ดื่มน้ำอุ่นให้ถูกเวลา ได้ประโยนช์เยอะ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการดื่มน้ำอุ่นให้ถูกเวลา และเวลาไหนควรที่จะดื่มน้ำอุ่นบ้าง เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากการดื่มน้ำอุ่นให้ได้มากที่สุด กับ ดื่มน้ำอุ่นให้ถูกเวลา ได้ประโยนช์เยอะ ไปดูกันว่าการดื่มน้ำอุ่นถุกเวลาคุณจะเป็นอย่ า งไรบ้าง

การดื่มน้ำ มีความสำคัญต่อร่างกายอย่ างมาก แต่หล า ยคนก็ยังไม่ทราบว่า ควรดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีกว่ากัน ซึ่งแพทย์ต่างยืนยันว่า การดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้านั้นดีกว่า และยังมีประโยชน์เมื่อดื่มในเวลาอื่นๆอีกด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่า น้ำอุ่นมีประโยชน์กับร่างกายอย่ างไรบ้าง

ช่วงเวลา 05.00 – 07.00 น.

ให้กระตุ้นการขับถ่าย โดยการดื่มน้ำอุ่น 1 แก้ว จะเป็นการช่วยขับของเสี ยออ กจากร่างกายได้ดีมาก หากทำเป็นประจำทุกเช้า ร่างกายก็จะปรับเวลาให้เคยชินกับเวลานี้

ช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น.

ถ้าดื่มน้ำอุ่น 1 แก้ว เวลานี้จะทำให้กระเพาะอาหารได้ย่อยอาหารได้อย่ างเต็มที่ และ ทำให้ ลำ ไ ส้ ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น เพราะ จะไปชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่ต ามระบบทางเดินอาหาร ทำให้รับสารอาหารจากอาหารที่ทานเข้าไปใหม่ได้ดีกว่าเดิม แนะนำว่าอาหารเช้าควรเป็นเมนูที่มีน้ำจะดีมาก

ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น.

ให้ดื่มน้ำอุ่น หรือ น้ำที่อุณหภูมิห้อง อีก 1 แก้ว โดยหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็ดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้อง จะช่วยให้การทำงานของ หั ว ใ จ ร่างกายจะสูบฉีดได้ดี และยังช่วยลดความเครีย ดได้อีกด้วย

ช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น.

ในระหว่างวัน เราได้ทำกิจก ร ร มและใช้พลังงานไปเยอะ การดื่มน้ำอุ่น หรือ น้ำที่อุณหภูมิห้อง ก็จะช่วยชดเชยการข า ดน้ำไปตลอ ดทั้งวันที่ผ่าน มา เช่น สู ญ เ สี ย ไปกับเหงื่อจากการออ กกำลังกาย

ช่วงเวลา 17.00 – 19.00 น.

ให้ดื่มน้ำอุ่นอีก 1 แก้ว เพราะการดื่มน้ำอุ่นในเวลานี้ จะทำให้ร่างกายผ่อนคล า ย และ เป็นการสำรองพลังงานเอาไว้ใช้ในช่วงค่ำ

ช่วงเวลา 21.00 – 23.00 น.

ก่อนเข้านอน ให้ดื่มน้ำอุ่นอีกแก้ว จะช่วยให้ร่างกายได้พักฟื้น และ เป็นการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายก่อนนอน ทำให้หลับสบาย ซึ่งแพทย์จาก ญี่ ปุ่ น ได้มีการวิจัยและยืนยันว่า การดื่มน้ำอุ่นเป็นการบำรุงร่างกาย และยังช่วยบำบัดปัญหาร่างกายได้ 100 % ดังนี้

1 ช่วยในเรื่องของอาการลมชัก

2 ช่วย รั ก ษ า โ ร ค กระเพาะอาหาร

3 ช่วยให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารดีขึ้น

4 ช่วยในเรื่องของ ไ ม เ ก ร น อาการปว ดศีรษะ

5 ช่วยในเรื่องของอาการปว ดข้อต่างๆ

6 ช่วยในเรื่องของ โ ร ค ห อ บ หื บ

7 ช่วยให้คนที่คันคอหรือไอบ่อยๆดีขึ้น

8 ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับดวงต า หู และลำคอ

ข้อแนะนำในการดื่มน้ำอุ่น

1 ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอุ่นหลังจากออ กกำลังกาย ควรน้ำที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงมากอยู่แล้ว ไม่ควรเพิ่มความร้อนในร่างกาย

2 ควรดื่มน้ำที่อุ่นกำลังดี ไม่ควรร้อนจัดจนเกินไป เพราะอาจจะเป็น อั น ต ร า ย ต่อเนื้ อเยื่อในปากได้ หรือ ใครที่ยังติดการดื่มน้ำเย็นอยู่ อย ากลองเปลี่ยน มาดื่มน้ำอุ่นให้เริ่มจากการดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องก่อนก็ได้

3 ควรดื่มน้ำอุ่นหลังรับประทานอาหารเสมอ เพราะ หากดื่มน้ำเย็นหลังรับประทานอาหาร ไขมันที่อยู่ในอาหารจะไปจับตัวกันเป็นก้อนทำให้อาหารย่อยย าก

ที่มา : bitcoretech