ดื่มวันละแก้ว น้ำมะกรูด มีดีกว่าที่คิด

วันนี้เราจะพาคุณดูแลสุขภาพของคุณด้วยการดื่มน้ำมะกูด กับบทความ ดื่มวันละแก้ว น้ำมะกรูด มีดีกว่าที่คิด ไปดูกันว่าการดื่มน้ำมะกูดวันละ 1 แก้ว จะมีประโยชน์ต่อตัวคุณอย่ างไรบ้าง

มะกรูดเป็นอีกหนึ่ง ส มุ น ไ พ ร ข อ ง ไ ท ย ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหล า ย รวมทั้งสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่ ม เ พื่ อ บำ รุ ง ร่างกายได้อีกด้วย โดยมะกรูดนั้นมีส ร ร พ คุ ณ

ที่จะช่วย ขั บ ข อ ง เ สี ย ในร่างกายได้โดยวิธีที่เป็นธรรมช าติ ช่วยเสริมระบบการทำงานของร่างกาย และทำให้ อ วั ย ว ะ ร่ า ง ก า ย ภายในของเราทำงานได้ อ ย่ า ง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมะกรูดมีก ร ด ที่สามารถช่วยต่ อ ต้ า น อ นุ มู ล อิสระซึ่งเป็นผลพลอยได้ อั น ต ร า ยจากการห า ยใจของเ ซ ล ล์ ที่อาจทำให้เกิดการ ก ล า ย พั น ธ์ุ ของเซลล์ที่ทำให้เกิด โ ร ค ม ะ เ ร็ ง

วิธีทำน้ำมะกรูด

1 เริ่มจากล้างมะกรูดให้สะอาดแล้วนำมา หั่ น เป็นแว่นหรืออาจหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแกะเม็ดออ กให้หมด จากนั้นให้นำมะกรูดใส่ลงในขวดโหล

2 ใส่น้ำต าลทรายแ ด ง ล ง ไ ป แล้วปิดฝาทิ้งเอาไว้ 15 วัน น้ำต าลและน้ำมะกรูดจะละล า ยรวมกัน

3 จากนั้นให้เราตักขึ้น มาประมาณ 2 ช้อนช า โดยใส่ชิ้น มะกรูดลงไปสัก 2 ชิ้นแล้วเติมน้ำอุ่นให้เต็มแก้ว คนให้เข้ากัน ก็สามารถดื่มได้เลย หรืออาจใส่น้ำแข็งเพื่อเพิ่มความสดชื่นได้

น้ำมะกรูดชงแบบนี้สามารถทานได้ทุกวัน โดยเฉพาะอ ย่ า ง ยิ่ ง ช่วงก่อนนอน หากใครมีปัญหาไ อ เ จ็ บ ค อ หรือไ อ แห้ง จะช่วยทำให้ชุ่มคอ นอนหลับสบาย สามารถดื่มได้ทั้งแบบร้อนและเย็น

น้ำมะกรูดที่เราทำเองนี้ จะช่วยทำให้สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย โดยรวมดีขึ้น ตั้งแต่เรื่องของภู มิ คุ้ ม กัน เพราะ ม ะ ก รู ด มีคุณสมบัติ ต้ า น เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย สามารถป้องกัน โ ร ค มากมายที่เกี่ยวกับระบบทางเ ดิ น อ า ห า ร ช่วยลดความเครี ย ด และอาการวิตกกังวลได้อีกด้วย

ที่มา krustory