จงใช้ชีวิตให้มีความสุข เหมือนกับแบงค์พัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ จงใช้ชีวิตให้มีความสุข เหมือนกับแบงค์พัน ไปดูกันว่าทำไมเราถึงควาใช้ชีวิตให้เหมือนกับแบงค์พันในทุกๆ วัน

ณ ห้องประชุมแห่งหนึ่ง มีนักศึกษานั่งอยู่เกือบเต็มห้องประชุม และอาจารย์ท่านหนึ่งที่กำลังจับไมค์อยู่บนเวที กำลังอบรมนักศึกษาอยู่จู่ๆ อาจารย์ก็หยิบแบงค์พันออ กมา จากกระเป๋าเสื้อ และก็ชูขึ้น แล้วถามคนในห้องประชุมว่า ‘ผมจะให้แบงค์พันใบนี้ กับใครสักคนในห้องนี้ มีใคร อย ากจะได้มันไหม’ทุกคนต่างพากันยกมือขึ้น และส่ งเสียงดัง เป็นสัญญาณที่บอ กว่าต้องการมัน จากนั้นเขาก็เริ่มขยำ

แบงค์พันใบนั้น จากแบงค์ใหม่ๆ กล า ยเป็นแบงค์ที่ยับยู่ยี่ แล้วอาจารย์ก็ถามอีกว่า ‘แล้วถ้าแบบนี้ล่ะ ยังมีใครที่อย ากจะได้ แบงค์พันใบนี้อยู่หรือเปล่า’ ทุกคนก็พากันยกมือขึ้น และส่ งเสียงบอ กว่ายังต้องการอยู่เช่นเดิมจากนั้นอาจารย์จึงถาม ต่อไปว่า ‘แล้วถ้าแบงค์พันใบนี้ ตกลงพื้น มีคนเหยีย บย่ำ ไปมาจนสกปรก ยังจะมีใครอย ากได้อยู่หรือเปล่า’ ทุกคน ในห้องประชุมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอย ากได้อยู่เหมือนเดิม

อาจารย์จึงได้พูดต่อว่า ‘นี่คือสิ่งที่ครูต้องการจะสอนพวกเธอ ทุกคนในวันนี้ ไม่ว่าพวกเธอจะทำอะไรกับแบงค์พันใบนี้ก็ต าม แต่มันก็ยังคงมีร า ค า 1,000 บาท เสมอ ค่าของมันไม่ได้ลดลงเลย’ ‘ชีวิตของคนเราทุกคนก็เช่นกัน บางคนอาจจะโดน ดู ถู ก ด้วยคำพูด บางคนอาจจะเคยถูกทอ ดทิ้ง บางคนอาจจะดู ไม่มีความสำคัญกับใคร ถูกเหยีย บย่ำ ซ้ำเติมจากการกระทำ ที่ผิดพลาดในบางครั้งของชีวิต”แต่ไม่ว่าจะเจอ กับอะไร พวกเธอก็ยังคงมีคุณค่าในตัวเองเสมอ ต่อให้พวกเธอ

จะสะอาดเอี่ยม หรือสกปรกมาบ้ าง เธอก็ยังมีคุณค่าของความ เป็นคนอยู่ดี’จงจำไว้ว่าต่อให้ใครจะ ดู ถู ก ตัวเราสักแค่ไหน แต่เราอย่ า ดู ถู ก ตัวเราเองก็พอ ต่อให้คนอื่นจะพย าย ามเหยีย บ เราให้จมแค่ไหนก็ต าม ถ้าเราไม่ยอมลดตัวเองลงไป ก็ไม่มีวันที่เราจะจม เราต้องยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองเอาไว้ วันนี้เราอาจจะกำลังจนมุม แต่ก็ยังมีวันพรุ่งนี้ได้เสมอ

ที่มา b i t c o r e t e c h, f a h h s a i