ตั้งจิต ตั้งมั่น เลือ กเซียมซีมา 1 แท่ง บ่งบอ กถึงนิสัยและอนาคตของคุณ

วันนี้เราจะพาคุณไปเลือ กเซียมซีที่คุณใช้จิตตั้งมั่น เลือ กเซียมซี มา 1 แท่ง เมื่อเลือ กได้แล้ว ไปอ่ า นคำทำนายนิสัยและอนาคตของคุณพร้อมๆ กัน

เซียมซีหมายเลข 1

ช่วงนี้มีโอ กาสได้ซื้ อบ้านที่ดิน มีโอ กาสดีๆจังหวะดีช่วงต้นปี เป็นคนที่มีความอ ดทนสูงมาก มีความเข้มแข็ง มีพลังซ่อนเร้นอยู่ อ่อนโยน ละเอียด ถี่ถ้วน มีความปราณีตมากกว่าผู้อื่น ยิ่งถ้าเป็นเพศหญิงแล้วนั้นคุณเป็นคนที่มี

ลักษณะเรื่องของการทะลุอ ดทน มากกว่าผู้ช าย สำหรับคนที่เป็นผู้ช ายนั้นคุณ เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยน มากกว่าผู้หญิง แต่เรื่องการตัดสินใจและการหาเงินคุณเป็นเพศที่เก่งมาก จังหวะดวงชะต าชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช ายช่วงนี้ บอ กเลยว่าเป็นช่วง

ที่ดีระดับ 9 เต็ม 10 ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ ความสำเร็จนี้จะมาด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หลวง ความเหน็ดเหนื่อย แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำ และเงินก็จะต ามมาต ามความฝันที่คุณได้วาดฝันไว้อย่ างแน่นอน

เซียมซีหมายเลข 2

จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการทำมาค้าข า ย จะมีโชคและรายรับรายได้ใหม่ๆจากคนใกล้ตัว

เป็นคนที่มีความคิดความอ่ า นไม่เหมือนผู้อื่น เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แม้กระทั่งตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยและเสียผลประโยชน์ก็ต าม คุณเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ง่าย ไว้ใจคนง่าย แต่ถ้าใครคิดจะมา ร้า ย บอ กเลยว่าทำอะไรราศีนี้ไม่ได้หรอ ก

เพราะเป็นคนที่มีดวงจิตแข็งมาก ใครมาคิด ร้า ยหรือปอง ร้า ยใดๆก็จะแพ้ภั ยตัวเองไปที่สุด ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเอง มักจะทำเรื่องส่วนของตัวเองที่รู้สึกว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือ ด

ร้อน นิสัยใจคอของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์ อาจจะดูหยิ่งหน่อยๆแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่า คนนั้นไม่ใช่คนที่หยิ่งศักดิ์ศรี แต่เป็นคนที่รู้จักพอดี

ประมาณตนไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น ดูดวงชะต าของคุณช่วงปล า ยสัปดาห์หน้า มีเกณฑ์ได้จับจังหวะชีวิตที่ดี ดวงโชคชะต าจะเริ่มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีหลังปล า ยปีของปีที่ผ่าน มา ใครที่ไม่ได้ถูกโชครางวัลมานานมีโอ กาสที่จะได้รางวัลใหญ่ ใครที่สั่งสมบุญมาเยอะมีโอ กาสสูงมากที่จะได้สิ่งของมีค่ามาครอบครองระยะเวลา 4 เดือนนี้ บ้านหลังโตกำลังรอคุณอยู่

เซียมซีหมายเลข 3

การเงินการงานค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดี แต่จะเจออุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับคุณมากกว่า

ดวงชะต าของคุณช่วงนี้พบเจอกับคนดีและคนไม่ดี จะต้องระมัดระวังอย่ า ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเป็น โชคชะต าถึงแม้ว่าจะพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีช่วงของสัปดาห์นี้ก็ต าม ผ่านพ้นอายุของวัปล า ยปีที่ผ่าน มาเป็นต้นไป ดวงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่มหาโชคมหาท รั พ ย์ ดูชะต าเรื่องของอำนาจวาสนาจะเข้ามาของเรือน ทำให้เหตุการณ์ต่างๆหล า ยๆสิ่งหล า ยๆอย่ างผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีอยู่เสมอ แนะนำอย่ างหนึ่งช่วงนี้ให้กรวดน้ำกับเจ้าก ร ร มนายเ ว รด้วย แล้วบุญจะช่วยส่ งเสริมเปิดโชคลาภให้กับตัวคุณ

