จงเลือ กผู้ช ายพูดจาไพเราะ ทุ่มเทให้กับผเรามาเป็นคู่ชีวิต

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่กำลังอย ากเริ่มต้นชีวิตคู่ไปเรียนรู้วิธีการเลือ กใครสักคนเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกันกับบทความ จงเลือ กผู้ช ายพูดจาไพเราะ ทุ่มเทให้กับผเรามาเป็นคู่ชีวิต ไปดูกันว่าจะต้องเลือ กผู้ช ายอย่ างไร

จะรักใครก็ต้องรักให้เป็น คุณอย่ าเลือ กผู้ช าย ที่พูดไม่เพราะมาเป็นคู่ชีวิตคุณ เพราะความรักนั้น มันคือสิ่งที่สวยงาม เป็นสิ่งที่มีความหมายทีเดียว เพราะการตัดสินใจ แต่งงาน มันก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานความรัก ความเข้าใจ กันอย่ างแท้จริง มากกว่าการที่จะตัดสินใจ แต่งงานด้วยรักแรกพบ แต่ยังไงก็ต ามนะ มันไม่ได้หมายความว่า

การที่เรามีรักแรกพบมันไม่ดีหรอ กนะ แต่มันเป็นข้อที่พึงระวังเอาไว้ว่า ‘ความรักแรกพบ อย่ างเดียวอาจจะไม่พอที่จะนำมา ตัดสินใจจนนำไปสู่ชีวิตแต่งงาน’ เพราะเราต้องการเวลาสำหรับการเรียนรู้ ต้องการเวลาทำความเข้าใจกันและกัน และต้องการเวลาของ การเป็นคู่รักในระยะเวลาหนึ่งด้วย ฉะนั้นแล้ว มัน มีความจำจริงๆ ที่จะต้องใช้ความสาม ารถ ในการเลือ กคู่ชีวิต เพราะว่าชีวิตจะมีสุขหรือไม่นั้น

มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้คนแบบใด มาเป็นคู่ชีวิตของเรา มันจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่สุดของการ คิดจะใช้ชีวิตเป็นคู่เลยทีเดียว และการพูดเพราะๆ กับคนรัก มันก็สำคัญย่ างมาก เพราะถ้าพูดไม่รั ก ษ าน้ำใจกัน ก็ทำให้อีกคนนั้น รู้สึกไม่ดีได้เชียวนะ บางทีมันอาจจะ ทำให้เราเสี ยคนรักไปเลยก็ได้ รักนั้น มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่จะมีสักกี่คนกันล่ะ ที่จะเดินเคียงคู่กันไป จนแก่เฒ่า การพูดจาไพเราะนั้น มีองค์ประกอบอยู่ 5 ข้อด้วยกัน

1.เมื่อพูดแล้ว ต้องก่อให้เกิดประโยชน์

ให้เกิดผลดี ทั้งแก่คนพูดและคนฟัง รวมไปถึงคำพูดนั้นๆ จะจริงเป็นคำสุภาพ แต่หากพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ แต่ให้เกิดโ ท ษแทน เราก็ไม่ควรพูดนะ

2 เป็นคำสุภาพไพเราะ ที่ออ กมาจากน้ำใจ อันบริสุทธิ์ ทั้งต้องไม่เป็นคำหย า บ คำประชดประชัน หรือแม้แต่คำเ สี ย ดสี

3 พูดด้วยจิตเมตต า ปรารถนาดี

ต้องการให้คนฟังนั้น มีความสุข คือจะพูดจริงเป็นคำสุภาพ พูดแล้วเกิดประโยชน์ แต่หากจิตยังคิดโ ก ร ธ ก็ยังไม่สมควรพูดเท่าไหร่นัก เพราะผู้ฟังอาจรับไม่ได้ ในขณะนั้น

4 เมื่อพูดแล้ว ต้องเป็นคำจริง ไม่ใช่คำโกห ก และก็ต้องไม่เป็นคำที่ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่เสริมความ ไม่อำความ

5 เวลาดูกาลเทศะ พูดให้เหมาะสม

เพราะแม้จะใช้คำพูดที่ดี เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพ แต่คำพูดที่มีประโยชน์ และพูดด้วยจิต ที่เมตต าแต่หากผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะ ผู้ฟังยัง

ไม่พร้อมที่จะรับ จากนั้นจะทำให้เกิดผลเสี ยได้เหมือนกันนะ ทีนี้มันจะกล า ยเป็น ประจ านการจั บผิ ดกันไป เพราะพูดถูกเวลา คือรู้ว่าเวลาไหน ควรพูดอะไร เวลาไหนยังไม่ควรพูด ต้องคาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะ พูดถูกสถานที่ ก็คือรู้ว่าในสถาน ที่เช่นไรจึงสมควรที่จะพูด ถ้าพูดออ กไปแล้ว จะมีผลดีหรือไม่อย่ างไร

เช่น มีความหวังดี ที่จะเตือนเพื่อนไม่ให้ดื่ม เ ห ล้ า แต่กลับไปเตื อนขณะที่ เพื่อนกำลังเ ม าและอยู่กับเพื่อนเยอะๆ แบบนั้น มันจะทำให้เขา เ สี ยหน้า และนอ กจากเขา จะไม่ฟัง เราอาจเจ็ บตัวได้นะ และผู้หญิงนั้นความอ่อนโยน คือสิ่งสำคัญมากๆ ยังไงซะก็อย่ าเลือ กผู้ช ายที่พูดไม่เพราะเป็นคู่ครองตัวเองแล้วกัน มันจะทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่นะ เพราะความรักปั๊บปี้เลิฟ มันน่ารัก

แต่ทว่า เกือบๆ 90เปอร์เซ็น อย่ างไรซะมันก็ยังไม่ใช่ความรักอย่ างแท้จริง การมีความรัก มันเป็นเรื่องที่ดี เว้นแต่ว่าเมื่อรักใครสักคน มากๆ บางทีมันอาจลืมรักตัวเอง แม่นั้นไม่ห้ าม หากลูกจะเรียนรู้ ผู้คน และการสะสมความรักตั้งแต่เ ด็ กๆ เพราะมันจะทำให้ด ว งต าเจ้าเบิกกว้าง ในวันที่ต้องเลือ กคู่ครอง และผู้ช ายดีๆ นั้น มันไม่จำเป็นต้องอยู่ใน ห้องสมุดพ่อสอนลูกเท่านั้นนะ หากลูกด วง ต าเบิกกว้างพอ

ลูกจะแยกออ กได้ว่า ใครคือหม าป่า ใครคือทาร์ซ าน จงสำราญกับชีวิตให้พอ เมื่อยังเป็นวันรุ่น แต่การเ สี ยคนตอนเเก่ มันเป็นเรื่องไม่งามมากนัก ผู้ช ายที่พูดไม่เพราะกับลูกนั้น จงอย่ าเลือ กมาเป็นคู่ชีวิตเลย เพราะวันนึง คำพูดของเขานั้น มันจะทำร้ า ยกัน จนไม่เหลือสิ่งใด ให้ทะนุถนอมแล้ว ที่สำคัญ และอย่ าใส่บิ๊ กอาย กับขนต าปล อ มตลอ ดเวลานะ เพราะความรักแท้นั้น มันจะมองเห็นลูกได้ชัดเจนกว่า เมื่อลูกเป็นธรรมช าติพอ

ที่มา a n g e l m a g a z i n e s, t a m n a n n a