ชีวิตเปลี่ยนไป แค่วางมะนาว 3 ลูก ไว้ข้างเตียงนอนทุกๆ วัน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการเปลี่ยนแปลงของชีวิตกับการวาง มะนาวไว้ข้างเตียงนอนของคุณ กับบทความ ชีิวตเปลี่ยนไป แค่วางมะนาว 3 ลูก ไว้ข้างเตียงนอนทุกๆ วัน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้น

มะนาวหนึ่งในผลไม้ตระกูลส้มใกล้ตัว ที่นอ กจากจะนำมาปรุงอาหารเพิ่มรสเปรี้ยวแล้ว ยังมีการใช้ผลเปลือ ก น้ำ และน้ำมันจากมะนาวเพื่อประโยชน์ในการรั กษาโ ร คนานาชนิด มะนาวเป็น

ผลไม้ที่มีกลิ่นหอมสดชื่นเฉพาะตัว อีกทั้งกลิ่นหอมต ามธรรมช าติของมันยังมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเราด้วยวันนี้เรามีวิ ธีนำมะนาว มาช่วยให้ สุขภาพเราดีขึ้น วิธีการจะเป็นอย่ างไรต ามมาดูเลยค่ะ

มะนาวมีสีเขียวและมีกลิ่นหอม คุณสามารถนำมันไปวางต ามจุดต่างๆภายในบ้านของคุณได้ มะนาว ยังสามารถนำไปต้มได้ คุณสามารถนำมะนาว 9 ลูกมาใส่ลงไปในตะกร้า 1 ใบ แล้ววางทิ้งไว้บนตู้เย็นหรือโต๊ะกินข้าว คุณควรวางมะนาว 8 ลูกไว้ในตำแหน่งตรงกลางบ้าน

และควรนำมาวางไว้ในลิ้นชัก มันจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการทำงานให้กับคุณ อีกทั้งการที่คุณวางในตำแหน่งแบบนี้ มันจะทำให้มีกลิ่น มะนาวกระจายอยู่รอบบ้าน เพื่อที่จะช่วยคุณในการกำ จั ดพลังงานที่ไม่ดีออ กไป คุณควรวางมะนาว 3 ลูกในช าม แล้วนำไปวางไว้บนโต๊ะก่อนนอนทุกคืน เพื่อที่จะช่วยคุณในการดึงดูดคนที่รักให้เข้ามาหาคุณนั่นเอง

1 ป ล ด ป ล่ อ ยคุณจาก ค ว า ม เ ค รี ย ด

ความเครียดที่คุณสะสมมาทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นจากการเรียน หรือ การทำงาน สามารถบรรเทาลงได้ด้วยกลิ่นของมะนาว เพราะกลิ่นของมะนาวนั้นจะช่วยทำให้สมองผ่อนคล า ย ไม่ฟุ้งซ่าน คิดมาก หลับได้สนิททั้งคืน

2 ก ร ะ ตุ้ น ส ม อ งให้สดชื่น

เมื่อคุณได้นอนหลับเต็มอิ่ม ส ม อ งได้พักผ่อน มาอ ย่ า งดีในช่วงกลางคืนแล้ว กลิ่นของมะนาวนั้นยังช่วยเพิ่มการผลิต ส า ร เ ซ โ น โ ท นิ นในส ม อ ง เป็นสาเหตุที่ทำให้ ส ม อ ง ของคุณปลอ ดโปร่ง เตรียมพร้อมรับวันใหม่ได้เป็นอ ย่ า งดี

3 ลดความดั น โ ล หิ ต

แทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามะนาวสามารถลดความ ดั น โ ล หิ ต ได้ แต่มันทำได้จริงๆค่ะ จากสถิติพบว่า 32 เปอร์เซน ของช าวอเมริกัน ได้ใช้กลิ่นของมะนาวลดความ ดั น โ ล หิ ตได้เป็นจำนวน มาก

4 ป้องกันอั ล ไ ซ เ ม อ ร์

จากผลการศึกษาของป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ในปี 2014 มีผลออ กมาว่า ในกลิ่นของมะนาวนั้น มีส่วนประกอบของส า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ที่มีคุณสมบัติช่วย ป ก ป้ อ ง เ ซ ล ล์ จากการถูกทำ ล า ย ปนอยู่ด้วย เนื่องจากการ สู ด ก ลิ่ น มะนาวเป็นประจำ จะช่วยในการก ร ะ ตุ้ น การทำงานของระบบ ส ม อ ง ทำให้ความจำดี ไม่ลืมง่าย ไม่เสี่ยงเป็น อั ล ไ ซ เ ม อ ร์

5 ช่วยเรื่องระ บ บท า งเ ดิ น ห า ย ใ จ

ทำให้คุณนอนหลับได้สบายยิ่งขึ้น เพราะกลิ่นของมะนาวจะทำให้คุณห า ยใจสะดวก และยังสามารถดูดซับกลิ่นไม่พึงป ร ะ ส ง ค์หรืออากาศเสียๆ ให้เป็นอากาศดีดีได้ ทำให้เราตื่นขึ้น มาสดชื่นพร้อมรับวันใหม่ในตอนเช้าได้

เป็นไงกันบ้างคะ คุณประโยชน์มากมายของมะนาว นอ กจากจะช่วยบรรเทาอากา รเ จ็ บ ค อ ยังช่วยในการนอนหลับให้สนิทได้อีกด้วย และยังช่วยก ร ะ ตุ้ น สม อ ง ทำให้คุณ Concentrate กับงานที่อยู่ตรงหน้าในแต่ละวันได้เป็น อ ย่ า งดีกันเลยทีเดียว

ถ้าหากคุณไม่ต้องการที่จะรับพลังงานด้านไม่ดีเข้ามาในบ้าน คุณจะต้องทำต ามดังต่อไปนี้

– ให้คุณทำการตัดมะนาวเป็น 4 แฉก

– ให้นำไปแช่อยู่ในเกลือ

– จากนั้นให้เอาไปวางไว้ใต้เตียงของคุณทุกคืน

– ถ้าหากคุณไม่สามรถวางไว้ใต้เตียงของคุณ คุณสามารถนำไปวางไว้ข้างผนังแทนได้

– ในทุกเช้า คุณห้ามจับที่มะนาว แต่คุณต้องจับที่ช ามใส่มะนาวแทน

– จากนั้นให้นำไปทิ้งที่ถังขยะ

– ให้คุณทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน

– ควรทำอย่ างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อความรู้สึกของคุณที่จะรู้สึกดีขึ้น

นอ กจากนี้คุณสามารถนำมะนาว 1 ลูกมาใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณ เพื่อมันจะได้ทำให้คุณแน่ใจว่ามันอยู่กับคุณตลอ ดทั้งวัน คุณต้องทำการเปลี่ยน มะนาวทุกวัน แล้วพลังงานไม่ดีต่างๆจะห า ยไป

ที่มา teeneethailand2