เซียมซีหมายเลข 4

ดวงเด่นเรื่องของการเปิดช่องทางการทำงาน มีโชคลาภมากขนาด จังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนที่มีสีทาหน้าต าเคร่งขรึม

ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอมทุ ก ข์เล็กน้อย คนข้างเจ้าระเบียบ บางครั้งก็ดูดุดันจนคนอื่น ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ แต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแล้ว จะรู้เลยว่าเป็นคนที่มีนิสัยดี นึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ ทำอะไรก็จะเป็นห่วงคนอื่น มากกว่าตัวเอง

จนบางครั้งทำให้ตัวเองนั้นลำบากใจ คนก็ไม่ได้บอ กให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่เรื่องนี้ เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องไปอวดหรือไม่บอ กใครเลย ดวงชะต าของผู้ที่จะได้ดิบได้ดีจากการเป็นเจ้านายตัว เอง หากใครมีอุปสรรคช่วงนี้ให้ลุยให้เต็มที่อย่ าได้ย่อท้อ แล้วช่วงต้นปีจะพบกับโชคที่ก้าวเข้ามาจังหวะชีวิตของคุณเอง

เซียมซีหมายเลข 5

ความมั่นคงจากผลตอบแทน ทำให้ดวงชะต าของคนนั้นเจอกับสิ่งที่ดี ผลจากการทำงานหนักนิสัยใจคอโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีความ สุภาพเรียบร้อย อัธย าศัยดียิ้มเก่ง มองโลกแง่ดีอยู่เสมอ ให้อภั ยคนได้ง่าย เป็นเหตุให้ไม่หล า ยๆครั้งคุณจะต้องเอากลับมาคิดที่บ้าน

ดวงชะต าของบดี เป็นดวงชะต าเดียวกับดวงเมืองช่วงนี้ สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่ างไรโดยชะต าของคุณก็จะเป็นแบบนั้น ภาย 3 วัน 7 ดวงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหนักมาก แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรค ปัญหาต่างๆนานาก็ต าม แต่ก็จะได้ดีหลัง 7 วันอย่ างแน่นอน

เซียมซีหมายเลข 6

ช่วงนี้ดวงการงานกำลังดีเยี่ยม มีเงิน มากกว่าบริวาร จะได้รับคำตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับค่าแรงตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ชอบที่จะคิดแตกต่าง มีจินตนาการสูงที่แปลกใหม่ไม่เหมือนผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทางอ้อม เป็นคนที่มีความคิดลบมากกว่าคิดบวก เพราะเชื่อว่าการคิดบวกเสมอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้าง

ตัดสินใจเด็ดขา ด แต่ถ้าหากมีแฟนแล้วแฟนของคุณจะเป็นคนตัดสินใจเสียมากกว่า ดวงชะต าของ จะได้ดีจากการทำงานหนัก จะมีดวงชะต าเกี่ยวกับการทำงาน การทำเงิน มากกว่าการเสี่ยงโชค หล า ยครั้งแล้วที่ดูชะต าเรื่องของการงานของคุณเจอกับความลำบาก

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เสมอ และครั้งนี้ดูชะต าของคุณดูเหมือนว่าจะ มีโชคอยู่ตลอ ดเวลา และจะเป็นแบบนี้ไประยะย าว 5 ปี 10 ปี อีกทั้งช่วงของต้นปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถ้ามีโอ กาสได้สร้างงานสร้างอนาคตอีกทิศทางหนึ่ง และเป็นทิศทางที่คู่ขนานกันกับงานที่คุณกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้

เซียมซีหมายเลข 7

ช่วงนี้เน้นย้ำให้สร้างกุศล กลางเดือนนี้มีโอ กาสที่จะได้เงินก้อนโตเป็นของรางวัลมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษ ทำอะไรจะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ทุกครั้งไป จะทำเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าน่าหมั่นไ ส้

ดวงชะต าจะได้ดีจากคำพูดคำจา แม้ว่าคำพูดของคุณนั้นดูเหมือนว่า จะไม่ค่อยมีใครชอบสักเท่าไรก็ต าม แต่มันจะเป็นผลดีเรื่องของการทำงานและการทำงาน

อีกครั้งช่วงของกลางเดือนนี้มีโอ กาสที่จะได้โชคลาภจากการทำงานหนักมาก การทำงานช่วงนี้กูจะเหนื่อยมากกว่าช่วงอื่นเป็นพิเศษ และจะส่ งผลกระทบทางที่ดีช่วงของเต้นปีอย่ างแน่นอน ใครที่กำลังรอ การเลื่อนขั้น หรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือโยกย้ายงาน ให้รอไปก่อนช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะได้ดิบได้ดี

ที่มา khoddeeja