ต้นไม้ 5 อย่ าง ปลูกไว้รอบบ้านแล้วดี

วันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ที่สามารถนำมาปลูกไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันสั ต ว์เลื่อนคลานได้ กับ ต้นไม้ 5 อย่ าง ปลูกไว้รอบบ้านแล้วดี ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้าง ที่คุณนั้นควรรีบหามาปลูก

1 ฟ้าทะล า ยโจร

ฟ้าทะล า ยโจร เป็นพืชสมุนไพรส ารพัดประโยชน์ ความสูง 50 เซนติเมตร ลำต้นเหลี่ยม ผิวใบเกลี้ยง ออ กสลับตรงข้าม ทรงใบรี ออ กด อ กที่ซอ กใบบริเวณปล า ยย อ ด มีสีขาว ด อ กมีขนาดเล็ก

ปล า ยกลีบด อ กแตกเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี คล้ายฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น หากตัวถูกับราก หรือใบของฟ้าทะล า ยโจร จะทำให้ผิวหนังของมันเกิดอาการป ว ด และแสบ มันจึงไม่ชอบเข้ าใกล้ต้นไม้ชนิดนี้

2 จิงจูฉ่าย

ต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อายุประมาณ 1 ปี ความสูงประมาณ 45-120 เซนติเ ม ต ร มีเหง้าติดพื้น หรืออยู่ใต้ดิน ลำต้นตรง กลม มีร่อง และมีขนขึ้นปกคลุม แตกกิ่งก้านต ามต้น

ออ กใบเรียงสลับกัน ลักษณะใบคล้ายผักชี ปล า ยใบแหลม และแตกเป็นแฉก หน้าใบเรียบสีเขียว หลังใบสีเทา-เขียว มีขนขาวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่ งผลให้เกิดการระค ายเคืองต่อผิวหนังของสั ต ว์

3 ลิ้นมังกร

เป็นไม้ล้มลุก มีอ า ยุ ยื น ลักษณะขอบใบ ที่เรียบเป็นสันแข็ง หรือเป็นคลื่น จึงทำให้สั ต ว์ไม่เข้าใกล้บ ริเวณที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้บ้าน เนื่องจากลักษณะกายภาพ

ของสั ต ว์ชนิดนี้ ย ากต่อ การเลื้อยผ่ าน ลิ้นมังกรเป็นต้ นไม้ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม จึงเหมาะกับก ารปลูกใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

4 กุ้ยช่ายประดับ

กุ้ยช่ายประดับ หรือกุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อายุนานหล า ยปี ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวย าว แบน ปล า ยแหลม ความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร ออ กด อ กสีม่วง ลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีกลิ่นคล้ายกุ้ยช่าย ทั้งที่ด อ ก และใบ ซึ่งนอ กจากจะมีส่วนที่ช่วยป้องกันยุง และหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้ าเข้ามาในเขตบ้าน และสวนของเราได้ด้วย

5 ดาวเรือง

ดาวเรืองจัดเป็นไม้ล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี ความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง สีเขียว เป็นร่อง แตกกิ่งบริเวณโคนต้น ใบมีลักษณะคล้ายขนน กออ กเรียงตรงข้ามกัน ขย ายพันธุ์ด้วยการเพ าะเมล็ดดาวเรือง กลิ่นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสั ต ว์ที่ใช้จมูกเป็นหลัก ส่วนย างในลำต้น ก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว

ที่มา sit-smiling