ตัวเรามีคุณค่าในตัวเองเสมอ จงมองเห็นค่าตัวตัวเองก่อนจะให้คนอื่น มองเห็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การรักตัวเองโดยการมองเห็ฯคุณค่าของตัวเอง กับบทความ ตัวเรามีคุณค่าในตัวเองเสมอ จงมองเห็นค่าตัวตัวเองก่อนจะให้คนอื่น มองเห็น ไปดูกันว่าการที่เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นจะทำให้ชีวิตมีความสุขได้เพียงใด

เมื่อชีวิตต้องพบ กับความผิดหวัง แพ้พ่าย เสียใจ การมีใครสักคน ให้อ้อมกอ ดอันอบอุ่น นับเป็นเรื่องสุดวิเศษ… ซึ่งเราก็ไม่ได้บอ กว่า อ้อมกอ ดจากคนพิเศษ ไม่สำคัญ เพียงแค่อย ากกระตุ้น เตือนไม่ให้หลงลืมไปว่า แท้จริงแล้ว คุณยังมีอ้อมกอ ด อันแสนอบอุ่น ที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัว…มันคือ’อ้อมกอ ดของตัวเอง’

ในวันที่รู้สึกเหงา รู้สึกแย่ หรือทำเรื่องผิดพลาดในชีวิต ก่อนที่จะ มองหาอ้อมกอ ดจากใคร ลองหัน มาให้พลังใจ กับตัวเอง ด้วยการกอ ดตัวเอง บอ กตัวเองว่า คนเราย่อมมีทั้งข้อ ดี และข้อเสีย มนุษย์ทุกคน ทำผิดพลาดได้ เป็นเรื่องธรรมดา จำไว้ว่า ผู้ที่สามารถ ลดความทุ ก ข์ และเพิ่มความสุข ให้กับตัวเราได้อย่ างแท้จริง

และยั่งยืนก็ค ‘ตัวของเราเอง’ เพราะต่อให้มีคน มาคอยกอ ด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่ แต่หากใจคุณยังท้อแท้ ยังสร้างความเข้มแข็ง ให้ตัวเองไม่ได้ เมื่อคนที่มาอยู่ ให้กำลังใจกลับไป คุณก็กลับมาโศกเศร้า เสียใจอีกอยู่ดี แต่พลังใจอันเข้มแข็ง ที่คุณสร้างได้เองต่างหาก ที่จะอยู่กับคุณตลอ ดทุกลมห า ยใจ และหากอย ากให้อ้อมกอ ดตัวเอง

เป็นอ้อมกอ ดที่เข้มแข็ง สร้างพลังบวกให้กับชีวิต ได้ดีก็ต้องหมั่น สร้างพลังใจตัวเอง ซึ่งสามารถทำได้หล า ยวิธี และเราขอนำมาบอ กต่อ ดังนี้ รักในความเป็นตัวเอง…บอ กกับตัวเองว่า คนเราย่อมมีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับตัวเรา ถึงจะมีข้อด้อยบ้าง แต่เรายังมี ดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิดพลาดไปบ้าง ก็ไม่เห็นเป็นไร

ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ ทบทวนเรื่องดีๆที่ผ่าน มา.. หากเจอเรื่องราวผิดหวัง จน มองไม่เห็น สิ่งดีๆในชีวิตตัวเอง ให้ลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ หรือความสำเร็จในชีวิต ที่ผ่าน มา มันจะช่วยปลุกพลังความมั่นใจ และตอ กย้ำกับตัวเองได้ว่า ‘คุณมี ดี คุณก็ประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้เหมือนกัน’ มองโลก

ในแง่ดีเข้าไว้..การคิดถึงเรื่องต่างๆในแง่ดี จะทำให้จิตใจมีพลัง หัวใจเบิกบาน มีความสุขอยู่เสมอ และต ามกฎแห่งการดึงดูดบอ กไว้ว่า ‘สิ่งต่างๆจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน’ ดังนั้นหากคิดดี ทำดีเสียอย่ าง คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอน

19 ข้อคิดให้กำลังใจตัวเอง

1 คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่ าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำ

2 อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์สายต าใคร ตราบใดที่เรายังห า ยใจด้วยจมูกของเราเอง

3 คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเศร้า เท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง

4 กระจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนที่ไม่มั่นใจ ที่ดูถูกตัวเอง

5 คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้ง แต่คนฉลาด คือผู้ที่ออ กห่าง จากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น

6 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อย ากทำ ไม่ใช่เพราะได้ทำ ในสิ่งที่คนอื่นอย ากให้ทำ

7 อย่ าเป็นคนเก่งที่แล้งน้ำใจ แต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไป ที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว

8 มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว

9 ใครจะดูถูกเรา ก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่องให้ขึ้นใจว่า เราจะไม่ดูถูกตัวเอง

10 ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า แม้แต่คนโ ง่ที่สุดยังฉลาด ในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุด ก็ยังโ ง่ในหล า ยเรื่อง..

11 ไม่มีอะไรเสียเวลา ไปมากกว่าการคิด ที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอ ดีต

12 ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน..

13 คนที่ไม่เคยหิว ย่อมไม่ซาบซึ้ง รสของความอิ่ม

14 ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลว ย่อมหอมหวานกว่าเดิม..

15 อั นตร ายที่สุดของชีวิตคนเรา คือ การคาดหวัง อย่ ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พย าย าม อย่ างเต็มที่ เหตุผลขอคนๆหนึ่ง อาจไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า ทางข้างหน้าเป็นอย่ างไร

16 ปัญหาทุกอย่ าง ล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

17 หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ

18 มีแต่วันนี้ ที่มีค่า ไม่มีวันหน้าวันหลัง

19 หัวใจของการเดินทาง ไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์ สองข้างทางมากกว่า

ที่มา y a k r o o k a s e t, k a p o o k 9 9 9