จงใช้ชีวิตให้เหมือนคนจน แล้วชีวิตจะสุขสบายตลอ ดชีวิต

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวัน และยังไม่ต้องพาชีวิตตัวเองไปเป็นภาระของคนอื่น กับบทความ จงใช้ชีวิตให้เหมือนคนจน แล้วชีวิตจะสุขสบายตลอ ดชีวิต ไปดูกันว่าทำไมเราต้องใช้ชีวิตให้เหมือนคนจน แล้วชีวิตจะร ว ย

ประโยคง่ายๆสั้นๆ’ใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน!’ เป็นคำพูด ที่คนสมัยก่อน มักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัด อาจจะเพราะ เคยผ่านความลำบากมาก่อน แต่ที่จริงก็ไม่น่าจะแบ่งว่า เป็นคนสมัยก่อน หรือสมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่า เราเชื่อว่าคนยุคใหม่เอง

ก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เ งิน แบ่งเ งินเก็บออม ไม่จำเป็นว่า มีมากต้องใช้มาก เพียงแต่ด้วยความที่โลกเราอยู่ในยุคของทุนนิยม ที่เน้นเรื่องของการบริโภคนิยม เป็นที่ตั้ง ผู้คนเชื่อว่าความสุข จะเกิดขึ้นได้จากการใช้เ งิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิน หรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็มไม่มีแล้วสำหรับคำว่าลำบากก่อนสบายทีหลัง

เพราะต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลย ผู้คนในยุคนี้มีแนวโน้ม ที่จะใช้จ่ายเ งิน เพื่อซื้ อความสุขมากกว่า คนในอ ดีต นี่เป็นความจริงที่ทุกคนรู้ดี เพียงแต่บางครั้ง เราต้องเหมือนหยุดคิด หรือมีเบรกตัวเองไว้บ้าง การไปอ่ านเจอประโยค ที่เป็นข้อคิด หรือคติทำให้เราหยุด หัน มาทบทวนพฤติกร รมของตัวเอง ว่ามีอะไรที่มาก หรือน้อยเกินไป แล้วก็ปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น เหมือนอย่ างที่ช าวพุทธ

ยึดเรื่องการเดินทางสายกลาง น่าจะเป็นความสุข ที่แท้จริงมากกว่า บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มีหรือจนอาจเถียงว่า ไม่ต้องใช้ชีวิต แบบจนก็ถูก บังคับให้ต้องมีชีวิตแบบจนๆอยู่แล้วล่ะ ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณเป็นแบบนี้ แสดงว่าคุณไม่รู้ถึง ความหมายเบื้องลึก เบื้องหลังของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับชีวิต มีบางคนบอ กว่า เห็นคนเก็บขยะเขากินอาหารถูกๆ

ใส่เสื้อผ้าเก่าๆ เขาก็ยังคงจนอยู่ ส่วนเจ้าของร้านทอง กินอาหาร ในภัตต าคาร ใส่เสื้อผ้าหรู ร า ค าแพง ก็เห็นเขาก็ยังร ว ยอยู่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ ก็แสดงว่าข้อความนี้ คงไม่มีประโยชน์อะไร ที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้ ชีวิตคนเราจะแตกต่างกัน ก็อยู่ที่ทัศนคติ ในการมองชีวิตที่แตกต่าง นี้แหล่ะค่ะการเปิดกว้างยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น มีทัศนคติในเชิงบวก เท่านั้นที่จะทำให้เรา ก้าวข้ามกำแพงที่มีอยู่ในใจของตัวเราเอง ได้ ‘ใช้ชีวิตแบบจนแล้วคุณจะไม่มีวันจน’ การใช้ชีวิตแบบคนจน

ไม่ได้หมายถึงให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กินอาหารร า ค าถูก ใส่เสื้อผ้าเก่าๆข า ดๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จัก เลือ กกินเลือ กใช้ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือมีข้าวของมากมาย เกินความจำเป็น ยกตัวอย่ างง่ายๆ เด็กที่จนเขาไม่มีสิทธิ์เลือ กอยู่แล้ว จานอาหารที่วางตรงหน้า ก็คือสิ่งที่เขาต้องทาน แต่เด็กสมัยใหม่ บางคนสั่งอาหารมาทานไม่หมด ถึงเวลาก็จะอ้อน สั่งอย่ างอื่นใหม่ หากอย ากสอนลูก ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ก็คือต้องทานให้หมดเท่านั้น

