ชีวิตดีขึ้นและมีความสุข เมื่อไม่ทำ 9 สิ่งนี้ก่อนเข้านอน

วันนี้เราอย ากที่จะชวนเพื่อนๆ ไปเรียนรู้กิจก ร ร มที่ไม่ควรจะทำก่อนที่จะเข้านอนในทุกๆ วันนกับบทความ ชีวิตดีขึ้นและมีความสุข เมื่อไม่ทำ 9 สิ่งนี้ก่อนเข้านอน ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ควรปรับเปลี่ยนหรือเลิกทำให้เด็ดข า ดเพื่อความสุข และสุข ภาพ ของชีวิตเพื่อนๆ เอง

1 ชอบเอางานกลับมาทำที่บ้าน

บางคนทำงาน 8 ชั่ วโมงต่อวันที่บริษัทมาแล้วยังจะหอบงานกลับมาทำที่บ้านอีก ทั้งที่มันควรจะเป็นเวลาพัก เวลาสำหรับอยู่กับครอบครัว อยู่กับตัวเองได้ทำกิจก ร รม งานอ ดิเรกอย่ างอื่น ทำให้ชีวิตไม่เครียดแต่ดันเอางาน มาทำ ส ม อ งจะไม่ได้พัก ร่ า ง ก า ยก็ทำงานหนักกว่าเดิมอีก

2 ชอบเล่น มือถือตอนนอน

โดยเฉพาะใครที่ชอบปิดไฟเล่นจะยิ่ง เสี ย สุ ขภ าพมากกว่าเดิมอีก แสงสีฟ้าทำร้ า ยส า ย ต าและผิวเรามาก ๆ รังสีต่าง ๆ ที่ส่ งออ กมาจากหน้าจอนั้นไม่ธรรมดา ไหนจะคลื่นที่รบกวนส ม อ ง อีกด้วย ถึงเวลานอนควรปิดและนอน หากจำเป็นต้องคุยก็ไปคุยให้เสร็จแล้ว จากนั้นวางมือถือไว้ไกล ๆ เลย ปิดไฟแล้วนอนทันที

3 ไม่ชอบอาบน้ำก่อนนอน

เชื่อว่ามีหล า ยคนแน่นอนที่ทำงาน มาเหนื่อย ๆ เพลียแล้วเผลอหลับไปเลยแบบไม่ได้อาบน้ำ โดยเฉพาะคนออ กไปทำงานนอ กบ้าน เจอผู้คน เจอฝุ่นละออง มีค ร า บเ ห งื่อ ติดตัวมาด้วย ผิวหนังจะมีฝุ่นต่าง ๆ เกาะเต็มเลยมีเ ชื้ อ โ ร คต่าง ๆ มากมาย พอไม่อาบน้ำนอนเวลาตื่น มาก็จะไม่สบายตัว ไม่สดชื่น

4 นอนไม่ค่อยเป็นเวลา

การจะให้ร่างกายมีสุขภาพดีนั้นเวลานอนควรจะนอนให้ตรงเวลาทุกวัน และยิ่งนอนเร็วยิ่งดีเลย ซึ่งบางคนนั้นจะมีนอนไม่ค่อยเป็นเวลาบางวันก็ดึก บางวันก็นอนเร็ว ทำให้ร่างกายปรับไม่ทัน ร่างกายจะมีความผันผวน ไม่มีความสมดุล

5 ชอบนอนกลางวันนาน ๆ

การนอนกลางวันจะทำให้อ า ยุ ยื นแต่ไม่ควรจะเกิน 20 นาที เพราะถ้าคุณนอนนานกว่านั้นจะทำให้พอถึงเวลานอนกลางคืนจริง ๆ ต า จ ะใ สแป๋วมาก ๆ ทำให้นอนไม่หลับเพราะร่างกายจะตื่น สดชื่นอยู่นั่นเอง กล า ยเป็นนอนไม่หลับและตื่นเช้ามาไม่สดใส

6 ชอบใส่นาฬิกานอน

รีบถอ ดเลยสำหรับคนที่ชอบใส่นาฬิกานอน โดยเฉพาะนาฬิกาที่เดินแบบมีเสียยง ซึ่งจะรบกวนการนอนไม่น้อยเลย โดยเฉพาะเรือนที่มีเรืองแสงนาน 6 – 8 ชั่ วโมงจะมีคลื่นที่รบกวนร่างกายอยู่ ฉะนั้นควรถอ ดก่อนนอน

7 ทาน มื้อเย็นเยอะ

รวมถึงมื้อ ดึกด้วย กลางคืนร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองควรจะทานอาหารแต่พอ ดี มื้อเย็นจะต้องเป็น มื้อที่เบาสุด ๆ และก่อนนอน 3 ชั่ วโมงห้ามกินอะไรแล้ว ปล่อยให้ร่างกายได้พักและซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอ

8 สวมชุ ด ชั้ น ใ นเวลานอน

คุณผู้หญิงบางคนชอบ ใส่ ชุ ด ชั้ น ใ น นอนเพราะคิดว่าจะให้ยกกระชับ ห น้ า อ กอยู่ตลอ ด แบบนั้นไม่ดีเลยเพราะว่ามีงานวิจัยบอ กว่าหากใส่ ชุ ด ชั้ น ใ นนานกว่า 12 ชั่ วโมงนั้นเ สี่ ย ง ม ากที่จะเป็น ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม ถ้าจะให้ดีหากไม่จำเป็นไม่ต้องใส่เลยจะดีกว่า อย่ างเวลานอนก็เป็นส่วนตัวอยู่แล้วถอ ดนอนจะดีต่อสุขภาพมาก

9 ดื่มน้ำเยอะก่อนนอน

การดื่นน้ำเยอะ ๆ นั้นดีต่อร่างกายก็จริง แต่ควรจะดื่มในระหว่างวัน ถ้าหากคุณดื่มเยอะก่อนนอนอาจจะทำให้ต้องตื่น มาเข้าห้องน้ำตอนดึกได้ ซึ่งจะเป็นการรบกวนเวลาในการนอนของคุณเอง

ลองสำรวจตัวเองดูว่าได้มีพฤติก ร ร มอย่ างที่กล่าวมาใน 9 ข้อนั้นหรือไม่ หากมีรีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป บางอย่ างมันอาจจะดูเล็กน้อยมากแต่พอนาน ๆ ไปแล้วผลต่อสุขภา พร่ างกายในระยะย าวมันไม่คุ้มกันเลย อย ากสุขภาพดีก็เริ่มต้นดูแลตัวเองง่าย ๆ กันก่อน

ที่มา krustory