ตัวเลขตัวสุดท้ายของบัตรประช า ช น บอ กถึงอนาคตว่าคุณจะร ว ย หรือ จน

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปทำนาย อนาคตว่าคุณจะร ว ย หรือจน กับตัวเลขตัวสุดท้ายของบัตรประช า ช น ของคุณเอง ไปดูกันว่าตัวเลขตัวสุดท้ายของบัตรประช า ช น นั้นคือเลขอะไร และไปอ่ า นคำทำน า ยอนาคตพร้อมๆ กันค่ะ

เราหยิบบัตรของคุณขึ้น มา แล้วเช็ดกันดูว่าเลขท้ายบัตรประช าชนของคุณเป็นตัวเลขอะไร

1 ให้ดูตัวเลขท้ายบัตรประช าชน เลขตัวสุดท้าย จะบ่งบอ ก นิสัยที่คุณแสดงอยู่ในปัจจุบันนี้

2 ให้ดูตัวเลขท้ายบัตรประช าชน ตัวเลขรองสุดท้าย หรือตำแหน่งที่ 12 จะแสดงนิสัยเบื้องลึกของคุณ

ได้หมายเลข 1

เลขท้ายบัตรประช าชน เลข1 แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว ความกล้าหาญในการแสดงออ ก ความเป็นผู้นำ หน้าที่การงานจำพวกแนวน่าจะเหมาะสมกับคุณที่สุด เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ให้คำปรึกษาได้ดี จนในบางครั้งคุณอาจจะต้องเหนื่อย การเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น บางครั้งอาจจะต้องแบกรับความรู้สึกแทน

คุณเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี เป็นคนที่หย ามไม่ได้ ไม่ชอบการดูถูก หรือ การก้มหัวลดศักดิ์ศรีเพื่อใคร คุณเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอ แต่ถ้าใครมาดีด้วยคุณก็จะดีกับไปแบบถึงที่สุด แต่ถ้าใครร้ า ยมาบอ กเลยว่า เจอดีแน่ๆ สำหรับความรักคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึก คนข้างจะให้ความสำคัญกับความรักมากในระดับหนึ่ง อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 2

เลขนี้แสดงถึงความอบอุ่น ความเป็นมิตรไมตรี บริวาร ผองเพื่อน คุณเป็นคนที่ค่อนข้างไม่เด็ดข า ดกับบางสิ่งบางอย่ าง ไม่ชอบการ อยู่คนเดียว หากคิดจะลงทุนทำธุรกิจควรลงทุนร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรทำคนเดียวเพราะจะทำให้เสียผลประโยชน์ คุณมักจะเป็นที่ต้องต าต้องใจ มีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม

เป็นที่รักของเพื่อนฝูง แต่บางครั้งการมีเสน่ห์ของคุณ ก็ทำให้คนอื่น มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้ แต่หากใครได้รู้จักคุณจริงๆ จะรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่คนประเภทนั้น อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 3

เลขนี้แสดงถึงความสุขใจ จะมีปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่ผ่านเข้ามาจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจ อาทิตย าคุณไม่เข้มแข็งพอก็จะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความทุ ก ข์นี้ไปได้ คุณจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของคู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระมัดระวังบุคคลที่สามจะทำให้ครอบครัวแตกแยก

หมายเลข 3 เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ไม่ควรลงทุนธุรกิจกับคนที่ไม่รู้จัก หรือธุรกิจที่ให้ผลประกอบการมากเกินกว่าเหตุ เพราะเลขนี้เป็นเลขที่โดนหลอ กง่ายๆ ให้ระวังให้ดีที่สุด คนที่ได้หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งการให้เพียงอย่ างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ผลลัพธ์ที่คุณได้สร้างไว้มันจะปรากฏ อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 4

เป็นตัวเลขแห่งจักรพรรดิ จะมีคนคอยห่วงใย คอยดูแล คอยเอาใจใส่ ทะนุถนอม แต่ก่อนที่จะก้าวเข้ามาถึงจุดนี้ได้ คุณจะต้องเจอจุดที่เหนื่อยย ากลำบากมามากพอสมควร เรียกได้ว่าคุณเปรียบเสมือนแม่ทัพใหญ่ ที่เจออุปสรรคมามากมาย สุดท้ายแล้วคุณจะกล า ยเป็นคนที่มีอำนาจบาทใหญ่ในอนาคต

หมายเลข 4 นี้เป็นหมายเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่

ความเจริญก้าวหน้าทางการงานและการเงิน ความท้าทาย หากอย ากจะประสบความสำเร็จโดยเร็ว จะต้องกล้าที่จะแสดงออ ก และตัดสินใจอย่ างเด็ดเดี่ยว ด้วยความมีระเบียบวินัย ด้วยความที่รู้จริง ได้เลขนี้จะมีคน มาขอสวามิภักดิ์ จะมีคนภักดี ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร มีคนคอยสรรเสริญ คอยช่วยเหลือ อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 5

เลข 5 แสดงถึงเลขแห่งเวทมนตร์ เสน่หา กับทุกเพศ มีความหยิ่งทะนงในตัวเองสูง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ หากแม้ว่าจะไม่มีทางออ ก คุณก็จะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของใครโดยเด็ดข า ด ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่น มามาก เป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดี

