ตู้เย็นเก่ากินไฟ แก้ได้ด้วย 2 วิ ธีนี้ ทำเองได้ง่าย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการทำให้ตู้เย็นเก่าของคุณไม่กินไฟ แม้ว่าจะใช้มานานเป็น 10 ปีแล้วก็ตาม กับ ตู้เย็นเก่ากินไฟ แก้ได้ด้วย 2 วิ ธีนี้ ทำเองได้ง่าย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ตู้เย็นของคุณอยู่ในสภาพที่ดีและไม่เปลืองค่าไฟอีกด้วย

เมื่อพอถึงในช่วงสิ้นเดือนทีไรค่าไฟก็มาแพง ค่าไฟขึ้นในทุกๆเดือน ทั้งๆที่ใช้ไฟไม่มากใช้เหมือนเดิม สาเหตุเป็นเพราะอะไรนั้น เราได้มีมาฝากทุกๆท่านกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นในบ้ า นที่มีความเก่าและ กินไฟมากๆ นั่นเป็นสาเหตุทำให้ค่าไฟแพงขึ้นในแต่ละเดือน แต่เราเองมาที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องซื้ อตู้เย็นเครื่องใหม่

สาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นกินไฟ

หากได้ลองสังเกตดูดีๆตู้เย็นที่ใช้มาเป็นเวลานานนั้นบริเวณของขอบย างตู้เย็นจะมีความเสื่อม สภาพ คือ ไม่ติดหนึบไม่ปิดมิดชิดเหมือนกับตู้เย็นใหม่ๆนั่นเอง ทำให้ความเย็นของตู้เย็นออ กมาภายนอ ก ซึ่งนั่นทำให้ตู้เย็นนั้น มีการทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นเปลืองไฟมากขึ้นนั่นเอง

การไม่ละล า ยน้ำแข็งทำให้ตู้เย็น มีการทำงานหนักกว่าเดิมเป็นสาเหตุของการเปลืองไฟมากขึ้น

การนำความร้อนเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นนั้น ทำให้ตู้เย็น มีการทำงานหนักด้วยเช่นกัน

วางตั้งตู้เย็นเอาไว้ในบริเวณที่มีความร้อนสูง

การเปิดปิดตู้เย็นอยู่บ่อยครั้ง ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เปลืองไฟได้

วิธีตรวจสอบว่าตู้เย็นกินไฟหรือไม่

สำหรับวิธีการตรวจสอบดูว่าตู้เย็น มีความเก่ากินไฟหรือไม่ ให้ใช้กระดาษ A4 มาทำการทดสอบได้เลย โดยให้นำกระดาษเสียบเข้าไปตรงประตูของตู้เย็น โดยให้ทำการหนีบเพียงครึ่งกระดาษ จากนั้นให้ปิดตู้เย็น

เมื่อได้ทำการปิดตู้เย็นแล้ว ให้ทำการดึงกระดาษที่ได้เสียบเอาไว้ออ กมา หากว่าเป็นตู้เย็นที่ยังคงสภาพดี จะดึงออ กได้ย ากเพราะว่าในบริเวณของขอบย างตู้เย็นนั้นจะมีความหนึบ ความแน่นอยู่ แต่ถ้าหากว่าตู้เย็นเริ่มมีความเสื่อมสภาพจะสามารถดึงกระดาษออ กมาได้อย่างง่ายๆ นั้นเป็นเพราะว่าขอบย างของตู้เย็นนั้นไม่มีความหนึบ

วิธีแก้ไขตู้เย็นกินไฟ

1 วิธีการแรกให้ทำการยกขาของตู้เย็นด้านหน้าให้สูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย เพื่อที่จะทำให้ประตูของตู้เย็นนั้นโน้มลงปิดได้อย่างสนิท ไม่ให้มีความเย็นลอ ดออ กมาจากในตู้เย็นได้

2 วิธีที่สอง บริเวณของขอบย างประตูตู้เย็นนั้นเราสามารถที่จะถอ ดออ กมาแล้วแช่ไว้ในน้ำอุ่นได้ ความร้อนจะช่วยทำให้ขอบย างของตู้เย็นนั้น มีการขย ายตัวได้มากขึ้น จากนั้นให้เช็ดให้แห้งและนำเข้าไปติดที่บริเวณขอบประตูตู้เย็นดังเดิม ก็จะสามารถช่วยในการลดรอยรั่วของตู้เย็นได้ดี

ก่อนทำทั้งสองวิธีนี้จะต้องถอ ดปลั๊กของตู้เย็นออ กเป็นที่เรียบร้อยก่อน มือจะต้องแห้ง เท้าจะต้องแห้ง เพื่อความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเอง สำหรับบ้ า นไหนที่กำลังมีปัญหาเปลืองไฟหรือตู้เย็นเก่าแบบนี้อยู่แล้วก็ร้องได้นำวิธีง่ายๆข้างต้นนี้ไปลองทำปรับใช้กันดูได้จะช่วยให้ค่าไฟในแต่ละเดือนได้ไม่มากก็น้อย

ที่มา postsod