น้ำเปล่าในหม้อน้ำเครื่องยนต์ ที่หล า ยคนไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเติมน้ำเปล่าในหม้อน้ำเครื่องยนต์รถยนต์ กับบทความ น้ำเปล่าในหม้อน้ำเครื่องยนต์ ที่หล า ยคนไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าการเติมน้ำเป่าแท้ที่จริงแล้วสามารถเติมได้หรือเปล่า

เป็นอีกหนึ่งบทความที่เราอย ากนำเสนอ หล า ยคน มีความเข้าใ จผิ ดว่า ‘น้ำย าหล่อเย็น’ หรือ ‘Coolant’ เป็นสิ่งสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น เพราะต่อให้ไม่ใช้น้ำย าหล่อเย็น ก็สามารถเติมน้ำเปล่าเเทนได้อยู่ดี แต่รู้หรือไม่ว่าน้ำย าหล่อเย็นนั้น มีคุณสมบัติบางอย่ างที่น้ำเปล่าไม่สามารถทดเเทนได้ เเถมยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ย น ต์ได้เป็นอย่ างดีอีกด้วย

น้ำย าหล่อเย็น (หรือที่หล า ยคน มักเรียกกันว่า ‘คูลแลนท์’ มีส่วนประกอบหลักมาจากน้ำ, สา รหล่อเย็นประเภท Ethylene Glycol, หัวเ ชื้อสำหรับป้องกันสนิม ฯลฯ รวมถึงมีการใส่สีต่างๆ ลงไป เช่น สีเขียวหรือสีชมพู เพื่อให้สามารถแ ยกแยะระหว่างน้ำย าหล่อเย็น เเละของเหลวอื่นๆ ในห้องเครื่อง ย น ต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยปกติแล้วน้ำเปล่าจะมีจุดเดือ ดอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียส ( มากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่ความดันอากาศ )

ขณะที่น้ำย าหล่อเย็นอาจมีจุดเดื อ ดสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส ดังนั้นการใช้น้ำเปล่าอาจทำให้น้ำในหม้อน้ำเดือ ดที่อุณหภูมิสูง ส่ งผลให้ประสิทธิภาพการระบายความ ร้ อ น ลดลง เเละอาจทำให้เครื่อง ย น ต์โอเวอร์ฮีตได้ ขณะที่การใช้น้ำย าหล่อเย็นจะ ช่ ว ย คงประสิทธิภาพการระบายความ ร้ อ น ได้ดีกว่า อีกทั้งน้ำย าหล่อเย็นยังมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฟอง หรือ Antifoam ช่ ว ย ไม่ให้เกิดฟองอากาศภายในระบบระบายความ ร้ อ น

ซึ่งฟองอากาศเหล่านี้ถือเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้การระบายความ ร้ อ น มีปั ญ ห า จนอาจนำไปสู่การโอเวอร์ฮีตได้ นอ กจากนี้ น้ำย าหล่อเย็นยังมีคุณสมบัติป้องกันการกั ดกร่อนเเละเกิดสนิม ต่างจากน้ำเปล่าที่อาจทำให้เกิดสนิมบริเวณชิ้นส่วนต่างๆ ภายในห้องเครื่อง ย น ต์ เช่น ฝาสูบ, เสื้อสูบ,​ ปั๊มน้ำ, วาล์วน้ำ, หม้อน้ำ รวมถึงท่อย างเเละท่อทางเดินต่างๆ ส่ งผลให้เกิดการผุกร่อนอย่ างรวดเร็ว อายุการใช้งานของเครื่อง ย น ต์ก็สั้นลงต ามไปด้วย

ทั้งนี้ ระบบหล่อเย็นของเครื่อง ย น ต์จะใช้น้ำย าหล่อเย็นประมาณ 4-6 ลิตรแล้วแต่รุ่น ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำย าหล่อเย็นแต่ละครั้งจะอยู่ที่หลักร้อยบาทเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแต่ละครั้งก็ว่ากันที่ระยะหลักแสนกิโลเมตรขึ้นไป การใช้น้ำย าหล่อเย็นจึงเป็นทางเลือ กที่คุ้มค่าในการบำรุงรั ก ษ าเครื่อง ย น ต์ให้คงสภาพดีเอาไว้ได้อย่ างย าวนาน รู้แบบนี้แล้วก็ควรหลีกเลี่ ยงการเติมน้ำเปล่าลงในหม้อน้ำอย่ างเด็ ดขา ด เพราะสุดท้ายแล้วปั ญ ห าความ ร้ อ น เเละสนิมก็จะต ามมาหล อ กห ลอนอย่ างเเน่นอนครับ

ที่มา kiddpan, fashionfuns