แต่พอมีเรื่องทุ ก ข์ร้อนใจของตัวเอง กลับกล า ยเป็นแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ เลข 5 เป็นเลขที่มีดวงในเรื่องของการทำงาน เป็นการทำงานส่วนตัว การค้าข า ย บุตรธิดา บริวาร สิ่งเหล่านี้จะดีและส่ งผลให้ตัวคุณและคนรอบข้างมีความสุข อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 6

เลขนี้แสดงถึงผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ผู้ที่ไม่ปล่อยวางอะไรที่มาขวางกั้น ผู้ที่ดื้อรั้น ผู้ที่อ ดทน แม้ว่าจะเจอความลำบากมามากมายเพียงใดก็ต าม คุณก็สามารถก้าวข้ามผ่าน สิ่งเหล่านั้นไปได้อย่ างง่ายดาย ด้วยความที่เลขนี้เป็นคนที่มีความอ ดทน

จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยความพย าย าม ความมานะบากบั่นของตัวเอง เลขนี้ผู้ใหญ่จะรักผู้ใหญ่ใจเอ็นดู คอยสนับสนุนอยู่ห่างๆ แม้ว่าจะไม่ได้เลื่อนเอ่ยวาจาออ กไป แต่เขานั้นจะคอยช่วยเหลือย ามที่คุณมีปัญหา จะทำให้คุณนั้นสามารถรอ ดพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 7

อย่ าได้ปล่อยเวลาอันมีค่าไปให้กับผู้อื่น มากนัก เลข 7 นี้เป็นเลขแห่งการเดินทางเพื่อ การค้าข า ย จะต้องออ กเดินทางจะต้องพูดคุย อยู่ตลอ ดเวลา แล้วจะประสบความสำเร็จ ให้ระมัดระวังเรื่องรักๆใคร่ๆเกี่ยวกับครอบครัว และมือที่ 3 ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไปแล้ว

ปัญหาต่างๆที่เกิดในชีวิตของคุณไม่ต้องเป็นกังวลหรือวิตกมากนัก เพราะทุกอย่ าง จะคลี่คล า ยด้วยความสามารถของตัวคุณ คุณเป็นคนที่ยอมเหนื่อยตั้งแต่แรกต้น อีกไม่นานความสุข โชคลาภ เงินทอง จะคอยเข้ามาหาคนที่มีเลข 7 เอง อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 8

เลขนี้แสดงถึงคนที่มีบุญบารมี เป็นเลขของเส้นวาสนา มีชื่อเสียงเงินทอง หล า ยคนจะต้องได้ประจักษ์และรับรู้ เป็นคนที่กล้าเปิดเผย กล้าแสดงออ ก ไม่มีลับลมคมใน เป็นคนที่ซื่อตรง ไม่คิดคดทรยศ รักเพื่อนรักฝูง มีความจริงใจให้กันเสมอ เป็นผู้ให้ที่ดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

บั้นปล า ยชีวิตจะเป็นคนที่มีฐานะดี วงศ์ตระกูลจะมีชื่อเสียง เป็นที่นับหน้าถือต าของบุคคลทั่วไป ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบทำบุญสร้างกุศล แล้วนั้น สิ่งที่คุณรอคอยจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกในไม่ช้า อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 9

เลข 9 เป็นเลขแห่งความยิ่งใหญ่ เป็นเลขแห่งอำนาจบารมี หากได้เป็นผู้นำมักจะทำงานด้วยสมองมากกว่าคำพูด จะเป็นนักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนที่ดี เป็นเจ้าคนนายคน มีคนสรรเสริญเยินยอ มีจิตสัมผัสที่แปลกเหนือผู้อื่น เหมือนกับว่าได้รับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หรือได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ภายในไม่กี่วินาทีที่กำลังจะมาถึง

ใครได้หมายเลข 9 นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือโชคลาภ เพราะว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีบุญมาแต่กำเนิด สวรรค์ชั้นฟ้าได้โปรดให้คุณมีความรุ่งเรือง ความสุขกายสบายใจตั้งแต่แรกต้น ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะลำบากมาก่อน แต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาของคุณ ดวงก็จะเปิดให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีงามอย่ างแน่ อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ได้หมายเลข 0

เลขนี้เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่มีเมตต าและคุณธรรมสูงมาก มีจิตใจดีมีความรับผิดชอบและผู้อื่น ฉลาด รอบคอบ ปราดเปรื่อง มีไหวพริบปฏิภาณอันยอ ดเยี่ยมอยู่เสมอ เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

เป็นบุคคลแถวหน้าที่เหมาะกับการเป็นผู้นำ ได้การยอมรับจากผู้อื่น แต่ให้ระมัดระวังจุดอ่อนให้ดี นั่นก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือ คนอื่น มากเกินไป อย่ างเช่นในเรื่องของการให้ยืมเงิน เพราะสุดท้ายแล้ว จะไม่ได้คืน อาจจะเสียเพื่อนดีๆไป อ่ า นแล้วดี ให้เเ ช ร์ไว้ ขอจงพบสุขกายสบายใจตลอ ดทั้งปี สาธุ

ที่มา verrysmilejung