จงอย่ าเป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจ จงเป็นคนธรรมดาที่มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความที่จะทำให้หล ายคนใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้น กับบทความ จงอย่ าเป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจ จงเป็นคนธรรมดาที่มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไปดูกันว่าการเป็นเก่งที่แล้งน้ำใจนั้นจะส่ งผลกระทบในเรื่องใดของชีวิตเราบ้าง และการเป็นคนธรรมดาแต่มีน้ำใจให้กับคนอื่นนั้นนจะส่ งผลดีต่อชีวิตของเราได้อย่ างไร

มีคุณแม่ท่านหนึ่ง เล่าเรื่องของลูกสาว และขอคำปรึกษาว่าจะแนะนำลูกอย่ างไรดี ลูกสาวเป็นเด็กดี มีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่โลกในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนที่เร า ค าดหวัง บางครั้งแม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆบางทีก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบ แถมบางที

ยังถูกเพื่อนแกล้งและเอาเปรียบ ลูกสาวคุณแม่ผิดหวังกับสิ่งเกิด เลยไม่แน่ใจว่า การมีน้ำใจ กับเพื่อนๆแบบนี้ถูกหรือไม่แม่สงสัยและเริ่มไม่แน่ใจว่าจะตอบลูกอย่ างไรดี อย่ างไรก็ต าม คุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นก่อนในเรื่องการทำความดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง จึงจะให้

ความเชื่อมั่นกับลูกได้ และต้องให้กำลังใจและชื่นชมในสิ่งดีๆที่ลูกทำไป พ่อแม่บางคน อาจจะบอ กลูกว่า ‘ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่น มาก’ หรือ ‘สังคมก็เป็นแบบนี้ ไม่มีใครจริงใจกับเรา’ แม้กระทั่ง สอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้า ย ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องทำดีกับใคร ไม่ต้องจริงใจกับใครด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลังคำสอนเหล่านี้ทำให้เกิดความกลัวในใจเด็ก แล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆ เด็กบางคน

มีความ หว า ดร ะแ ว ง ไม่กล้าที่จะเปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใคร กล ายเป็นแ ผ ลในใจของเด็ก พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็ก ให้มีกำลังใจและแน่วแน่ในความดีที่เราทำไป อย่ างน้อยๆ สิ่งดีๆ ที่ทำ ก็ดีกับตัวเอง ให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่น

อย่ างที่สอง

รับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดหวังของลูกบอ กกับลูกว่า เป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิดหวัง เรื่องบางเรื่องก็ไม่เป็นเหมือนที่คาดหวัง เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นๆได้ เราทำได้แต่เพียงตัดสินใจว่า เราจะทำแบบไหน เป็นอย่ างไร

อย่ างที่สาม

เข้าใจในตัวตนและให้ลูกได้ตัดสินใจและเรียนรู้เองว่า จะทำอย่ างไรต่อไป บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้า ว่าเป็นธรรมดาที่ในชีวิตของคนเรา ต้องพบเจอ กับเรื่องผิดหวัง และหล ายๆครั้งที่ความผิดหวังที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะเกิดจากคนอื่น ก็ขอให้อย่ าท้อแท้ และมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเขียน มาถึงตรงนี้ทำให้ ห ม อ คิดถึงคำพูดหนึ่งที่บอ กไว้ว่า

‘เรามีน้ำใจกับเขา ถึงเขาไม่เห็น น้ำใจเราก็ยังมีอยู่’ การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเราไม่ได้ทำให้เรา
กล ายเป็นคนไม่มีน้ำใจไปด้วย ‘น้ำใจอยู่ที่คนให้ ไม่ใช่คนรับ’ ( ตอนหนึ่งในนิย ายเรื่อง ทานตะวัน ของ ว.วินิจฉัยกุล )

ที่มา k e n d e k t h a i, f a h h s a i