จำไว้นะเป็นผู้หญิงหยุดสวยได้ แต่อ ย่ าหยุดที่จะหาเ งิ นใช้เอง

เป็นผู้หญิงก็เก่งได้ อ ย่ าให้เขามาดูถูกผู้หญิงอ ย่ างเราๆ อ ย่ าหยุดทำงาน อ ย่ าหยุดหาเงิ นใช้ เ พ ร า ะว่าสังคมมันจะให้เกียรติผู้หญิงที่รู้คุณค่าในตัวเอง และสร้างคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าคุณ จะมีแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ต าม ไม่ว่าแฟนจะมีฐานะอ ย่ างไร ก็สามารถดูแล หรือซัพพอร์ตได้ดีแค่ไหน ก็ไม่ควรรอให้เขาเลี้ยงอ ย่ างเดียวแบบนั้น

มันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด คือ อ ย่ าหยุดหาเงิ นเอง เ พ ร า ะผู้หญิงที่หาเงิ นเองได้ มัน มีเกียรติ สังคมเขาจะยอมรับผู้หญิงเก่ง ที่ไม่พึ่งพาคนอื่น มันดูน่าเชื่อถือ มันเท่กว่ามันคูลกว่า ที่สำคัญคือสบายใจกว่า ขอเงิ นคนอื่นใช้มาก เราจะใช้เงิ นที่เราหามาด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ ซื้ ออะไรก็ได้ โดยที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่งเกรงใจคนอื่นเลย การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงิ นคนอื่น

มันจะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆ และนานวันเข้าเราจะเลิกภูมิใจ กับตัวเองในท้ายที่สุด เราจะกล า ยเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปแบบไม่รู้ตัว พอมารู้ตัวอีกที ก็จำไม่ได้ว่า เราเคยเป็นใครมีคุณค่าอ ย่ างไรบ้าง ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเอง มันเป็นแบบไหนเคยทำอะไร สำเร็จมาสักอ ย่ างไหม เราเคยได้รับน้ำเ สี ยงชื่นชม จากคนรอบข้างอ ย่ างไร

เคยยิ่งใหญ่อ ย่ างไร เคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน ก็ลืมไปหมด เ พ ร า ะเราเคยชินไปแล้ว กับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น ฉะนั้นลุกขึ้น มาลุกขึ้น มา เปลี่ยนตัวเอง อ ย่ าคิดที่จะให้คนอื่น มาเลี้ยงคุณ อ ย่ าให้สังคมมองข้ามคุณค่าในตัวเราไป อ ย่ าทำให้ตัวเองหมดความน่าเคารพนับถือ จากคนอื่นอ ย่ าหมดความเคารพในตัวเอง

เ พ ร า ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้ว ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไป ให้กับผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้แหละทำให้ตัวเราและ คนรอบข้างมีความสุข และคุ้มค่าอ ย่ างที่สุด ที่ได้เกิดมาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน จำไว้นะเป็นผู้หญิงหยุดสวยได้ แต่คิดอ ย่ าหยุดทำงานหาเงิ นใช้เอง

ที่มา palmNichaphat  stand-smiling