ทำปีละครั้ง ขอขมาพ่อแม่ ช่วยให้ชีวิตลูกดีขึ้นทันต าเห็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการขอขมาพ่อแม่ เพื่อให้ชีวิตของลูกเจริญรุ่งเรือง และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกวัน กับบทความ ทำปีละครั้ง ขอขมาพ่อแม่ ช่วยให้ชีวิตลูกดีขึ้นทันต าเห็น ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1 เสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด

2 กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำลอยดอ กมะลิอุ่นๆ ใสน้ำอบให้มีกลิ่นหอม

3 ซองใส่เงินให้พ่อแม่ให้ถือเป็นเคล็ดซื้ อชีวิตใหม่จากบุพการี

4 ผ้าเช็ดมือสะอาดผืนใหม่

5 พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัยดอ กมะลิ 1 พวง

6 ผ้าขาวดิบ

7 ถาดใส่ของที่วางทับด้วยผ้าขาวดิบ

วิธีการล้างเท้าพ่อแม่

1 ก่อนเริ่มทำพิธี ให้อธิษฐานกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า “องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ….วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม จากคุณพ่อและคุณแม่ ขอองค์พระพุทธจงดลบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหล า ย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี พระแม่คงคา พระแม่พระเพลิง พระแม่พระพาย วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม จากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพย านให้ลูกด้วยเทอญ

2 จากนั้นก็นำพาพ่อ กับแม่มานั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาให้นั่งสบาย ส่วนตัวลูกให้นั่งลงกับพื้น

3 จับเท้าท่าน มาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้อย่ างเบามือ แล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆที่เคยทำไว้กับท่าน ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกิน หรือทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม ในสิ่งทั้งหล า ยเหล่านั้นด้วย

4 เมื่อล้างสะอาดและขอขมาพ่อแม่ลุล่วงแล้ว ให้นำเท้าท่าน มาวางบนขาเราซึ่งรองด้วยผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดเท้าท่านให้แห้ง

5 อย่ าเพิ่งให้เท้าท่านถูกพื้น ให้วางไว้บนหน้าขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อมพูดบอ กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกครั้งว่า..พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอ กราบขมาลาโท ษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอ กปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่าน มา ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้ ก ร ร ม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี แล้วกราบขอขมาท่าน

6 ขั้นต่อมามอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า ลูกขอขมา ขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ/นะครับ พ่อแม่ก็จะพูดให้ให้พรแก่เรา

7 ขั้นตอนสุดท้าย ให้อธิษฐานตั้งจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ที่ติดต ามลูกมาแต่อดีตช าติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้

วิธีนี้เป็นวิธีขอขมาพ่อแม่ที่ครบถ้วยนท่านใดที่ชีวิตติดขัดก้ลองทำดูนะคะถือเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำ แต่ก้ต้องคำนึงด้วยว่าเราก็ต้องบริหารทำชีวิตของเราให้ดีด้วย ไม่ใช่ว่าขอขมาพ่อแม่แต่ตัวเองใช้ชีวิตไม่ดีนั่นชีวิตของเราก็จะติดขัดอยู่เช่นนั้นค่ะ

ที่มา rugyim, Postnoname