ชีวิตของคนเรา มักมีสองด้านเสมอ

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้ กับบทความ ชีวิตของคนเรา มักมีสองด้านเสมอ ไปดูกันว่าทำไมชีวิตคนเราถึงมีสองด้าน และจะช่วยทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่ ามีความสุขได้อย่ างไร

ไม่มีใครได้ทุกอย่ าง ดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่ างไป จากคำพูดข้างต้นนั้นทำให้คิดได้ว่า ชีวิตคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้น มันจะมีสองด้านเสมออยู่ที่ว่า เราจะมองมุมไหนบางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่ าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่ างซึ่งดีกว่าดังคำกล่าวที่สนับสนุนกันดังนี้ คนโ ง่ ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาดส่วนคนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คนนั้นแหละบรมโ ง่ ชนะ ศั ต รู พันคนพันครั้งก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอ ดเยี่ยมแต่เมื่อใดที่ชนะใจตน

เพียงคนเดียวจึงนับเป็นยอ ดขุนพลก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกัน ทั้งด้านดีและไม่ดีด้าน มืดและด้านสว่าง เพียง แต่ว่าจะเปิดเผยด้านใดออ กมามากกว่ากันในชีวติของคนๆ หนึ่งมีโอกาสเจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออ กจากมุมมืดได้อย่ างไร

บางครั้งบางคนใช้เวลาเพียงไม่นาน ก็สามารถหลุดพ้นออ กมาได้แต่กับบางคนใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิต ก็ยังหาทางออ กมาจากมุมอับนั้นไม่ได้ จึงพบเห็นกันบ่อย ในสังคมนี้สำหรับบางกลุ่ม บางคนที่หาทางออ กให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเองด้วยวิธีที่เหนือ การคาดหมายบาง คนสามารถหาทางออ กได้ โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยว่างบางคนยึดหลักการให้อภั ย ซึ่งกันและกันเฉกเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกันใช่ว่าจะมีแต่ด้าน มืดด้านเดียว จงบอ กกับตัวเองไว้ว่า

ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่ างแน่นอนควรเตรียมตัวเตรียมใจ ให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอทุกอย่ างย่อมมีทางออ กเสมอ การที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งพึงระลึกไว้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ

อยู่ในนั้น อย่ าตั้งใจกับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวอย่ าคาดหวัง กับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ ทุกอย่ างได้อย่ าให้เวลา กับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัวอย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคน มากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือ

ความเป็นตัวของตัวเองอย่ าควบคุมคนหนึ่งมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออ กจาก เกณฑ์ที่ถูกกำหนดอย่ าบีบบังคับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุด จากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะถูกหันหลังให้ในทันทีไม่มีใครเป็นทุกอย่ าง ให้เราได้อย่ าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่น มีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเอง

ที่มา p o s t s o d, f a h h s a i