาจะไม่ชอบเรา ก็เลยไม่กล้าทวง ไม่กล้าปฏิเสธ ไม่กล้าตักเตือน สุดท้ายก็เลยต้องรับไว้คนเดียว ผมเองก็ไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ คิดได้เพียงว่า บางทีเราก็ต้องหัดใจแข็งเสียบ้าง กล้าทวงถาม กล้าปฏิเสธ กล้าตักเตือน เพราะไม่อย่ างนั้นในเวลาต่อมา ความลำบากจะตกอยู่ที่เรา และร้ า ยไปกว่านั้น ถ้าถูกจับได้ว่าเราคือ ‘ไอ้อ่อน’

เราจะถูกบางคนที่มองเห็นจุดนี้ ใช้เราให้เป็นประโยชน์ เราจะทั้งโดนยืม โดนขอร้องแบบปฏิเสธไม่ได้ โดนผลักภาระให้เราต้องต ามล้างต ามเช็ดก็เป็นได้ เขียน มาถึงบรรทัดนี้ ใจก็นึกไปถึงประโยคในละครเรื่องไหนสักเรื่อง เป็นประโยคที่ทำให้ผมดูละครเรื่องนั้น และก็เป็นประโยคเดียวที่ผมจำได้จากละครเรื่องนั้น แม้มันจะผ่าน มา 20 ปีแล้วก็ต าม เป็นประโยคที่เพื่อนบอ กกับพระเอก ที่กำลังเ จ็ บหนักเพราะอ กหัก ประโยคนั้นพูดไว้ว่า ‘อย่ าเป็นคนดีมาก ไม่งั้นจะเป็นคนเ จ็ บเอง’

ผมคิดว่า ‘คนดี’ ในละครเรื่องนี้ กับ ‘คนดี’ ในหนังสือที่ผมอ่าน น่าจะเป็นคนคนเดียวกัน ‘มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบากใจ’ ‘อย่ าเป็นคนดีมาก ไม่งั้นจะเป็นคนเ จ็ บเอง’ ถือเป็น 2 ประโยคที่เก็บไปคิดต่อได้เยอะ ใครมีความคิดเห็นอย่ างไร ลองแชร์กันดูครับ ไม่มีผิดถูก

ที่มา gangbeauty,meeruk