ทำเครื่องปั้มน้ำสุญญากาศ ใช้ ไม่ง้อไฟฟ้าและน้ำมัน ให้เปลืองเงิน

วันนี้เราจะพาคุณไปประดิษฐ์เครื่องปั้มน้ำสุญญากาศ ใช้อุปโภคบริโภคภายในบ้าน กับ ทำเครื่องปั้มน้ำสุญญากาศ ใช้ ไม่ง้อไฟฟ้าและน้ำมัน ให้เปลืองเงิน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณนั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ใช้ในครัวเรือน

อย ากจะได้ปั๊มน้ำใช้งานได้ตลอดเวลาแบบไม่ต้องซื้ อเครื่องปั้มน้ำแพง ๆ มาใช้เลย เพราะว่าการทำเครื่องปั้มน้ำเองนี้ใช้งบเพียง 3,000 บาทเท่านั้นเอง ในการทำเกษตรก ร ร มนั้น ปั้มน้ำก็จำเป็นอย่างไร เป็นตัวช่วยในการส่ งน้ำ เพื่อใช้ในการทำเกษตร ปลูกพืชผักอะไรจะได้ไม่มีปัญหา

การทำปั้มน้ำแบบนี้เรียกว่า ‘พญาแร้งให้น้ำ’ หล า ยคนอาจจะรู้วิธีทำกันบ้างแล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยทำก็มาลองกันได้เลย การทำงานของเครื่องนี้เป็นแบบกาลักน้ำ จากพื้นที่ธรรมช าติ เครื่องนี้ทำได้โดยใช้งบไม่เยอะแต่ใช้งานได้คุ้มไม่อย ากจะให้ทุกคนพลาด และที่สำคัญไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

การทำงานก็ไม่ย ากเลย เพียงเป็นตัวช่วยเอาน้ำที่อยู่ต่ำขึ้นไปที่สูง ซึ่งมันก็จะดูแตกต่างจากระบบปั๊มน้ำที่เราเคยรู้จักมา ถ้าพร้อมจะลงมือทำแล้วมาดูกันเลย

ขั้นตอนการเตรียมและการเชื่อมต่อถังปั้มน้ำ

การเชื่อมต่อถังน้ำสุญญากาศเข้ากับระบบท่อส่ งน้ำ

ส่วนที่ 1 : ด้านที่ใช้สำหรับสูบน้ำมาใช้ประโยชน์

วางถังเหล็ก 200 ลิตร ไว้บนฐานรองต ามแนวนอน ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมช าติให้มากที่สุด

ทำการเชื่อมต่อท่อเหล็กกับตัวถังด้านบนโดยหย่อนท่อลงไปในถังประมาณ 20 เซนติเมตร และ โ ผ ล่ ขึ้น มาจากตัวถัง ประมาณ 10 เซนติเมตร

พร้อมข้องอต่อเชื่อมกับท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ เชื่อมต่อ กับท่อเติมน้ำพร้อมวาล์วเปิด-ปิด และปล า ยสายให้ต่อวาล์วหัว ก ะ โ ห ล ก เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยจุ่มลงไปในแหล่งน้ำ ความลึกต ามความเหมาะสม

ส่วนที่ 2 : ด้านที่ใช้สำหรับนำน้ำไปใช้ประโยชน์

ลังให้ต่อท่อ PVC ลอยขึ้น มาเพื่อเป็นท่ออากาศพร้อมวาลวสำหรับเปิด-ปิด ส่วนด้านล่างขอเชื่อมต่อท่อเหล็กเข้ากับตัวถัง และต่อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

สำหรับนำน้ำไปใช้ประโยชน์ ทุกระยะห่างประมาณ 30 เมตร ให้ต่อท่อพักลมไว้เพื่อใช้เป็นตัวช่วยส่ งแรงดันน้ำไปที่ปล า ยสาย แล้วลดขนาดท่อลงเหลือ 1 นิ้ว เพื่อให้น้ำไหลได้แรงขึ้น ทั้งนี้ภายในระบบการส่ งน้ำจะต้องอุดรอยรั่วทั้งหมด เพื่อไม่ให้อากาศจากภายนอ กเข้าไปข้างในได้

การใช้งานระบบปั้มน้ำ

เมื่อทำการ เ ชื่ อ ม ต่ อ ระบบท่อเข้าด้วยกันดีแล้ว ให้ปิดวาล์วจ่ายน้ำทั้งหมด เปิดไว้เพียงวาล์วลม และวาล์วที่ใช้สำหรับเติมน้ำ จากนั้นก็เติมน้ำเข้าไปในระบบท่อจนน้ำเต็มถัง

แล้วทำการปิดวาล์วทั้งหมดเพื่อไม่ให้อากาศจากภายนอ กเข้าไป จากนั้นให้ทดลองเปิดน้ำที่ปล า ยท่อด้านที่ใช้งาน ใน ช่ ว ง แ ร ก จะเป็นการไล่อากาศออ กจากระบบท่อ น้ำอาจจะไหลได้ไม่สม่ำเสมอ

แต่เมื่อระบบน้ำทั้งหมดเข้าสู่สภาวะสุญญากาศแบบสมดุลแล้ว จะสามารถดูดเอาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมช าติในที่ลุ่มมาใช้ประโยชน์บนที่สูงได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเพิ่มเติม

หมายเหตุ = ตัวอย่างที่นำlสนอนี้ทดลองใช้ในระยะทางที่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมช าติประมาณ 100 เมตร ซึ่งถังเหล็ก 200 ลิตรจะมีความทนทานต่อแรงอัดอากาศได้ดีกว่าถังน้ำพลาสติก หากต้องการเพิ่มกำลังส่ งน้ำให้มากกว่าขึ้นสามารถนำถัง 200 ลิตรมาต่อเพิ่มเติมได้อีก

หากเห็นว่าน้ำไหล แ ล้ ว ห ยุ ด ก็แปลว่ากำลังไหลเข้าถังเพื่อเป็นการปรับให้สุญญากาศเข้าสู่สมดุลแบบเดิม สำหรับคนที่อ่านแล้วยังงงสงสัยอยู่ก็สอบถามได้ที่ กศน. อ.เมืองปราจีนบุรี โทร 037 – 213 – 261

ที่มา poobpub