ต้นไม้ 8 ชนิด ที่ควรหามาปลูกภายในบ้าน ช่วยฟอ กอากาศ ทำให้บ้านน่าอยู่

เมื่อทุกวันนี้มลภาวะนั้นมีเพิ่มขึ้น มากกว่าสมัยก่อน เราก็ควรที่จะหาต้นไม้ที่ช่วยฟอ กอากาศภายในบ้าน และที่สำคัญยังทำให้บ้านน่าอยู่เพิ่มขึ้นอีก วันนี้เราก็มีต้นไม้ที่อย ากจะแนะนำคนที่กำลังมองหาต้นไม้ที่อย ากจะนำมาปลูก กับ ต้นไม้ 8 ชนิด ที่ควรหามาปลูกภายในบ้าน ช่วยฟอ กอากาศ ทำให้บ้านน่าอยู่ ไปดูกันว่าต้นไม้ที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง

ในช่วงนี้หล า ยคนคงหนักใจกับปัญหาฝุ่นควันทั้งหล า ยที่ไม่รู้จะป้องกันอย่ างไรดี ทำได้ดีที่สุดก็คือ การใส่หน้ากากเมื่อออ กจากบ้าน หรือ การหาซื้ อเครื่องฟอ กอากาศไว้ในบ้านเพื่อช่วยกรองฝุ่นต่างๆ

ซึ่งบางครั้งก็มีร า ค าที่แพงเกินไป แต่ในวันนี้เรามีตัวช่วยที่สามารถฟอ กอากาศภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆบ้านของคุณได้ นอ กจากร า ค าไม่แพงแล้วยังสามารถช่วยประดับบ้าน ให้ความร่มรื่นและดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย

1 ต้นปาล์มไผ่

ส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้ต ามมุมห้องหรือมุมบ้านเพื่อความสวยงามแล้วยังสามารถช่วยฟอ กอากาศได้อีกด้วยการปลูกต้นไม้นอ กจากจะช่วยทำให้บ้านสดชื่น ดูร่มรื่นแล้วการเลือ กต้นไม้ที่สามารถช่วย

ฟอ กอากาศได้ก็จะช่วยให้อากาศที่เราห า ยใจเข้าไปนั้นสะอาดขึ้นถือเป็นการได้ประโยชน์สองต่อจากการปลูกต้นไม้ที่นอ กจากจะช่วยฟอ กอากาศแล้วยังช่วยตกแต่งบ้านให้ดูมีชีวิตชีวาได้อีกด้วย

2 ต้นวาสนา

นอ กจากชื่อที่มีความหมายดีแล้ว ยังถือเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม ลักษณะลำต้นกลมตรง มีใบเรียวย าวเป็นต้นไม้ที่จะช่วยฟอ กอากาศ เหมาะสำหรับวางประดับไว้ในตัวอาคาร ที่ทำงาน เพื่อเป็นการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับที่ทำงานได้เป็นอย่ างดี

3 ต้นเฟิร์น

นอ กจากจะใช้ในการตกแต่งบริเวณบ้านเพื่อความสวยงามได้แล้วยังถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการกรองฝุ่นละอองและช่วยฟอ กอากาศภายในห้องหรือบริเวณให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเฟิร์นบอสตันถือเป็นพืชที่สามารถดูดอาการที่ไม่บริสุทธิ์

4 ต้นลิ้นมังกร

ต้นลิ้นมังกรนี้เหมาะที่จะนำมาปลูกในห้องนอน เพราะนอ กจากจะช่วยกรองอากาศแล้วต้นลิ้นมังกรนั้นจะมีการคายออ กซิเจนในเวลากลางคืน และจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์ในตอนกลางวัน

5 ต้นเบญจมาศ

โดยทั่วไปแล้วคนนิยมปลูกเบญจมาศเพื่อความสวยงาม ซึ่งนอ กจากจะให้ดอ กที่สีสันสวยงามแล้วต้นเบญจมาศยังมีความสามารถในการช่วยฟอ กอากาศได้ดี โดยมีงานวิจัยออ กมาว่าในเวลา 24 ชม. ต้นเบญจมาศนั้นจะสามารถดูดฝุ่นได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

6 ต้นว่านหางจระเข้

ต้นว่านหางจระเข้นอ กจากมีคุณสมบัติทางด้านย าแล้ว การปลูกต้นว่างหางจระเข้ยังสามารถจะช่วยดูดจำพวกฟอร์มาลีนได้เป็นอย่ างดี ซึ่งส่วน มากจะพบอยู่ในการเคลือบต่างๆ เช่น ย าทาเล็บ ย าเคลือบเฟอนิเจอร์หรือสีทาบ้าน

7 ต้นพลูด่าง

หล า ยคนนิยมปลูกในบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่าย ไม่ต้องการแสงและน้ำมาก สามารถปลูกในบ้านได้นอ กจากนี้ยังเป็นตัวช่วยในการฟอ กอากาศได้เป็นอย่ างดี และยังสามารถช่วยลดฝุ่นในอากาศได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

8 ต้นกล้วยไม้

นอ กจากเป็นไม้ประดับที่ให้ดอ กสวยงามหลากหล า ยสีสันแล้ว ต้นกล้วยไม้ยังมีคุณสมบัติในการคายออ กซิเจนและดูดคาร์บอนไดออ กไซด์เวลากลางคืน

ที่มา verrysmilejung