ถ้าวันนี้ฉันเลือ กเดินจากไป อย ากให้คุณรู้ไว้ว่า ฉันคนนี้ทำเต็มที่แล้ว

หากวันนี้คุณนั้นกำลังถามตัวเองว่ากล้าพอที่จะเดินออ กจากชีวิตใครสักคนที่ทำให้คุณนั้นไม่มีความสุขกับทุกวัน เราอย ากที่จะแนะนำบทความที่จะช่วยเป็นสิ่งตัดสินใจได้ว่าคุณจะอยู่ต่อไปแบบนี้ หรือเลือ กที่จะเดินจากไป กับบทความ ถ้าวันนี้ฉันเลือ กเดินจากไป อย ากให้คุณรู้ไว้ว่า ฉันคนนี้ทำเต็มที่แล้ว

มีใครบ้างที่จะอย ากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เมื่อวันหนึ่งถ้ารู้ว่าความสัมพันธ์จะจืดจางลง ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะรักษ า ไว้ด้วยความอ ดทน การปรับตัวเข้าหากันเมื่อเริ่มรัก ก็มองเห็นแต่ส่วนดีๆ ไม่เห็นแม้กระทั่งอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น และร่วมสร้างอนาคต

ความสัมพันธ์ให้ไปในทางที่ดี แต่เมื่อความจริงมาถึงจุดจุดหนึ่ง ที่ไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นั้นที่เราร่วมสร้างกำลังจะจืดจางลง เราต่างคนให้ความสำคัญต่อ กันน้อยลง และมาถึงขั้นที่ต้องนั่งทบทวนคิดแล้วว่าจะต้องทำยังไงกับความสัมพันธ์เหล่านั้น จะรอเพื่อให้เขาไปหรือจบความสัมพันธ์ด้วยตัวของเราเอง

การตัดสินใจต่างๆ อยู่ที่ใจเราทั้งนั้น

คำตอบนี้ จะหาจากใครไม่ได้ ปรึกษาใครไม่ได้ นอ กจากตัวเราเองเท่านั้น เพราะตัวเราจะรู้ตัวเราดีที่สุด ใจเราจะเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้น การที่เราจะอยู่กับอ ดีต ที่เราไม่มีความสุขหรือเลือ กเดินออ กมา จากอ ดีตเรานั้น อยู่ที่ใจเราทั้งนั้น จงอย่ าปล่อยให้พลั ง ชีวิตด้านบวกของคุณต้องจมอยู่กับความทุ ก ข์ อย่ าให้วันที่เศร้ามาครอบงำชีวิตของคุณ อย ากให้คุณมองโลกต ามความเป็นจริง เมื่อไหร่ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ มีวันเวลา มีลมห า ยใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น คุณสามารถควบคุมได้ทุกอย่ าง คุณควรจะเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเอง

ไม่คิดเข้าข้างแต่ตัวเอง

การคิดเข้าข้างตัวเองมองโลกในแง่มุม ที่ดีคิดในแง่บวกอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไร แต่ถ้าว่าการคิดนั้นจะทำให้เราจม อยู่กับอ ดีตที่เราไม่มีความสุข ทำให้เราไม่มีคุณค่าในชีวิต ในวันนั้นเราอาจจะต้องการใครสักคน ที่มาปลอบใจคนคนนั้นคือคนที่เราเคยมีความสุขร่วมกัน เคยมีวันเวลาดีๆ ร่วมกัน อย ากให้คุณคิดไตร่ตรอง ดูให้ดีเสียก่อนว่าการที่คุณให้โอกาส ให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในชีวิต ให้โอกาสเขาอยู่เสมอมัน มากเกินไปหรือเปล่ การปรับพฤติกรร มว่าเขาสมควรได้รับโอกาสนั้นหรือไม่

อ ดีตที่ เ ล ว ร้ า ย เป็นครูสอนชีวิต

ชีวิตทุกชีวิตล้วน มีความเจ็ บ ป วดเข้ามาอยู่เสมอ เมื่อไหร่ที่เราเจ็ บ ป วด ในทางตรงกันข้ามนั้น จะกลายเป็นความงดงามเมื่อคุณผ่าน มาได้ อย ากให้คิดดูให้ดีว่าความรู้สึกทุกวันนี้ เ จ็ บ ป ว ด มากน้อยเพียงใดถ้า เ จ็ บ ป ว ด มากกว่าความรัก

ขอให้คุณเดินออ กมาอย่ างไม่ต้องลังเลไม่จำเป็นต้องโทษใคร ไม่ต้องโทษตัวเราเอง ไม่ต้องยื้อเพื่อนึกถึง วันเวลาที่ดี สิ่งที่สำคัญที่สุด อย ากให้คุณมองความ เ จ็ บ ป ว ด เรานั้นเป็นบทเรียนที่ดี เป็นครูที่สอนให้เราดำเนินชีวิต และจะไม่ผิดพลาดแบบเดิมอีกซ้ำๆ

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา ไม่ด้อยโอกาศ, verrysmilejung