ชีวิตติดขัด เงินไม่พอใช้ เก็บเงินไม่อยู่ แก้ได้ด้วยวิธีนี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้ไขชีวิตติดขัด เงินไม่พอใช้จ่าย มีเงินเก็บเท่าไร ก็นำออ กมาใช้หมด กับบทความ ชีวิตติดขัด เงินไม่พอใช้ เก็บเงินไม่อยู่ แก้ได้ด้วยวิธีนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

หล า ยคนคงอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของก ร ร มกัน มา บ้ า ง เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ในอ ดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ หากเรามีมากก็ส่ งผลในการใช้ชีวิตของเราในทางที่ไม่ดีมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีก ร ร มแต่มีบุญเข้ามาแทนที่ ก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญยิ่งขึ้นนั่นเอง

หล า ยๆท่าน มักจะคงต้องเจอ กับปัญหาวิ บากก ร ร มและสิ่งที่เจอ กันอยู่บ่อยๆ เกี่ยวในเรื่องของการเงิน เงินที่ไม่พอใช้ มีเงินเก็บไม่พอ มีรายจ่ายอยู่ตลอ ดเวลาไม่มีกินไม่มีใช้ ติด ขั ด อยู่บ่อยๆ ในหล า ยๆเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน วันนี้เราจะนำวิธีแก้ก ร ร มด้วยตนเองมาฝากให้กับทุกท่านกัน หล า ยคนอาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนว่า การทำแบบนี้จะช่วยแก้ก ร ร มในส่วนนี้ได้

5 อย่ างที่ต้องทำ เมื่อรู้สึกว่าชีวิตไม่ราบรื่น

1 ทำบุญปล่อยสั ต ว์

การช่วยไม่ว่าจะเป็นสั ต ว์เล็กหรือสั ต ว์ใหญ่ ถือได้ว่าเป็นการทำบุญได้รับบุญเช่นกัน หล า ยคนอาจจะมองว่าทำบุญปล่อยสั ต ว์ใหญ่มักได้บุญมากกว่าสั ต ว์เล็ก แต่ถ้าพูดต ามหลักของชีวิตแล้วนั้น ในทุกๆชีวิตล้วน มีค่าเท่ากันเสมอ ไม่เกี่ยวกับว่าจะเล็กหรือใหญ่ การได้ให้อิสระปล่อยชีวิตจะทำให้ตัวเรานั้นได้รับผลบุญที่มาก จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

2 ใส่บาตรทำบุญ ข้าวที่ดีที่สุด

ใส่บาตรทำบุญด้วยการถวายข้าวส า รที่ดีที่สุดที่เราจะพอมีกำลังทำได้ ข้าวส า รตักให้เต็มถุงแล้วนำไปใส่บาตร อานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการใส่ข้าวนี้ จะช่วยทำให้มีกิน มีใช้ไม่หมด ไม่อ ดอย า กในเรื่องของการทำมาหากิน จะช่วยชดใช้ห นี้ก ร ร มให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่จองเ ว ร อานิสงส์ที่เราได้รับทางพระพุทธศาสนา จะได้คืน มาเป็นล้านเท่าพันเท่า ทำดูไม่เสียห า ยมีสิ่งที่ดีเข้ามา

3 ทำบุญกับพ่อแม่

ทำบุญให้กับผู้ที่อุปการะคุณ คอยส่ งเสริมและคอยเกื้อหนุนช่วย เหลือในย ามที่ลำ บ า กโ ดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน ทำบุญกับพ่อแม่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ อั บ จนหนทาง เป็นพรอันประเสริฐของพ่อแม่ที่เราจะไปสู่ความสำเร็จ ความรุ่งเรืองในชีวิต อย่ างที่หล า ยคนเคยได้ยิน ทำบุญกับพ่อแม่ไม่มีทางที่อับ จ น อย่ างแน่นอน หาเวลาพาท่านไปเที่ยวไปทานอาหาร สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับท่าน ไม่มีเรื่องที่เดือ ด ร้อน ใจมาให้ เท่านี้ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกทุกคนสามารถทำกันได้ จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความเจริญมากยิ่งขึ้นไป

4 ทำซุ้มประตูวัด ป้ายบอ กทางไปวัด

ช่วยวัด เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้ ช่วยทำเป็นซุ้มประตูวัด ทำเป็นป้ายบอ กทางไปยังวัดให้คนทั่วไปได้รับรู้และได้เห็น เป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองทั้งยังเป็นการบอ กบุญให้กับผู้คนอื่นด้วย สิ่งเล็กๆน้อยๆที่หล า ยคนไม่ค่อยให้ความสำคัญ บางคนคิดว่าเป็นการออ กแรงที่เหนื่อยเลยไม่เลือ กที่จะทำ ลงเงินอย่ างเดียว โดยที่ไม่ได้คิดอะไร การลงแรงทำด้วยความตั้งใจมีจิตใจที่ดีมีความเต็มใจก็จะช่วยทำให้เราได้รับผลบุญที่มากขึ้น เพราะเป็นบุญที่เกิดจากการกระทำของตัวเรา

5 ชำระห นี้สงฆ์

ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางวัด ก็มีรายจ่ายอยู่ทุกวันกันอย่ างแน่นอน หากเราพอที่จะสามารถช่วย เหลือได้ถือได้ว่าเป็นการช่วยชำระห นี้สงฆ์ กุศลผลบุญที่เราได้สร้างนี้ก็จะส่ งผลให้กับตนเองเจ้าก ร ร มนายเ ว ร อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับตนเองและเจ้าก ร ร มนายเ ว รของตัวเราด้วย

ที่มา Postsod