บางความรู้สึก ทำให้เราได้รับรู้ว่าคนบางคนเก็บไว้ในความทรงจำก็เพียงพอแล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับการคิดถึงใครสักคนที่เป็นได้เพียงความทรงจำ ที่เรานั้นทำได้เพียงมองเขาอยู่ไกล แต่ไม่อาจนำเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ กับบทความ บางความรู้สึก ทำให้เราได้รับรู้ว่าคนบางคนเก็บไว้ในความทรงจำก็เพียงพอแล้ว

เมื่อเรายังเล็กๆ ไปทะเลเมื่อไร ฉันชอบเก็บเปลือ กหอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้ตอนนั้นก็คิดแค่ว่า มันสวยดีโตขึ้นจึงรู้ว่าเปลือ กหอย จะสวยงามและมีคุณค่าก็ตอนที่มัน อยู่บนผืนทราย และฉากหลัง เป็นผืนน้ำสีครามนั่นเอง ก็คงเหมือนคนบางคน ให้อยู่ในใจดีแล้ว อ ย่ า อยู่ในชีวิตจริงเลย หากการได้ครอบครอง เป็นเจ้าของกัน แล้วมันอึดอัดทางเลือ กที่ดีที่สุด คงต้องปล่อยไป

ให้ต่างคนต่างใช้ชีวิต ของตนเอง มันอาจจะดีกว่าเนอะเค้าตื่นก่อนเราเวลาเขาจึงมีเวลามากกว่าเ ขาทำมากกว่าเราเขาจึงได้ผลตอบแทน มากเขารับผิดชอบมากกว่าตำแหน่งเขาจึงสูงกว่า เราเขา พ ย า ย า ม มากว่าเรา ความสำเร็จของเขา ถึงได้ยิ่งใหญ่กว่าเรามากมาย แท้จริงชีวิตมันก็เท่านี้แหละนะไม่มีอะไรซับซ้อนหรอ ก โลกจ่ายผลตอบแทนต ามความสามารถต ามความ พ ย า ย า ม ทำมากกว่า ก็ต้องได้มากกว่า

ให้คิดไว้แค่นี้ คุณค่าลูกปัดพลาสติก จะเห็นสีสันได้ทันทีแต่กลับไม่มีคุณค่า เท่าไหร่ส่วนเพชร หรือพลอย ไม่ได้งดงามแต่แรกเพราะต้อง ผ่ า น สายต า ของผู้ชำนาญ และทน ผ่ า น การเจียระไนก่อน จึงจะเปล่งประกายออ กมา ความดีที่มีค่าอาจไม่ใช่สิ่ง ที่ถูกพบเห็นได้ง่ายเพราะหล า ยคนมักเลือ ก ที่จะมองภายนอ กที่สวยงามก่อนแต่หากสามารถ ยืนหยัดมุ่งมั่นที่จะ รั ก ษ า ความดี ไม่ดูแค่เปลือ กนอ กสุดท้าย จึงจะเป็นผู้ที่งดงาม และมีคุณค่า อ ย่ า ง แท้จริง

ที่มา profession-j55, sabuyjaijung