ถึงจะสั่งใหม่ได้ เราต้องรับผิดชอบกับอาหารที่เราสั่งมา เด็กยุคใหม่ หล า ย คนที่นั่งกินข้าวร้านอาหารต ามสั่ง ไม่ได้มีเยอะมากค่ะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ก็เหมือนกัน มีเท่าที่จำเป็นก็พอ แต่บางคน กลับมีรองเท้าตั้งหล า ย สิบคู่ ในคราวเดียวกัน มันดูจะเยอะเกินไปไหม การอยู่ในสังคมบางครั้ง เราก็จำเป็นต้องเห็นเพื่อนร่วมงาน คือคนร่วมสังคมที่มีฐานะแตกต่างกัน เขาใช้ของแบรนด์เนม ร า ค าแพง เราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้า หาของเหล่านี้ มาเป็นเจ้าของให้ลำบาก

เลือ กที่จะเป็น และใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ที่เหมาะสมกับฐานะ และรายได้ของเรา ไม่สร้างห นี้ แล้วเราก็จะไม่มีวันจนจริงๆค่ะ ถึงเราจะไม่ได้มีมากเท่าคนอื่น แต่มั่นใจได้เลยว่า เราจะไม่จนแน่ๆ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือในความหมายแบบจนๆนี่แหละ ที่จะบ่มเพาะกล า ย เป็นนิสัย ที่ติดตัวของเราไป เราจะไม่รู้สึกว่า ข า ดอะไร แต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ตรงกันข้ามถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆอยู่ตลอ ด ถึงเวลาที่เราต้องข า ด

มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่ างไร เปรียบเทียบง่ายๆ ถ้าเรากินอาหาร ในห้างทุกมื้อ กับเลือ กกิน 2 – 3 มื้อต่อสัปดาห์ มื้อไหนที่จะสร้างความสุข และความประทับใจให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงิ นยังเหลือติด กระเป๋ามากกว่าอีกด้วย ไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่ ถ้าวางแผนให้ดีๆ

นี่เป็นตัวอย่ างง่ายๆ ใครไม่เคยจน มาก่อน ก็คงย ากที่จะรู้ว่า ความจน มันน่ากลัวขนาดไหน และนี่เองที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่นพ่อแม่ ปู่ย่ าต า ย าย เราพย าย ามสอนอยู่เสมอ แม้ว่าปัจจุบัน หล า ย คนจะต่อสู้ จนกล า ย มาเป็นคนร่ำร ว ยได้ แล้วก็ต าม ให้ลูกหลานรู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อน จากนั้นที่สำคัญคือ ต้องรู้จักคิด เพื่อต่อยอ ดสร้างความก้าวหน้าขึ้นไปให้ได้ ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิต

แบบคนจน ในความหมายที่ว่า คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้ แบบนี้ไม่มีวันจนแน่ๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้เงิ น มาก เกินกว่าที่หามาได้ เรียกว่าใช้เงิ นแบบคนร ว ยทั้งที่ไม่ใช่คนร ว ย คุณก็จะอยู่แบบจนๆแบบนี้ และไม่มีวันเป็นคนร ว ยกับเขาได้ แม้ว่าเราจะเป็นคนยุคใหม่ ที่หันไปทางไหน ก็มีแต่เรื่องของบริโภคนิยม แต่อย่ างไร ก็ขอให้มีสติรู้เท่าทันโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป รู้ว่าตัวเราเองกำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหน รู้ว่าการใช้จ่ายของเรามากหรือน้อยเกินจำเป็น ให้สิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่ติดตัวเราไปไม่ว่าจะที่ไหนๆ ในทุกๆวันเชื่อสิคะ! ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

ที่มา moneyhub, stand-smiling