จงใช้ชีวิตในทุกวัน เป็นเหมือนดั่งแบงค์พัน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้เหมือนเงินแบงค์พัน กับบทความ จงใช้ชีวิตในทุกวัน เป็นเหมือนดั่งแบงค์พัน
ไปเรียนรู้กันว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตให้เหมือนเงินแบงค์พัน 1 ใบ

ข้อคิดดี ๆอ่านช้าๆ เป็นเรื่องราวของอาจารย์ที่กำลังสอนลูกศิษย์ในมหาวิทย าลัย อยู่โดยเขาหยิบธนบัตร 1000 บาท ออ กมา ในห้องเรียนที่มีนักศึกษาอยู่กว่า 200 คนแล้ว เขาก็พูดว่า ‘ใครอย ากได้แบงก์ พันนี้บ้าง’ จากนั้นนักศึกษาทั้งห้องก็พากันยกมือขึ้นแล้ว จากนั้นอาจารย์ก็กล่าวต่อไปว่า ฉันจะให้เงินเเบงก์ 1000 บาทนี้ เเก่หนึ่งในพวกท่านแต่ครั้งแรกนี้ ฉันจะทำอย่ างนี้

เขาก็ทำการขยำ ๆ เงินให้แล้ วก็ถามเหมือนเดิมว่า ‘ใครยังต้องการมันอีกไหม’ คนทั้งห้องก็ยังยกมือเหมือ นเดิมอาจารย์ก็ตอบไปว่าดีแล้ว ถ้าทำแบบนี้ล่ะ แล้วเขาก็ทิ้งธนบัตรใบนั้นลงพื้นแล้ว ก็เก็บมันขึ้น มามันทั้งสกปรก และยับแล้ว อาจารย์ก็ถามว่ามีใครยังอย ากได้ อยู่ไหมเเน่นอนว่าคนทั้งห้อง ก็พากันยกมือเช่นเดิมจากนั้น อาจารย์ก็บอ กว่า

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้บทเรียนที่มี ค่ามากแล้ว ไม่ว่าฉันจะทำอะไรกับเงินคุณก็ยังต้องการมันอยู่ดี เพราะว่ามันไม่ได้ลดคุณค่าในตัวมันลงเลย มันก็ยังคงค่า 1000 บาทเหมือนเดิม มันก็เหมือนกับชีวิตของหล า ยคน ที่บางครั้งเราก็ถูกทิ้ง โดนเหยียบย่ำ โดนทำให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้หล า ยคนรู้สึกว่าตน ไม่มีค่าทั้งที่ไม่จริงเลย ทุกคนยังมีค่าในตัวเอง อยู่เสมอ

เป็นเรื่องราวสอนใจที่ดีมากๆคนเราทุกคนต่าง มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้น ต่อให้ใครจะมีทำอะไรเราก็ต ามต่อ ให้ชีวิตมันจะต้องเจอ กับอะไรบ้าง แต่ชีวิตมันก็ยังเป็นของเราและยังมีค่าอยู่แบบนั้น เหมือนเดิม เราจงมือเห็นคุณค่าในตัวเองแล้ว เราจะก้าวเดินไป ต่อได้อย่ างมั่นคง

ที่มา s a b a i s a b u y, k a e y i m