จงอย่ าใช้ชีวิตด้วยการมองว่าตัวเองเป็นคนเก่ง แล้วตัดสินคนอื่นเป็นคนด้อยกว่า

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำเพื่อนๆทุกคนที่อย ากใช้ชีวิตให้มีความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่ างเรียบง่าย กับบทความ จงอย่ าใช้ชีวิตด้วยการมองว่าตัวเองเป็นคนเก่ง แล้วตัดสินคนอื่นเป็นคนด้อยกว่า ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตโดยการมองตัวเองเป็นคนเก่งอยู่ตลอ ดเวลา ชีวิตในอนาคตจะเป็นอย่ างไรบ้าง

เด็กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นช าวสงขลาเรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกา ตั้งแต่เด็กจนจบด็อ กเตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน บ้านของเด็กหนุ่ม อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป

เด็กหนุ่มพูดขึ้นว่า = ‘เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอลุง?’

ลุงตอบกลับเด็กหนุ่ม = ‘ไม่มีหรอ กหลานที่นี่มันบ้านนอ ก มันห่างไกลความเจริญ มีแต่เรือแจว’

เด็กหนุ่ม = ‘โอ..ล้าสมัยมากเลยนะลุงโบราณมาก ที่อเมริกา เขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก ไปส่ งผมฝั่งโน้นเอาเท่าไหร่ลุง?’

ลุง = ‘ 80 บาท’

เด็กหนุ่ม = ‘OK..ไปเลยลุง’

ในขณะที่ลุงแจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอ ก ก็เล่าเรื่องความทันสมัย ความก้าวหน้า ความศิวิไลช์ของอเมริกาให้ลุงฟัง ‘เมืองไทย..เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว ล้าสมัยมาก ไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง?ทำไมไม่พัฒนา ทำไม ไม่ทำต ามเขาเลียนแบบเขาให้ทัน?

เด็กหนุ่ม = ลุง..ลุงใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไหม?’

ลุง = ‘ไม่รู้หรอ ก..ใช้ไม่เป็น’

เด็กหนุ่ม = ‘โอโฮ้..ลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตลุงห า ยไปแล้ว 25%’ ‘แล้วลุงรู้ไหมว่า เ ศ ร ษ ฐ กิ จของโลก ตอนนี้เป็นยังไง?’

ลุง = ‘ลุงไม่รู้หรอ ก’

เด็กหนุ่ม = ‘ลุงไม่รู้เรื่องนี้นะ ชีวิตของลุงห า ยไป 50 %’

‘ลุง..ลุงรู้เรื่องนโยบายการค้าโลกไหมลุง?’

‘ลุง..ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง?’

‘ลุงไม่รู้หรอ ก..หลานเอ๊ย’

‘ชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อย่ างเดียวว่า จะทำยังไงถึงจะแจวเรือ ให้ถึงฝั่งโน้น ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้ ชีวิตของลุงห า ยไปแล้ว 75% ‘ พอ ดีช่วงนั้น เกิดลมพายุพัดมาอย่ างแรง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม

ลุง = ‘นี่พ่อหนุ่ม เรียนหนังสือมาเยอะ จบด็อ กเตอร์ จากต่างประเทศ ลุงอย ากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม?’

เด็กหนุ่ม = ‘ได้..จะถามอะไรหรือลุง’

‘เอ็งว่ายน้ำเป็นไหม?’

‘ไม่เป็นจ๊ะ..ลุง’

‘ถ้างั้นชีวิตของเอ็ง กำลังจะห า ยไป 100% แล้วพ่อหน่ม’ อย่ าคิดว่าตัวเรา เหนือ กว่าคนอื่น เพียงแค่มี การศึกษาสูง ยังมีประสบการณ์ชีวิต ที่ต้องศึกษา อีกมาก แม้จะไม่มีใบประกาศมอบให้ ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอ ด สำนวนนี้หมายถึง คนที่มีวิช าความรู้ดี หรือรู้สารพัดเกือบทุกอย่ าง แต่ถึงคราวเกิดเรื่องมีปัญหาขึ้นกับตัวเอง กลับจนปัญญาแก้ไข

หรือมีความหมายอีกทางหนึ่งว่า ..มีความรู้อยู่มากมาย แต่ใช้วิช าหากินไม่ถูกช่อง ทำให้ต้องตก อยู่ในฐานะที่ลำบากย ากจนเรื่อยมา สู้คนที่ไม่รู้หนังสือเลย แต่หากินจนร่ำร ว ยได้ จึงเป็นที่มาของสุภาษิต สำนวนไทยที่ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอ ด ‘คนฉลาด..ย่อมไม่อวดวิเศษแม้แต่น้อย อ่อนน้อมถ่อมตนเอง ย่อมมีอะไรดีกว่าการอวดเบ่งเป็นแน่’

ที่มา sabaisabuy, stand-smiling