ต่อให้รักมากแค่ไหน เมื่อหมดบุญวาสนาต่อ กัน รั้งเขายังไง ก็ต้องจากกันไปอยู่ดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ หากวันใดวันหนึ่งเราหมดบุญวาสนาต่อ กันแล้ว กับบทความ ต่อให้รักมากแค่ไหน เมื่อหมดบุญวาสนาต่อ กัน รั้งเขายังไง ก็ต้องจากกันไปอยู่ดี ไปดูกันว่าทำไมเมื่อคนเราหมดบุญาวสนาต่อ กันถึงจำเป็นต้องจากกันไป แม้จะยังรักกัน มากก็ต าม

ร่วมกัน พอถึงเวลาที่ต้องไป จะรั้งยังไงก็ต้องจากกันอยู่ดี ในโลกนี้ไม่มีเหตุใดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่ างที่เกิดขึ้น ล้านแล้วมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดทั้งสิ้น จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับก ร ร มคือ การกระทำของเรา ดังนั้น ในย ามที่เรามีชีวิตอยู่ การทำความดี จึงเป็นเครื่องการั น ต ีว่า ในอนาคตวันข้างหน้า เราจะพบเจอแต่เรื่องดีๆ แน่นอน

ทีนี้ มาพูดถึงเรื่องการทำบุญ การที่เรามีสัมพันธ์กับใคร ไม่ว่าจะเป็นพ่อแ ม่ พี่ น้อง ญ าติ เพื่อนฝูง การที่เราได้มาเจอ กัน ล้วนแล้วแต่มีเหตุมาจากบุญทั้งสิ้น แต่ถ้าหากถึงวันที่หมดบุญ เราก็ต้องจากกันเป็นธรรมดา การที่ไม่ทำบุญร่วมกัน พอถึงเวลาที่จาก จะรั้งยังไงก็ต้องจากกันอยู่ดี

โลกนี้มีมาย าคติมากมายที่พูดซ้ำๆ จนเราเชื่อว่ามันเป็นความจริง ‘ความสัมพันธ์ที่ไม่เลิ ก รา’ ก็เป็นสิ่งหนึ่งในจำนวนเรื่องเหล่านั้น หรือความเชื่อว่า ‘การเลิ กกันคือเรื่องแ ย่ ‘ ก็อาจลวงให้ทั้งสองฝ่ายพย าย ามประคับประคองความสัมพันธ์ที่ไม่ส่ งผลดีต่อทั้งคู่ไปเรื่อยๆ

เราอาจเชื่อว่า ความสุขคือ การอยู่ด้วยกันแน่นอนว่า ถ้าทุกอย่ างราบรื่น คำกล่าวนี้ย่อมเป็นจริงแน่ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คำกล่าวนี้ก็ใช่ว่าจะเป็น สั จ ธ ร ร ม สำหรับทุกคน

เพราะยิ่งพย าย ามประคับประคอง ‘ความสุข’ ไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นต ามมาคือภาวะข าด สันติสุขในจิตใจและทันทีที่ปล่อยวางจากความเชื่อว่า จะต้องเก็บรั ก ษ า ‘ความสุข’ ในแบบที่ผู้คนเขาบอ กกัน ทันใดนั้นเรากลับพบว่า หัวใจของเรานิ่งสงบมากขึ้น เพราะไม่เอาใจไปผูกไว้กับ ‘แบบ’ ที่เขาบอ กกันว่าดี แต่มันไม่ดีสำหรับเรา ‘ใจ’ ถ้าใจไม่เกี่ยวกัน ‘ยึ ดเ ห นี่ ยว’ ยังไงก็ไปอยู่ดี จะไป ต้องปล่อยความสัมพันธ์ใดใด

มันอยู่ที่ใจเกี่ยวกัน ถ้าใจไม่เกี่ยว ยึดเหนี่ยวยังไงก็ไปอยู่ดี และอย ากบอ กว่า อย่ าเสี ยเวลา ‘ยื้อ’ คนไม่รัก ต่อให้ตะโกนยังไง ทำอะไรเต็มที่แค่ไหนตะโกนดังๆ ว่ารัก บอ กเลยว่า ไม่ได้ยิน หรือถ้าคิดว่าเอาความดีเข้าสู้ แล้วคนจะเห็นใจ เห็นความดีความดีชนะได้ บอ กเลยว่า โ ง่หรือเปล่า บ่วงอะไรก็เอาไม่อยู่ ดูเหมือนจะเอาอยู่ แต่ไม่มีทางมีความสุขแล้วจะยังไง ไม่ต้องยังไง คิดเสี ยว่าเป็นเ ว ร ก ร ร ม เกิดมาก็เพื่อชดใช้ก ร ร มร่วมกัน ก ร ร ม หมดก็ไป ก็แค่นั้น

ถ้ายังไม่หมด ก็ชดใช้ก ร ร มต่อไป คือ คนเราไม่จากเป็น ก็จาก ต ๅ ย ความจริง คือ ยังไงก็ต้องจาก แม้แต่ตัวเอง ในวันหนึ่งก็ต้องจากไปเช่นกันคน มัน มีเสื่ อ ม สภาพ เป็นธรรมดา ไม่มีอะไรถาวร ทำบุญ ทำกุศล สวดมนต์ให้สบายใจไปเถอะไม่มีอะไรเปลี่ยนพฤติก ร ร ม คนที่หมดรักได้ ก็มันหมดไปแล้ว ถ้าไม่หมด

มันจะทำร้ ายกันไหมแล้วก็ไม่ต้องฟูมฟาย เห็นตัวเองไ ร้ค่า เป็นทุ กข์ จมทุ กข์ พระท่านว่า..อย่ าเป็นทุ กข์ให้โ ง่ ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุ กข์ ในโลกนี้มัน มีอะไรหล า ยอย่ างที่สำคัญกว่าการจะนั่งทุ กข์แค่ลมห า ยใจตัวเองก็สำคัญมากแล้ว ไม่มีลมห า ยใจ จะมาอมทุ กข์ได้ไหมมันไม่ต ๅ ย หรอ ก แค่คนไม่รักเนี่ย เมตต าตัวเองเยอะๆ นะ อย่ าบี บ คั้นตัวเอง มันเหนื่ อย

ที่มา p a n g p a n g, k h o b j a i n a s